Политика и власть | Главное

Буряад Уласта Байгал дээрэ гольф нааданай тэмсээн үнгэрхэ гэжэ Алексей Цыденов мэдээсээ


Политика и власть 1 марта 2022 г., 13:11

2023 ондо Буряад Уласай 100 жэлэй ой тэмдэглэхэ хүреэндэ «Ice Golf Байкал-2023» гэһэн гольф наадаар анха түрүүшын ехэ тэмсээн үнгэрхэ гэжэ Буряад Уласай Засагай газарай холбоосоор Восток-Телеинформ мэдээсэнэ. Мүльһэн бүтээлнүүдэй фестивальтай болон гольф наадаар түрүүшын хэшээлнүүдтэй ба бүхы дуратайшуултай харагшадтай мини-турниртэй наадаа зугаатай нэгэдүүлэгдэһэн мүльһэн дээрээ гольф нааданай уласхоорондын турнир үнгэргэлгэ болохоор хараалагдана.

– Буряад Уласта үшөө нэгэ үйлэ ябуулгын арга хэмжээн болохоор бэлдэгдэнэ, тэрэ болбол Байгал дээрэ гольф наадан болоно. Һаяын үдэрнүүдтэ Түрхэ һууриндахи Байгалай гаваньда һорилгын турнир үнгэрөө, тэндэ Москвагай, Санкт-Петербургын болон Финлянди уласһаа мэргэжэлэй гольф наадагшад оролсоо юм. Айлшад энэ хэмжээ ябуулгые үндэрөөр сэгнээ, тиимэһээ Байгалай мүльһэн дээрэ гольф наадан болохо. 2023 ондо түрүүшын наада зохёон байгуулагшад болохобди. Энээхэн ивент-хэмжээ ябуулга, жэшээнь Байгалай миля, Байгалай загаһашалга гү, али Үльгэрэй Сагаалган мэтэ Буряад Уласай ажаһуугшадта болон айлшадта баһал таалагдаха байха, тиигэжэ жэл бүри үнгэргэгдэдэг хэмжээ ябуулгануудай жагсаалда орохо байха гэжэ найданаб, – гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглээ.

“Гольф Аяншалгын уласхоорондын түб” гэһэн АНО-гой захирал Анна Овчинниковай хэлэһэнэй ёһоор, найман лункатай, мүльһөөр хэһэн барималнуудтай болон гайхалтай мүльһэн шэмэглэлтэй гольф-ландшафт байгуулхаар хараалгадана.

– Хэрбээ бүхы дэлхэй дээрэ гольф наадан саһан дээрэ болодог һаань, Байгалай мүльһэн дээрэ наадан – тамиршадта шэнэ туршалта болохо. Байгал хүрэжэ ерэхэ һанаатай аяншалагшад Буряад Уласта өөһэдын дуратай наада – гольф надааха аргатай болохо. Азиин туроператорнуудһаа, эдэ болбол Солонгос, Япон, Сингапур, Гонконг, Хитад уласуудһаа гольф-аяншад ерэхэ байха гэжэ һананабди. Ород гүрэнэй гольф һонирхогшод Буряад Уласай экологиин, түүхын-угсаатанай зүйн болон соёлой бүридэлые сэгнэхэ болоно. Хрин гадаадын иргэд, тэдэнэр 15 сая оршом хүнүүд тоологдодог, тэдэнэр Буряад Уласые өөһэдынгөө ууган нютаг гэжэ тоолодог. Манай зорилго болбол 10 жэлэй ерэдүйдэ Азиин-Номгон далайн нютаг можонуудай уласуудһаа тусхай зорилгото гольф-заха зээлиин аяншалагшадые 5 дахин нэмэхэ, нютаг можодо зөөри хүрэнгэ оруулха болон нютаг можын аяншалгын бүтээн байгуулалта хүгжөөхэ болоно.Дүтэхэнэ, һонирхолтой, ойлгосотой – иимэ булюу талануудые бидэ мүнөө Ice Golf Байкал-2023 гэһэн аяншалгын продуктһаа мүнөө дуулажа байнабди. Ород гүрэндэ, мүн тиихэдэ Хита, Гонконг, Сингапур, Вьетнамда – һонирхол татажа байна, – гэжэ Анна Овчинникова хэлэнэ.

Хожом саашадаа энэ наадан жэл бүри үнгэргэгдэхөөр хараалагдана.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Восток-Телеинформ, архив

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

27 мая 2022 г.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первый день форума с Монголией

«Прошел первый день Международного российско-монгольского форума. По возможности, постарался принять участие во всех заявленных сессиях форума, отмечу интенсивную работу на каждой площадке: много участников, интересные доклады, детальные обсуждения», - так глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первый день российско-монгольского форума, который проходит в эти дни в Улан-Удэ.

27 мая 2022 г.

Россия и Монголия обсуждают расчеты в тугриках

Расчеты между Россией и Монголией могут начать осуществляться в формате «рубль-тугрик». Этот вопрос обсуждается в ходе российско-монгольского форума в Улан-Удэ 27 мая. «Я надеюсь, что это будет достаточно быстро. Сейчас уже над этим работают», - отметил по этому поводу глава

27 мая 2022 г.

Замминистра экономического развития России отметил рост товарооборота с Монголией

Заместитель Министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил рост товарооборота между странами и перспективы его расширения. Речь об этом шла в ходе российско-монгольского форума в Улан-Удэ сегодня, 27 мая, сообщает Восток-Телеинформ. По словам Вольвача, Монголия – очень важный, стратегический партнер Российской Федерации.

27 мая 2022 г.

Председатель Горсовета Улан-Удэ принял участие в форуме МСУ в Народном Хурале Бурятии

Председатель Городского Совета депутатов Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев принял участие в заседании Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Бурятии. В своем выступлении он затронул проблемы, требующие оперативного реагирования со стороны властей всех уровней.

24 мая 2022 г.

Глава Бурятии рассказал о целях российско-монгольского форума в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о целях российско-монгольского форума «Россия – Монголия. Партнерство в новой реальности». Алексей Цыденов выразил уверенность, что форум станет «постоянной и эффективной площадкой выстраивания взаимодействия между российским и монгольским бизнесом», сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.

Лента новостей
28.05.2022

Рэпер из Бурятии сыграл в российском сериале

17:42

В Бурятии потребность в IT специалистах выросла на треть

17:39

В Баргузинском районе Бурятии высадили 120 ёлочек в Саде Памяти

17:32

Между Бурятией и Тывой запустили прямой авиарейс

17:23

В Бурятии осудили членов крупной ОПГ по сбыту наркотиков по всей стране

17:21

В Улан-Удэ подросток угнал автомобиль

17:04

Глава Бурятии взял под личный контроль медпомощь пострадавшим в ДТП подросткам

16:55

В Бурятии сумасшедший зарезал несколько коров и напал на полицию

16:41

В Минстрое России приняли решение о комплексном развитии исторической части Улан-Удэ

16:05

В Бурятии задержали серийного квартирного вора-форточника

14:55

Улан-удэнец украл деньги у своей новой знакомой

14:09

В Бурятии подростки попали в ДТП

12:59

В Улан-Удэ стражи порядка нашли наркотики у нервного молодого человека

12:52

Строители третьего моста к осени соединят два берега Уды: фоторепортаж

12:43

Глава Бурятии пригласил всех на выставку-продажу на российско-монгольском форуме

12:33

Лесники из Бурятии тушат пожары в Красноярском крае

12:27

На ВСЖД провели акцию «День добрых дел»

10:37

Высокий класс пожарной опасности в Бурятии

09:04

28 мая, суббота: В Улан-Удэ +17, отмечается День брюнеток и День пограничника

07:59

27.05.2022

В Улан-Удэ началась реставрация старого здания театра кукол «Ульгэр»

21:19

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первый день форума с Монголией

20:49

Идем на Восток: Бурятия принимает Российско-Монгольский форум

20:40

В Бурятии стали известны подробности о массовом отравлении детей

20:20

Сотрудничество России и Монголии в АПК обсудили на форуме в Улан-Удэ

20:15

Замминистра экономического развития России: у традиционного экспорта Монголии больше перспективы на российском рынке

19:39

В Бурятии мужчина украл автомобиль и устроил смертельное ДТП

19:07

Россия и Монголия обсуждают расчеты в тугриках

18:56

Жителя Дальнего Востока осудили за финансирование терроризма

18:33

В Улан-Удэ продолжается строительство нового корпуса школы №32

18:17

Глава Бурятии Алексей Цыденов: у нас с Монголией очень давние взаимоотношения

18:10

Замминистра экономического развития России отметил рост товарооборота с Монголией

17:43

ЭкоАльянс прокомментировал невывоз мусора у жителя Нового Уояна

16:59

Прокуратура Бурятии проверит информацию об отравлении детей в интернате

16:39

Монголия благодарит за высокий уровень организации форума в Улан-Удэ

16:25

В Бурятии мужчина забил собутыльника горбылем

16:16

В Бурятию на смену жаре идут грозы, дождь и местами снег

16:09

В Бурятии ожидается жаркий июнь

16:08

Упрдор «Южный Байкал» стал дипломантом премии правительства РФ в области качества

16:02

В 3-D тур по музею железной дороги могут отправиться жители Бурятии

14:11

Какой мусор вывозят и не вывозят в Бурятии – рассказал ЭкоАльянс

14:01

Главный санврач Бурятии рассказал, как предохраняться от обезьяньей оспы

13:19

В Тункинском нацпарке тушили 4 лесных пожара

12:35

У жителей Бурятии спросили, что их больше всего раздражает за рулем

12:25

В Бурятии детская шалость со спичками едва не закончилась трагедией

12:18

В Улан-Удэ кондуктор трамвая вызвала Росгвадию буйному пассажиру

12:11

Краткий зурхай на два дня от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

11:57

В Улан-Удэ стартовал Российско-монгольский форум: фоторепортаж

11:46

В Иркутске вынесли приговор по уголовному делу о краже с железной дороги

11:31

Украинская бабушка с красным флагом добралась до Улан-Удэ - глава Бурятии купил сувенир

11:23

Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

11:15«« Май 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus