Политика и власть | Главное

Буряад уласта зунай амаралтын урдахи һүүлшын хуралдаан үнгэрбэ


Политика и власть 27 июня 2016 г., 06:24

Арадай Хуралай ээлжээтэ, арбан наймадахи хуралдаан Улаан-Үдэдэ июниин 23-да үнгэрбэ. Энэ зүблөөн амаралтын урдахи эсэсэй байхын хажуугаар һүүлэй сагта улас түрын мүнгэн һан тухай асуудалай харагдаагүй түрүүшын хуралдаан болобо. Депутадуудай үзэмжэдэ 41 асуудал энэ удаа табигданхай, тэрэ тоодо Буряад Уласай Толгойлогшын 2011 онһоо 2015 он болотор хэһэн ажалай дүнгүүд тухай тоосоон шагнагдаха гээд Восток-Телеинформ мэдээсэнэ.

Хуралданда харагдаха асуудалнууд тэрээнш үгыгөөр олон байгаа. Хоёр асуудал «Засаг Газарай сагта» харагдаһан байна. Түрүүшын асуудалаар элидхэгшээр Тээбэриин, элшэ хүсэнэй ба харгын ажахын яаман һайд Сергей Козлов, хоёрдохи асуудалаар - Барилгын ба гэр-байрын ажахын яаман һайд Никола Рузавин гэгшэд тодорхойлогдоһон байба.

Буряадай барилгын һалбарида ажалай хэмжээн 12,8 хубяар доошо ороо гээд дансанууд гэршэлнэ. Барилгада хэрэглэмжын эд худалдалга 33 хубяар унаа. Эндэ хүдэлдэг ажалшадай тоо жэлэй туршада дунда зэргэ 4,6 хубяар үсөөрөө, мүн салин хүлһэнэй хэмжээн 6,7 процентоор бага болобо. Һалбарида ушарһан хэсүү байдал дээдэ болон дунда һургуулинуудые түгэсэгшэдые ажалаар хангаха хэрэгтэ нүлөө үзүүлнэ. Энэ жэл тэдэнэй тоо 3 хубяар олошоронхой юм. Хэб түсэл зохёохо ажалай хэмжээн мүн лэ бага болоо, энээнһээ боложо тусхай шалгалтада эльгээгдэһэн түсэлэй дансануудай тоо хагсаа. Тиин барилга хэхэ зүбшөөлгэнүүдэй тоо 67 хубяар доошолоо. Ажалай эршэ хүсэ ажаглаһанай дүнгүүдээр захилаар хангалга нёдондоной энэ хаһатай зэргэсүүлхэдэ 40 процентээр доошо ороо. 2014 онһоо эхилжэ, барилгада эрхэтэдэй оруулалсадаг мүнгэнэй тоо саг үргэлжэ унажа байна. Байгша ондо барилгануудай тогтоохо ушарнууд олошорхо байха гээд яаманай мэргэжэлтэд хараална.

Барилгын һалбари хүгжөөхэ талаар гүрэн түрын зүблэлэй зүблөөн дээрэ байгша оной 17-до абтаһан шиидхэбэринүүдэй гүйсэдхэлгэ ехэ найдал түрүүлнэ. Юуб гэхэдэ, Юрэхылэгшын даабаряар ипотекын хэмжээн нэгэ бага доошолуулагдажа магад. Тиигэбэл, барилгын һалбари дахяад һэргэхэ һэн гээд яаман һайд һанамжална. Гэхэ зуура, федеральна зорилгото программануудта Буряад улас эдэбхитэйгээр хабаадалсана. Энэнь мүн лэ өөрын нүлөө асарха ёһотой. Байгша ондо татагдаһан мүнгэнэй хэмжээн аяар 50 хубида гэхэ гү, али 3,9 миллиард түхэригтэ хүрэжэ амагад. Энэ хадаа яаманай болон депутадуудай гол дурадхалнуудай нэгэн болоно.

Агаараар хүн зониие зөөхэ талаар байдал баһал хэсүү. Буряад уласта авиа-холбоо «Буряад нютагай агаарай лининүүдэй аэропортнууд» гэһэн акционернэ бүлгэм ябуулна, теэд үсөөхэн ниидэлгэһээ, аргагүй ехэ гаргашануудһаа боложо, энэмнай олзо мүртэй олоногүй. Жэл бүри гаргашануудынь 41 сая түхэриг бүридүүлнэ, харин олзо оршонь оройдоол 22 саяда арай хүрэнэ бшуу. Налогай федеральна албан зургаанай мэдээгээр тус эмхи панхаруутаха туйлдаа хүрэнхэй. Агаарай холбоо ябуулдаг компнанинууд гээ һаа, «Буряад авиалининуудые» зарим замуудһаа анхан түригшэ, һүлэй үедэ Нижнеангарск, Таксимо хүрэтэр ниидэлгэ эмхидхэжэ байһан ПАНХ нэгэдэлэй самоледууд лизингын үри шэринүүдэй түлөө хаагданхай. «Буряадай авиалининүүд» өөрын рейснүүдэй сагай гурим нэгэтэ бэшэ эбдэнэ гэжэ депутадууд гомдолтой. Тирэшэлэн, 8-һаа 11 болотор мянган түхэригэй таһалбаринуудай сэн олонхо зондо даамаар бэшэ байна.

Энэ талаар хото шадархи түмэр замай тээбэриие тэдхэһэндэ адляар тэдхэхэ аргануудые хаража үзэхэ гээд шиидхэбэри хуралдаан дээрэ абтаба. Июлиин 15 болотор  ажалай тусхай бүлэг энэ бэрхэшээл усадхаха жэшээтэй.

 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: фото ВТИ

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

30 января 2023 г.

В Бурятии планируют освободить от транспортного налога участников СВО

Налоговая льгота вводится в качестве оказания дополнительной меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

30 января 2023 г.

У Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области новый руководитель

Руководителем Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия назначен Андрей Павлов. Соответствующий приказ подписан министром сельского хозяйства РФ, сообщает Восток-Телеинформ.

30 января 2023 г.

В Бурятии чиновника осудили за непредставление сведений

В Бурятии чиновника осудили за непредставление сведений. Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки.

30 января 2023 г.

Бурятия продолжает помогать Старобешевскому району ДНР

Бурятия продолжает оказывать поддержку Старобешевскому району ДНР. С визитом там побывал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

27 января 2023 г.

В Бурятии чиновник администрации и бизнесмен организовали ОПГ по рубке леса

В Бурятии правоохранители прикрыли работу ОПГ, которая занималась незаконной рубкой леса. В преступную группу входили и.о. главы сельского поселения «Баргузинское», работник местного многофункционального центра и бизнесмен, сообщает Восток-Телеинформ.

Лента новостей
31.01.2023

Правительство России разрешило обустроить аэропорт в Горячинске

17:08

В Улан-Удэ разыскивают свидетельницу тяжкого преступления в ночном клубе

17:01

В Бурятии семья с ребенком выбралась из горящего дома через окно

16:56

В Улан-Удэ откроется фотовыставка в рамках проекта «Жена Героя Бурятии»

16:51

Жительницу Бурятии осудили за десятидневный шопинг по чужой карте

16:46

Улан-удэнец избил мужчину на пешеходном переходе и попал под суд

16:16

Жители Бурятии могут сейчас купить билеты на «Голос кочевников» по самой низкой цене

16:11

Пьяный житель Бурятии едва не угробил в ДТП пасынка

15:56

ГИБДД Улан-Удэ опубликовало список мест, где водители могут получить штраф за стоянку

14:59

Жителей Бурятии пригласили на бесплатный онкоскрининг

14:59

В Улан-Удэ подруга именинницы украла подарочные деньги

14:45

«Вы точно не заскучаете»: Группа из Иркутска «Runway53» представит улан-удэнцам новый альбом

14:44

Улан-Удэ соберет боксеров Дальнего Востока

14:32

В Бурятии в пожаре погибло 20 куриц

14:15

Московские ветврачи не нашли порок сердца у шарпейчика из Улан-Удэ

13:44

В Улан-Удэ памятник «Покорители космоса» вернут на историческое место

13:37

Сбер улучшит «Ипотеку для IT»

13:20

Каждая четвертая улан-удэнка мечтает быть единственной женщиной в коллективе

13:16

В Улан-Удэ выпустили миниатюрные книги

13:00

Национальный музей Бурятии открыл главную выставку года

12:43

Краткий зурхай на пять дней от настоятеля Курумканского дацана

12:30

В Бурятии разберутся с датой Дня отца

12:20

В Бурятии виновный в смерти коллеги машинист крана выплатит семье 7 миллионов рублей

12:18

ВСЖД пополнила бюджет Бурятии почти на 3,5 миллиарда рублей

12:00

В Бурятии запретят покупать для детей газ и зажигалки для борьбы со «сниффингом»

12:00

В Бурятии будут судить управляющую компанию за отсутствие информации по лицевым счетам

11:43

В Улан-Удэ подрядчики обманули жителей ДНТ и незаконно подключили к центральному водоводу

11:32

В Бурятии запустили интерактивную песочницу

11:30

Глава Тункинского района прокомментировал скандал вокруг лечебницы

11:28

В Улан-Удэ прошли соревнования памяти воина-афганца

11:20

В школах может появиться учебник истории с разделом про СВО

11:14

В Бурятии по ночам на полигонах проведут стрельбы

11:07

В Бурятии студенты собрали гуманитарную помощь на СВО

11:00

В Улан-Удэ владельцев производственных территорий просят проверить заборы на предмет стай собак

10:45

В Улан-Удэ стая собак напала на улан-удэнца

10:28

Захват позиций «противника» провели военнослужащие ВВО в Бурятии

10:23

Жителей Бурятии просят держаться подальше от диких лис

10:15

В Бурятии лихач сломал позвоночник в очередном пьяном заезде

09:57

В торговых сетях района Бурятии прошла акция «Блокадный хлеб»

09:51

В Бурятии будут судить водителя, из-за которого ребенок стал инвалидом

09:46

В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию вокруг строительства школы в Аршане

09:34

В Минобороны России прокомментировали холод в квартирах военных в Улан-Удэ

09:21

Автомобилистов предупреждают о гололеде в Улан-Удэ

09:08

В Улан-Удэ разбираются с конкурсным управляющим

09:06

В прокуратуре Бурятии рассказали об уголовном деле на директора курортов в Тунке

09:04

В Бичуре наледь с реки затопила дорогу

09:02

В Бурятии лиса забежала в поселок в поисках еды

09:00

В Бурятии спасатели помогли родственникам попасть в квартиру к бабушке

08:53

31 января: В Улан-Удэ сегодня до 11 мороза, отмечается День рождения русской водки

07:00

«Одним целым идём, за одной целью»: офицер из Бурятии рассказал о главной силе Российской армии

06:00«« Январь 2023 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus