Общество | Главное

Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ


Общество 10 сентября 2021 г., 17:12

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали  хамгаалгын хороон Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев, байгаали ашаглалгын һалбари хинаха талаар холбоото уласай албанай Буряад Уластахи хүтэлбэриин дарга Марина Дамдинова болон Баргажанай аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд энэ суглаанда хабаадаһан байна. Байгал далайн экологиин бэрхэшээлнүүдтэ хабаатай асуудалнуудые энэ удаа зүбшэн хэлсээ.

Максимиха нютагта оршодог уһа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые ошожо хараба. Үни удаан саг соо энэ барилга ябуулагдажа, байгша оной эхиндэ хүдэлжэ эхилһэн тухай һануулая. Сүүдхын туршада 150 кубометр уһа сэбэрлэхэ аргатай.

Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай тэмдэглэһээр, энэ уһа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ ехэ бэрхэшээлтэйгээр баригдаһан байна. Федеральна һанһаа 600 сая түхэриг барилгада һомологдоһон юм. Гадна уласай бюджедһээ мүн лэ мүнгэн гаргашалагдаһан байна.

- Сэбэрлэлгэ гараһанай удаа, уһанай шанар һайн болоо. Шэнэ технологи хэрэглэгдэнэ. Концессионно хэлсээн баталалагдаа. Новосибирскын эрдэмтэд ерэхэдээ, шэнэ технологи хэрэглэхэ тухай хэлэһэн байна. Мүнөө ноябрь һара соо шэнэ оньһон түхеэрэлгэ тодхогдохо юм. Уһанай шанар үшөө сэбэр болохо зэргэтэй. Максимиха нютаг аяншалгын талаар хүгжэнэ. Айлшадай хонодог гэрнүүд руу уһанай сорго татажа оруулха асуудал шиидхэхэ еһотойбди. Энээндэ мүнгэн хэрэгтэй гээшэ ааб даа. Барилгын яаманай талаар бюджет соо мүнгэ оруулжа, нүгөө жэл энэ ажал ябуулха шухала, - гэжэ Анатолий Кушнарев хэлэнэ.

Баргажан Адаг нютагта бог шоройн газар сэбэрлэхэ талаар ажал мүнөө үедэ ябуулагдажа байнхай. Байгал далайн эрье дээрэ оршодог энэ нютаг хүн зон амархаяа олоор ябадаг юм.

- «Сэбэр гүрэн» гэһэн федеральна программын еһоор үндэһэтэнэй «Экологи» түсэлөөр бог шорой хаядаг газар сэбэрлэхэ ажал ябуулагдажа эхилһэн байна. Федеральна һанһаа мүнгэн һомологдоо. Ажалай ябуулагдажа байһаниие манай яаман тон наринаар шалгана, - гэжэ Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев тэмдэглээ.

Бог шорой сэбэрлэхэ, абаашажа хаяха ажал ябуулжа байһан олзын хэрэг эрхилэгшэ Денис Тонконоговай хэлэһээр, Сэлэнгын аймагай Гусиноозерскын болон Загарайн полигон дээрэ бог шорой абаашагдана. Дүн хамта 187 мянган гурбалжан метр бог шорой зөөгдэхэ. Удаань 8,7 гектар газар дээрэ шэнэ модонууд таригдаха юм.

- Аяншалагшад иишээ ерэхэдээ, энэ ехэ бог шорой хаража, дураа гутадаг байна. Федеральна дэмжэлгын аргаар мүнгэн ерэжэ, 421 сая түхэриг энэ ажалда һомологдоо. Мүнөө үедэ ажал ябуулагдажа байна гэжэ харанабди. Эндэһээ бог шорой зөөгдэжэ эхилээ. Хэзээб даа, нэгэтэ эндэ ой модон таригдаха гээд ехэ найданабди. Аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ энэ ехэ нүлөөтэй, -гэжэ Анатолий Кушнарев һанамжална.

Нүүдэл зүблөөнэй дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтаһан байна. Бог шорой хаядаг газар хаагдажа, хүн зон нобшо ноохойгоо ой модон соо хаядаг болоо. Энэ бэрхэшээлтэйгээр Баргажанай Адаг һууринай гулваа Светлана Кривогорницына Арадай Хуралай һунгамалнуудта хандаһан байна. Эдэ болон бусад асуудалнуудые шиидхэхэ тухайгаа депутадууд найдуулаа.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Народный Хурал

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

19 августа 2022 г.

Краткий зурхай на ближайшие дни от настоятеля Куурмканского дацана Бурятии

19 августа, пятница. Планета Венера, 23 лунное число, день синего Дракона, мэнгэ – 6 белых отметин, местоположение (hуудал) – Вода. Благоприятный день для торговли, культуры, науки, животноводства, путешествий, похоронных и военных дел. Стрижка волос – к достатку.

18 августа 2022 г.

Жительница Бурятии попросила омбудсмена помочь взыскать 700 тысяч алиментов

Она рассказала о бездействии судебного пристава-исполнителя Прибайкальского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия по применению мер принудительного исполнения по исполнительному производству. По словам заявительницы, сумма задолженности составляет более 700 тысяч рублей

18 августа 2022 г.

ОНФ призывает решить проблему свободного доступа в заброшенные здания Бурятии

Активисты Народного фронта призвали власти принять меры по заброшенным зданиям в Бурятии. В ходе очередных проверок был выявлен ряд опасных объектов на территории Улан-Удэ и в районах региона, которые требуют оперативного ограничения свободного доступа со стороны населения

18 августа 2022 г.

В Бурятии первым получателем гектара пришло время отчитаться за освоение земель

Обязательная подача деклараций по программе «Дальневосточный гектар» началась с начала августа в Бурятии. Это означает, что те, кто получил первыми свой гектар придётся отчитаться об освоении земли

18 августа 2022 г.

Зурхай на 18 августа от настоятеля Курумканского дацана

18 августа, четверг. Планета Юпитер, 22 лунное число, день черноватого Зайца, мэнгэ – 7 красных отметин, местоположение (hуудал) – Небо.

Лента новостей
19.08.2022

Краткий зурхай на ближайшие дни от настоятеля Куурмканского дацана Бурятии

06:00

18.08.2022

В Бурятии завершают подготовку к отопительному сезону

19:58

В Улан-Удэ мужчина поджег свою машину, чтобы "насолить" жене

18:44

В России запатентовали технологии распознавания дипфейков

18:37

На трассе «Романовка-Чита» начали укладку асфальта в Бурятии

18:14

В Бурятии четыре рабочих незаконно получили свидетельства о профессии

17:56

В Улан-Удэ в пятницу пройдет массовая проверка водителей

17:37

По Бурятии неустойчивая погода, грозы и ливни

17:26

В Иркутской области в сгоревшем автомобиле нашли простреленные тела

16:45

В Бурятии подростка поймали с марихуаной

16:40

В Бурятии будут судить мужчину, который на дачах изнасиловал и задушил оберегом женщину

16:22

В Улан-Удэ трамвай сбил женщину

16:00

В Бурятии у подозрительного пассажира автомобиля нашли марихуану

15:42

В Бурятии с начала года почти тысяча водителей пытались скрыться с ДТП

15:20

Как кедро-кофейня завоевала туристов на Байкале: интервью

14:49

В Улан-Удэ смытые в унитаз остатки гипсокартона засорили канализацию

13:34

В Улан-Удэ асфальтируют дорогу по проспекту Победы

13:29

Жительница Бурятии попросила омбудсмена помочь взыскать 700 тысяч алиментов

13:21

Сбербанк делает доступными привилегии зарплатных клиентов для всех «самостоятельных зарплатников»

13:10

В Бурятии в квартире произошел хлопок газа, никто не пострадал

12:58

ОНФ призывает решить проблему свободного доступа в заброшенные здания Бурятии

12:54

В Бурятии двухлетний ребенок упал с лестницы и повредил голову

12:46

В Иркутске женщина без прав сбила двухлетнего мальчика

12:41

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали подорожание ледового городка

12:22

В июле годовая инфляция в Бурятии замедлилась

12:20

Новинкой новогоднего городка в Улан-Удэ станет светящийся шар в виде игрушки для елки

12:12

В Улан-Удэ открылся дополнительный мобильный пункт вакцинации от коронавируса

12:06

Молодёжь Улан-Удэ приглашают стать волонтёрами культуры

12:05

29-летний мотоциклист без прав разбился насмерть на трассе в Бурятии

11:57

Какие дикоросы можно собирать в августе в лесах Бурятии, рассказали лесники

11:53

В Кяхте дотла сгорел автомобиль

11:39

В Бурятии первым получателем гектара пришло время отчитаться за освоение земель

11:26

Житель Бурятии снизил численность популяции карася на 520 штук

11:12

«Россетям» поручили подключить строящиеся школы в Бурятии к электроэнергии

11:02

В Улан-Удэ у двух братьев-близнецов после драки украли вещи

10:55

Школы Улан-Удэ получат новое оборудование на 100 миллионов рублей

10:37

Где необходимо носить маски, рассказали в правительстве Бурятии

10:21

Спортсменов Бурятии наградили денежными премиями за «большие победы»

10:12

В Улан-Удэ проверили ремонт дворов

09:51

В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка

09:38

В Бурятии несколько человек напало с пистолетом на полицейских

09:29

На 20% увеличилась стоимость строительства социальных объектов в Бурятии

09:16

В Улан-Удэ сбили двух пешеходов

09:01

Зурхай на 18 августа от настоятеля Курумканского дацана

06:00

17.08.2022

В Бурятии будут судить трех молодых людей, которые забили табуретом мужчину в баре

18:56

По Бурятии обещают дожди, грозы и туманы

18:41

В Улан-Удэ пройдет массовый рейд по собакам

18:20

В AppStore появился агрегатор банковских приложений для российских пользователей

18:00

В Бурятии построили 41 детскую площадку по поручению Юрия Трутнева

17:40

Боксеры Бурятии выступят на Спартакиаде сильнейших

17:20«« Август 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus