Политика и власть | Главное

Буряад уласта залуушуулай хүгжэлтэ тухай парламентын уншалгануудта хабаадагшад Гүрэнэй Дүүмэдэ дурадхалнуудаа зохёобо


Политика и власть 25 мая 2016 г., 07:45

«Буряад Уласай эдэй засагай хүгжэлтэдэ залуушуулай оруулмаар хубита» гэһэн парламантын уншалганууд Арадай Хуралда үнгэргэгдэбэ. Тэндэ һунгамалнуудһаа гадна Засагай Газарай болоод аймаг нютагуудай захиргаанай гэшүүд, залуу эрдэмтэд, олзо эрхилэгшэд ба оюутадай бүлгэмүүдэй түлөөлэгшэд хабаадалсаа. Уншалгануудай үдэр Арадай Хуралай байшангай нэгэдэхи дабхарта бага олзын шэнэ маягаар бүридхэгдэһэн үйлэдбэринүүдэй үзэсхэлэн түрүүшынхиеэ нээгдэһэн байгаа.

Парламентын уншалгануудай урда нилээд горитой бэлэдхэлэй ажал ябуулагдаа гээд тэмдэглэлтэй. Тиин засагай бүхы хэмжээнэй зургаануудта тусхай дурадхалнууд зохёогдоһон байна. Тэрэ дансада дүн хамта 20 гаран дурадхал ороо. Эдэ заабари дурадхалнууд удаадахи долоон хоногой туршада улам наринаар бүридхэгдэжэ эльгээгдэхэ газарнуудтаар эльгээгдэхэ. Жэшээнь, хоёр хүсэл дурадхал Гүрэнэй Дүүмэдэ һуудаг Буряадай депутадуудта дамжуулагдаха юм ха. Тэрэ дурадхалнууд гэбэл, Хойтын Хизаар захын аймагуудта табан жэлэй туршада ажал хэдэг 30 наһа гүйсөөгүй залуушуулда салин хүлһэндэнь тусхай нэмэлтэ хараалха тухай заһалта гүрэн түрын хуулида оруулха үүсхэл зууршалхыень баадхагдаба.

Юрэнхыдөө, залуушуулай бэрхэшээлнүүдые зүбшэн хэлсэхэ тухай тус эдэбхи үүсхэл Арадай Хуралай Нютаг можо хоорондын холбоонуудай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай засаг түрын, олониитын ба шажан мүргэлэй нэгэдэлнүүдэй талаар хороон эрхилһэн байгаа гээд тэмдэглэе. Энэ хорооной түрүүлэгшэ Цыденжап Батуевай хэлэһээр, хүдөө нютагуудһаа залуушуул нүүжэ ошоно, илангаяа, хойто аймагуудта залуушуул тогтоногүй. Тиигээдшье, Засагай Газарташье, Арадай Хуралдашье ямар аймагта хэды залуушуул ажалаар хангагданхайб гэжэ бүрин мэдээн үгы байха, гээд Батуев тобшолбо. Тиимэһээл боложо, Буряад уласай эдэй засагай байдалда залуушуулай нүлөө тухай асуудал эндэ табигдаһан байна. Гол түлэб хүдөө ажахыда, мүн бага ба дунда зэргын шэнэ маягаар хүдэлдэг үйлэдбэриин эмхинүүдтэ тэдэнэй оруулмаар хубита хараада абтаба. Эгээл эдэ һалбаринуудта ажалыень зохёожо үгөө һаа, залуушуул тааража хүдэлхөөр гээд Арадай Хуралай Хорооной түрүүлэгшэ этигэлтэй.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

24 ноября 2022 г.

В правительстве Бурятии обсудили коррупцию

В работе семинара приняли участие представители прокуратуры республики Бурятия, министерства внутренних дел по республике Бурятия, сотрудники, ответственные за организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в органах государственной власти и в органах местного самоуправления республики.

22 ноября 2022 г.

Мэр Читы покинул свой пост и отправился в зону СВО

Градоначальник отметил, что как десантник с боевым опытом он не может остаться в стороне от «судьбоносного сражения».

22 ноября 2022 г.

Более 285 миллионов рублей планируют выделить на работу Народного Хурала Бурятии

Увеличение расходов по сравнению с 2022 годом составило 196 тысяч 700 рублей в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

20 ноября 2022 г.

Буряад Уласта хүдөө ажахын жэлэй дүн гаргаа

2022 ондо Буряад Уласай хүдөө ажахын үйлэдэбэриин ажалай дүнгүүдые ноябриин 18-да засагай газарай зүблөөн дээрэ гаргаа. Ажалай уулзалгын үедэ Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ шэглэлэй хүгжэлтын талаар саашанхи хараа бодолоо хэлсээ, мүн баһа хүдөө ажахын һалбариин элитэ ажалшадта баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

20 ноября 2022 г.

Буряад Уласай аймагуудта зайгуул нохойнуудые һөөргэнь бусаажа болохогүй газарнуудые тодорхойлжо эхилхэ

Буряад Уласта гүрэнэй засагай зургаануудта болон нютагай өөһэдын хүтэлбэриин зургаануудта амитадта хандасын талаар зарим эрхэ түлөөлэлгэнүүд олгогдоо.

Лента новостей
26.11.2022

Сбер назвал имена первых лауреатов своей ежегодной научной премии

17:55

«Горсвет» в Улан-Удэ отметит 20-летие

13:02

В Закаменском районе началось строительство детсада на 100 мест

12:58

Мемориальную доску в память о народной артистке России Галине Шелковой открыли в Улан-Удэ

12:50

Сбербанк к концу года планирует нарастить портфель кредитов девелоперам до 3 трлн рублей

12:46

В Улан-Удэ сегодня утром сгорел дом

12:42

Жителя Бурятии отправили на 4 года в колонию за наркотики под футболкой

10:12

В Бурятии непослушному вору заменили условный срок на колонию

10:06

В Улан-Удэ на скульптуру «Мать Бурятия» будут «надевать» новую одежду

08:06

Улан-удэнец до смерти избил сожительницу и сбежал

07:50

В Бурятии ищут очевидцев смертельного наезда на лежащую на дороге пенсионерку

07:00

В Улан-Удэ сегодня до 16 мороза, отмечается день информации и день сапожника

06:07

25.11.2022

От успехов в сфере искусственного интеллекта будет зависеть успех страны в целом: итоги главной дискуссии AI Journey

22:02

В Бурятии стали меньше рожать

18:17

В Минэнерго обсудили перспективы развития энергетической отрасли Забайкалья и Бурятии

18:13

В Бурятии двум самым юным мамам по 14 лет, а самой старшей - 55 лет

18:10

Портал DA и Российский аукционный дом объявили о сотрудничестве

17:58

«Бурятия – это мы»: Конкурс на лучшее патриотическое настроение пройдет в районах республики

17:51

В Бурятии в селе Гусиное озеро построят сети водоснабжения

17:08

Жители Окинского района Бурятии нашли в реке тело мужчины

17:01

ВСЖД пополнила бюджет Бурятии на 3 миллиарда рублей

16:58

Улан-удэнец получил 8 лет колонии за убийство отца

16:55

Депутаты Горсовета Улан-Удэ обсудили изменения границ города

16:44

В Бурятии ночью до 40 мороза, днем до -28

16:39

На территории Байкала запретят продажу некоторой бытовой химии

15:59

Госэкспертиза Бурятии одобрила строительство очистных сооружений в Баргузине

15:52

Валерий Поздняков: об успехах и проблемах в образовании Бурятии

15:42

Улан-удэнец прятал в подполье вместо заготовок марихуану

15:41

Иван Козырев подвёл итоги года на посту министра спорта и молодёжной политики Бурятии

15:36

Бурятия ждет новые мобильные медицинские комплексы

15:30

Более 300 пациентов прошли диагностику в новом центре ядерной медицины в Улан-Удэ

15:25

Два новых пешеходных перехода построены в районе станций Тулун и Тыреть на ВСЖД

14:57

В Бурятии налетчик напал с пистолетом на ломбард

13:54

В Бурятии после землетрясений восстановили разрушенную дорогу

13:45

Годовая инфляция в Бурятии в октябре продолжила снижаться

13:38

В Улан-Удэ наградили многодетных матерей

13:26

В Улан-Удэ за день отловили 11 бродячих собак

13:21

В школах Улан-Удэ 90 классов закрыли на карантин

13:06

В Бурятии мобилизованные танкисты уничтожили технику условного противника

12:09

В Улан-Удэ прибыла четвертая партия автобусов

11:52

Житель Бурятии оплатил 600 тысяч алиментов после лишения права водить автомобиль

11:24

В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили труп мужчины

11:02

Жительница Бурятии пыталась избавиться от украденного кошелька в машине росгвардейцев

10:38

В Улан-Удэ приступили к установке главной елки

10:20

«Ростелеком» в Бурятии наградил молодых предпринимателей

10:17

В Бурятии перед судом предстанет прораб, по вине которого погиб монтажник

10:11

Пострадавшие при пожаре малыши в Бурятии находятся в тяжелом состоянии

09:58

Без вести пропавшего военнослужащего из Бурятии представили к ордену Мужества

09:30

Получать зарплату в конверте согласны 36% улан-удэнцев

09:25

В Бурятии водитель без прав врезался в столб и оказался в больнице

09:22«« Ноябрь 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
27
28
29
30
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus