Погода

12 апреля: В Улан-Удэ до 7 тепла, отмечается День авиации и космонавтики

Коронавирус: профилактика, новости

Коронавирус в Бурятии: за сутки 45 заболели, 8 выздоровели, двое умерли

Лесные пожары

В 13 лесничествах Бурятии открыт пожароопасный сезон

Дежурная часть. Происшествия

Житель Бурятии убил иностранца на пилораме

Зурхай

Зурхай на 12 апреля от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

«Содержать нельзя усыплять»: В Народном Хурале решали, что делать с собаками

Новости на бурятском языке | Главное

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Новости на бурятском языке 4 Июля 2018 г., 12:20

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

Толгойлогшо олонхи һунгамалнууд удаадахи зарлалда дахяад һунгагдаха аабза гээд найдажа байһанаа мэдүүлбэ: Энэл зандаа хамта, үгэеэ ойлголсожо, нэгэ хүсэл зоригтойгоор хүдэлхэбди. Үдэшэнэ бэшэбди, ажалаа үргэлжэлүүлхэбди. Та бүгэдэ дүй дүршэлтэйт, хүн бүхэнтнай хамаг юумэ үзэһэн, гаталһан, дабаһан байха. Удаадахи зарлалда тудаа үгышье хадаа, ондоош ажал зиндаада хүдэлөө һаа түрэл Буряад оронойнгоо сэсэглэн һалбархын түлөө үнэн сэхээр шармайха гээд бата этигэнэб, - гээд Цыденов шагналайнгаа ëһолол эхилээ һэн.

Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар Буряад Уласай урда аша габьяатай ажал эрхилһэнэйнгээ түлөө «Ажалай абьяас» орденой медаляар депутат, Улаан-Үдын авиазаводай хүтэлбэрилхы зарлал Леонид Белых шагнагдаба. Майн 15-ай зарлигаар үндэр амжалтануудые туйлаһанайнгаа түлөө Игорь Марковец шагналда хүртэбэ.

 

Буряад Уласай Засагай Газарай июниин 25-ай тогтоолоор улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ аша габьяатайгаар хүдэлһэнэй түлөө Цыденжаб Батуев, Анатолий Кушнарев, Александр Стопичев, Борис Базаров гэгшэд Хүндэлэлэй үнэмшэлгөөр шагнагдаба. Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ үнэн сэхээр хүдэлһэнэй, мүн улас түрын дээдын засаг зургаанай ажалда эдэбхитэйгээр хабаадаһанайнгаа түлөө «Буряад уласай урда габьяагай түлөө» гэһэн медаляар спикер Цырен-Даши Доржиев, тэрэнэй орлогшонор Владимир Павлов, Вячеслав Ирильдеев, гадна депутадууд Борис Ботоев,

Александр Попов, Виктор Малышенко, Баир Гармаев, Светлана Будаева, Андреян Зыбынов гэгшэд шагнагдаа.

 

Буряадтаа албанам, - гээд шагналай үедэ Владимир Павлов тэмдэглээ һэн.

  

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

15 Июня 2018 г.

Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байгалай аршаан юулгын завод», «ДРД» болон бусад.

Лента новостей
12.04.2021

12:02 Здравоохранение

Коронавирус в Бурятии: за сутки 45 заболели, 8 выздоровели, двое умерли

11:11 Эко-Новости

В 13 лесничествах Бурятии открыт пожароопасный сезон

11:07 Экономика, бизнес

В Бурятии с 1 июня станет обязательной маркировка мороженого и сыров

11:02 Происшествия

В Бурятии пожилой водитель устроил аварию и пострадал от инсульта

10:44 Экономика, бизнес

Почти 100 тысяч литров контрафактного алкоголя изъяли в Бурятии в прошлом году

10:41 Общество

«Незабываемо»: Дима Билан отдыхает на Байкале

10:23 Город

В Улан-Удэ в честь дня космонавтики отремонтируют улицу Королева

10:11 Здравоохранение

Малыша, которому иркутский хирург провел срочную операцию, выписали из больницы

09:59 Образование

Общественники требуют построить в Гусиноозерске новую школу взамен 50-летней

09:48 Экономика, бизнес

«Антиконтрафакт»: Жители Бурятии могут сообщить о нелегальной торговле на единую федеральную горячую линию

09:44 Происшествия

В Улан-Удэ мужчина ограбил соседа по гостинице

09:09 Регионы ДФО-СФО

Дальневосточные военные ко Дню Победы ставят в строй раритетную технику

09:02 Общество

В Бурятии готовятся ко Дню Победы

08:47 Происшествия

В Тарбагатайском районе горела трава возле Вознесеновки

08:33 Общество

Зурхай на 12 апреля от настоятеля Курумканского дацана

05:40 Погода

12 апреля: В Улан-Удэ до 7 тепла, отмечается День авиации и космонавтики

11.04.2021

20:53 Общество

Для маленькой Адисы со СМА из Бурятии нашли недостающие деньги

18:32 Общество

В Бурятии проверяют мотоциклистов

18:04 Здравоохранение

Жители Бурятии продолжают умирать от коронавируса

17:57 Происшествия

В затопленном поселке в Бурятии закончили пилить лед

17:52 Спорт

Прокуратура Бурятии проверяет Минспорта республики

17:44 Политика и власть

Министр имущества Бурятии задекларировала более 6 млн рублей доходов в 2020 году

17:21 Экономика, бизнес

Аэропорт Улан-Удэ 3 недели не может найти грузчиков

17:16 Погода

По Бурятии сохранится холодная погода

14:29 Здравоохранение

Иркутский хирург за спасение новорожденного в Улан-Удэ стал обладателем премии «Человек - Поступок»

10.04.2021

12:48 Погода

В Бурятии завтра холодная ветреная погода

12:43 Происшествия

В Улан-Удэ на мосту автоледи устроила ДТП с участием 4 машин

12:30 Происшествия

В Бурятии год разыскивают 33-летнюю женщину, которая не вернулась с работы

12:21 Общество

Режиссер Солбон Лыгденов посетил колонию в Бурятии и представил осужденным фильм «Булаг- святой источник»

12:06 Общество

Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля«« Апрель 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 

Татьяна

20.02.2021

И правильно заставляют! Если эти педагоги такие безответственные люди , гнать их надо из педагогов поганой метлой, пока они не воспитали таких же беответственных подопечных. В очередной раз ковид срывает все маски и надо делать ответственный выбор

Юлия Жамбалова: Педагогов Бурятии принуждают ставить вакцину от коронавируса

Вася

08.02.2021

Посадить все шайку во главе с Жамбаловым. Пусть дальше в камере лет 10 план вранья обсуждают.

В Бурятии свидетели стороны Жамбалова утверждают, что за рулём сидел Пилосян

Система Orphus