Погода

В Улан-Удэ сегодня до 15 мороза, отмечается День снятия блокады Ленинграда

Туризм в Бурятии

Бурятия попала в топ регионов, популярных среди иностранных туристов

Новый год

Сбербанк и «Рамблер» проанализировали, как россияне провели зимние каникулы

Отопительный сезон

Бурятстат сообщает о достаточном запасе топлива

75-летие Победы

Жителям Бурятии раздают по 125 граммов «блокадного» хлеба

Дежурная часть

В Бурятии ищут пострадавших от финансовой организации

Парламентское обозрение

Внеочередные выборы в Народный Хурал Бурятии могут пройти 13 сентября

Новости на бурятском языке | Главное

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Новости на бурятском языке 4 Июля 2018 г., 10:14

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

Түрүүшын дуугаар Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовай Засагай Газарай ажал хүдэлмэри тухай тоосоон табигданхай. Тэрээн зуураа тэрэ депутадуудай асуудалнуудта харюусаха зэргэтэй. Энэ асуудалаар гол элидхэгшын хажуугаар Арадай Хуралай Олониитын түрын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко элидхэл хэлсэхэ.

Гадна, улас түрын 2017 оной мүнгэн һангай эрьесэ тухай тоосоон эндэ баталагдаа. Урид олоной хабаадалгатай уншалганууд дээрэ Буряад Уласай мүнгэн сангай сайд Всеволод Мухин гол баримтануудтаяа танилсуулһан байгаа. Буряад уласай олзо орошо нëдондо 50,2 миллиард түхэриг бүридүүлээ, гарзань – 52,2 миллиард, тиин абахада, уласай мүнгэн сангай эрьесэ 2,1 миллиард түхэриг дутуугаар гүйсэбэ ха. Гүрэн түрын урдахи үри энэ сагта 11,3 миллиардда хүрөөд байна, гэбэшье, үриин энэ хэмжээн Ородой Холбооной Уласай Мүнгэн сангай кодексоор баталагдаһан хэмдэ багтаһан жэшээтэй болоно.

Нëдондо Буряад уласай өөрын налог татабариин, бусадшье орошонууд 0,3 %-оор доошолоо, харин бусаалтагүйгөөр ороһон мүнгэнүүдэй хэмжээн 24,3 %-оор дээшэлээ, тиин тиигэн, улас түрын өөрын олзын хэмжээн юрэнхы дээрээ 2016 онойхи 51 %-ын хажууда 46 % бүридүүлээ. Бодото дээрээ налог татабариһаа һанда 2016 онойхиһоо 13 саяар дээшэ мүнгэн ороо. Зүгөөр налогһоо гадуур орогшо мүнгэнэй хэмжээн 72,3 саяар доошолһон байна. Мүн тиихэдэ, 2017 ондо аяар 1,5 миллиард мүнгэн ашаглагдаагүй үлөө. Ехэнхинь - барилгын яаманай зэмэ. Гол шалтаг гэжэ, тушаалтад мүнгэнэй оройтоһые гү, али дабхар-дабхар тендернүүдые соносхохо баатай болохые нэрлэбэ, тиигээд, эды ехэ мүнгэнэй хэлсээнүүдые диилэхэ арга шадалтай компанинууд энээгүүрнай үгы шахуу юм ха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

15 Июня 2018 г.

Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байгалай аршаан юулгын завод», «ДРД» болон бусад.

Лента новостей
27.01.2020

12:18 Происшествия

Жителей Бурятии попросили помочь фермеру, потерявшему в пожаре все имущество

11:54 Культура

В Бурятии покажут масштабную оперу «Аида» с приглашенными звездами

11:31 Здравоохранение

В Бурятии усилили меры по недопущению коронавирусной инфекции в регион

11:23 Происшествия

Улан-удэнец избил и ограбил соседа

11:10 Политика и власть

Мэр Улан-Удэ вошел в кадровый резерв президента РФ

10:31 Общество

В Бурятии росгвардейцы выполнили десантирование с вертолета без парашюта

10:22 Город

Мэрия Улан-Удэ: Реконструкция котельной в поселке Загорск снизит выбросы черного дыма

09:54 Эко-Новости

В Бурятии районные власти заставили организовать работу полигона ТБО

08:03 Общество

Зурхай на 27 января от настоятеля Курумканского дацана

07:21 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 15 мороза, отмечается День снятия блокады Ленинграда

26.01.2020

14:11 Происшествия

В Бурятии в пожаре погиб ребенок

11:18 Политика и власть

Ежегодные выплаты «детям войны» предложили установить в Бурятии

11:03 Общество

Более 300 человек спасли из огня волонтеры Бурятии за год

10:53 Образование

Учителя Бурятии смогут проверить свои знания на олимпиаде

10:48 Политика и власть

Вопросы экологической ситуации в Улан-Удэ поднял перед федеральными властями глава Бурятии

09:29 Общество

Зурхай на 25 января от настоятеля Курумканского дацана

09:19 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 18 мороза, отмечается Международный день таможенника

25.01.2020

17:05 Общество

Госстройжилнадзор подтвердил нарушения на детской площадке в Гусиноозерске

17:02 Общество

Сбербанк и «Рамблер» проанализировали, как россияне провели зимние каникулы

16:58 Экономика, бизнес

Бурятская таможня рассказала о сотрудничестве с монгольскими коллегами

16:51 Общество

В Бурятии мужчина отравился шаурмой и подал в суд

16:41 Происшествия

Материалы на улан-удэнку, морившую детей голодом, направят в Следком

16:32 Общество

В Тарбагатайском районе выявили три несанкционированных съезда на лед

16:23 Погода

По Бурятии этой ночью до 33 мороза

10:29 Общество

В Бурятии открыты 5 ледовых перепав

10:12 Общество

Зурхай на 25 января от настоятеля Курумканского дацана

24.01.2020

19:20 Общество

В начале октября в Бурятии пройдет обучение переписчиков

16:35 Общество

Жители Бурятии могут стать волонтёрами на Олимпиаде в Пекине

16:32 Общество

Бурятия попала в топ регионов, популярных среди иностранных туристов

15:19 Эко-Новости

В Бурятии рассчитали нагрузку туристов на ООПТ«« Январь 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
1
28
29
30
31
 
 

Юрий

10.01.2020

Там пустынная трасса ,откуда взялись проезжающие машины(да еще нашлиссь через три часа ).-всех на полиграф.

Глава Бурятии рекомендовал Баиру Жамбалову приостановить свою деятельность во власти после ДТП

промышленный РЕБЕ

08.01.2020

Завод можно перепрофилировать, под что-нибудь экологичное.

Сергей Зверев потребовал снести завод по розливу воды на Байкале до весны

Константин

29.12.2019

Когда уже отменят эти торги? Есть смета на строительство- отдайте ее тем, у кого есть техника и опыт, а не тем кто не умеет и потому дешевле. Иначе опять гачнется экономия на материалах и зарплатах.

Новые дороги в Бурятии не прошли проверку Счетной палаты

Базаржаб

27.12.2019

С наступающим Новым годом, коллеги, дорогие учителя. Дальнейших успехов, особенно в сохранении и развития бурятского языка, в воспитании подрастающего поколения в духе лучших традиций многонационального народа Бурятии.

Федеральные деньги для образования Бурятии и курс на изучение бурятского языка

Система Orphus