Погода

В Бурятии завтра дожди, в горах – с мокрым снегом

Туризм в Бурятии

Поселок Хужир в Иркутской области вошел в 10-ку мест в России для летнего отдыха в глэмпингах

Выборы в Бурятии

Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах

Дежурная часть. Происшествия

Зарезанная сожителем улан-удэнка несколько дней лежала в комнате

Зурхай

Зурхай на 22 сентября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Восточный экономический форум

Бурятия подписала на Восточном форуме соглашения на 6,5 млрд рублей

Парламентское обозрение

Владимир Павлов: нужна концепция развития сельского хозяйства в Бурятии

Новости на бурятском языке | Главное

Хуралда оротон яһатанай омоли олзоборилхо дүримүүд зүбшэгдэбэ

Новости на бурятском языке 11 Мая 2018 г., 15:44

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можо хоорондын холбооной, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай түрын, ниитын болон шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной ажалай зүблөөн дээрэ үсөөн тоото үндэһэн арадуудай омоли загаһа хэды шэнээниие барижа болохо тухай асуудал харагдаба.

Хорооной түрүүлэгшэ Цыденжап Батуевай тэмдэглэһээр, улас түрын хойто хизаарай нютагуудаар һая ябаха үедэ, үедэ оротон яһатанай омоли загаһаяа барижа амидарха эрхэнүүдэй хашагдаха тухай гомдолнууд нютагай улад зонһоо дуулдаа. Юрэнхыдөө, Буряад Уласта омоли олзоборилго мүнөө сагта хоригдонхой. Энээние хараалһан хуули 2017 оной октябриин 1-дэ хүсэндөө ороо һэн. Харин хойто хизаарай үсөөн тоото арадуудта амидаралай хэмжээнэй тухайе барижа болохо эрхэ үгтөө бэлэй. Буряад Уласай Хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Петр Брыковай хэлэһээр, энэ жэлдэ тэрэ арадуудта дүн хамта 55 тоонно омуль бариха эрхэ үгтэһэн байна.

Харин хойто хизаарай үсөөн тоото арадуудай эблэлэй Северобайкальскын таһагай түрүүлэгшэ Галина Роговагай хэлэһээр, омоли барилга гансал тусхайтаар заагдаһан газарта зүбшөөгдэнхэй. Тиигээдшье, тэдэ газарнууд үрдилсөөнэй гуримаар бүридхэгдэдэг жэшээтэй. Хамта дээрээ 41 тиимэ газар тодорхойлогдоо һэн, теэд оройдоол 4-ниинь абтаа. Гэхэ зуураа, Галина Рогова анханайхяараа омоли загаһаяа бариха гуримдаа бусаа һаа дээрэ бэлэй, гээд бодомжолно.

Хаанаш гараад, омоли барижа байха гээшыень яаман зургаанай тушаалтад буруушаана. Тэдэнэй һанамжаар, оротоншье хадаа бусадтайл адли Ородой Холбоото Уласай эрхэтэн болоно. Тиимэһээ онсо эрхэнүүдые хараалһанай дэмы. Гэбэшье, загаһа олзоборилхо дүримүүдтэ хубилалтануудые оруулха хэрэг бии. Жэшээнь, хүсэд тайлбарилагдаагүйһөө боложо, арсалдаа асарааша «заншалта байдалай эрхэ», «загаһа бариха заншалта арга боломжо», «бэеэ хангаха олзоборилго» гэхэ мэтын ойлгосонуудые онсоор тодорхойлхо шухала, гээд Хүдөө ажахын сайд дүн согсолбо.  

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
23.09.2021

17:09 Экономика, бизнес

ФАС разработала законопроект об упрощении рефинансирования ипотечных кредитов

16:27 Эко-Новости

В Бурятии лесной спецназ и дети собрали 300 килограммов мусора

16:04 Политика и власть

Поддержать семеноводство в Бурятии предложил председатель Народного Хурала

16:03 Общество

Спасатели Бурятии помогают местным жителям перевозить продукты

15:46 Экономика, бизнес

Зампред правительства Бурятии предложил расторгнут договор с компанией, строящей школу

15:41 Погода

В Бурятии завтра дожди, в горах – с мокрым снегом

14:56 Общество

Владимир Павлов: нужна концепция развития сельского хозяйства в Бурятии

14:47 Экономика, бизнес

В подтопленные районы Бурятии направлено еще свыше 14 миллионов рублей

14:40 Происшествия

В Бурятии в ДТП пострадало 7 человек, еще один погиб

14:08 Город

Игорь Шутенков наградил лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты»

13:57 Экономика, бизнес

В поездах и на вокзалах ВСЖД продолжается обязательная дезинфекция

13:49 Политика и власть

Глава Бурятии принял отставку Вячеслава Дамдинцурунова

13:27 Происшествия

Два жителя Бурятии спасли из пожара 7 человек и одного младенца

13:14 Город

В Улан-Удэ возобновили капремонт крыш многоквартирных домов

13:02 Город

Депутаты городского совета Улан-Удэ провели первую после летних каникул сессию

12:53 Город

Cессия горсовета Улан-Удэ: Ипподром освободили от уплаты земельного налога

12:42 Происшествия

Житель Улан-Удэ пытался незаметно от сотрудников Росгвардии выбросить пачку сигарет с наркотиками

12:34 Происшествия

Зарезанная сожителем улан-удэнка несколько дней лежала в комнате

12:05 Политика и власть

Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах

11:03 Экономика, бизнес

Бурятия готова помочь Якутии кормами

10:49 Здравоохранение

В Бурятии зарегистрировано почти 90 новых случаев коронавируса

10:32 Регионы ДФО-СФО

Поселок Хужир в Иркутской области вошел в 10-ку мест в России для летнего отдыха в глэмпингах

10:26 Экономика, бизнес

В ЗГРП требуются вахтовые сотрудники

10:23 Политика и власть

Депутат Хурала Бурятии подал заявление о сложении полномочий

10:21 Общество

В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамодельному спорту

09:13 Происшествия

В Бурятии и Иркутской области ищут добровольцев, ушедших на поиски рыбака

09:00 Общество

В Бурятии открыто движение на трассе в Мухоршибирском районе

08:49 Происшествия

Прокуратура Бурятии выявила порядка 500 не учтенных преступлений

08:33 Общество

В Бурятии школьников возили на сломанном автобусе

22.09.2021

22:50 Общество

На трассе в Бурятии ввели реверс из-за ДТП«« Сентябрь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Viktor N.

01.09.2021

А что так мало -то?! Они отсидят и выйдут. И снова начнут жрать алкоголь и убивать. Пока не будет око за око, жизнь за жизнь- у нас всё-также будут грабить. убивать, насиловать.

В Бурятии вынесли приговор за зверское убийство

fedor7082

23.08.2021

Скорым поездом надо было отправить...может за четыре бы добрался...

Новый вертолет прилетел на форум в Москву из Улан-Удэ своим ходом

Николай

11.08.2021

Свой МЧС улетел тушить Турцию а  дома хоть всё синем пламенем гори

Дым в Бурятии связан с лесными пожарами в соседних регионах

Наталья

17.07.2021

Добрый день! Хотелось бы знать когда подключат горячую воду? Сроки и даты прошли, понимаем, что сложности, ремонты, неожиданные ситуации - все таки хотелось бы конкретики. Сезон не позволяет, и никакие  кипятильник, кастрюльки, тазики уже не помогают.( Гагарина)

Более 80 тысяч улан-удэнцев сегодня останутся без холодной воды

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus