Политика и власть | Главное

Гүрэнэй программануудта хараалагдаһан мүнгэн мүртэй үндэһэ гуримгүйгөөр хубаарилагдана гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай спикер бодомжолно


Политика и власть 15 ноября 2015 г., 22:15

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиев улас мужын һанһаа хангагдаха гүрэнэй программануудай зарим хэмжээ ябуулгануудые улам наринаар хаража үзэхэ тухай һанаһанаа мэдүүлбэ. Жэлһээ жэлдэ горитой мүнгэн нэгэ хэрэг зорилгоһоо нүгөө тээшээ шэглүүлэгдэнэ, энэ хадаа үндэһэлхэ гуримай хүсэд болбосоруулагдаагүйһөө эхитэй гээд тэрэ мүнөөдэр, ноябриин 11-дэ үнгэрһэн 2016 оной бюджет тухай олоной хабаадалгатай зүблөөн дээрэ тэмдэглэбэ.

Энэ ушарһаа гүрэнэй программануудай үйлэ хэрэгүүдые үшөө һайнаар, улам наринаар хэр аша үрэтэй байхаб гэхысэ шүүмжэлэн хараха шухала. «Түсэблэгдэһэн хэмжээ ябуулганууд улас түрын хүгжэлтэдэ хэр нүлөөтэйб, улад зоной байдал һайжаруулгада аша туһатай гү, һүүлшын дүн ямар байха ёһотойб гэхэ мэтэ хараада абтажа, мүнгэ һомолхо шиидхэбэри абтаха зэргэтэй. Нютагайнгаа эмхинүүдые түрүү ээлжээндэ мүнгөөр хангаха ёһотой», - гэжэ тэрэ тайлбарилба.

Мүнгэн һангай сайд Игорь Шутенковай дуулгаһаар, хойто жэлдэ һангай бүхы гаргашануудай 96 хубинь гүрэнэй 19 программада шэглүүлэгдэхээр энэ сагта хараалагданхай. Тиигэжэ, улад зоной эрилтэнүүдые хангалтада хабаатай найман программада ехэнхи мүнгэ һомологдохо. Эндэ 30,1 млард. түхэриг гаргашалагдаха.

Ерэхэ жэлэй бюджет тухай тоосоходоо үйлэдбэрилгын, зоной эд худалдан абахын хэмжээн, мүн инвестици татаса балай ургахагүй ха. Гэбэшье, ерэхэ жэлэй бюджет хүгжэлтын хараатай, хуушанай бэрхэшээлнүүдые дабаха арга олгуулха, зүгөөр улам харюусалгатай болохо ёһотой, - гээд Доржиев онсолоо. Тэрээн зуур, хэсүү хүндэ асуудалнуудай ушархаһаа һэргылхэ юм.

Жэшээнь, налогой талаар үри мүнөөдэр 725 сая түхэриг бүридүүлнэ. Тэрээнһээ гадуур, муниципалитедүүдэй үри шэри 2,7 млрд. түхэригтэ шаханхай. «Нютаг нугануудай мүнгэн сан үнэхөөрөөл шахардуу байдалда, - гэжэ Арадай Хуралай спикер дуулгаба, - Юрэдөө, хүн зоной байдал хангалгада заабол шэглүүлэгдэдэг мүнгэнэйнь хэмжээн жэл бүри ехэ болоно. Нүгөө тээһээ олзо оршонь агшажал байха. Тиимэһээ горитой туһаламжагүйгөөр тэдэ өөһэдөө бирахагүй гээд ойлгосотой».

Хойто жэлэй бюджедэй түсэл ноябрь соо ээлжээтэ сесси дээрэ нэгэдэхи уншалгаар абтахаар түсэблэгдэнэ. Мүнөөдэрэй байдалаар, гол баримтануудынь баталагдаатай. Буряад Уласай олзо оршо 41,3 млрд. түхэриг бүридүүлхэ, гарзань – 43,7 млрд., тиин 2,3 млрд. түхэригэй дефицит гаража ерэнэ. Гүрэн түрын урдахи үриин дээдэ хэм 2017 оной январиин 1-дэ 12,7 млрд-һаа дээшэй байха ёһогүй. Энэ удаа бюджет тухай хуули 1 жэлээр абтаха, - гээд һануулая.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: с сайта rian.ru

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

6 февраля 2023 г.

В Бурятию прибыла монгольская делегация

Делегация во главе с губернатором Булганского аймака Б. Ариун Эрдэнэ проведет ряд встреч для обсуждения сотрудничества в разных сферах: образования, культуры, туризма и сельского хозяйства.

2 февраля 2023 г.

В Селенгинском районе появится муниципальное транспортное предприятие

Селенгинский район Бурятии создаст муниципальное транспортное предприятие и закупит 11 автобусов. Об этом в ходе прямого эфира, проведенного Центром управления регионом, рассказал глава Селенгинского района Станислав Гармаев.

2 февраля 2023 г.

Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын прокомментировал поправки в закон о Байкале

Сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын прокомментировал поправки в закон о Байкале, которые внесены на рассмотрение Госдумы России. Он подчеркнул, что положения законопроекта не направлены на какое-либо смягчение режимов охраны озера Байкал, но его принятие позволит осуществлять дополнительные мероприятия по комплексной защите Байкала.

1 февраля 2023 г.

В Москве обсудили мастер-план развития Улан-Удэ и Северобайкальска

В Улан-Удэ обсудили мастер-план развития Улан-Удэ и Северобайкальска – совещание прошло накануне на уровне помощника президента России. Об этом сообщил депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в ходе визита в холдинг New Media Group.

1 февраля 2023 г.

Газоснабжение Улан-Удэ реально, считает депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов

Перспективы газоснабжения Улан-Удэ прокомментировал депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов в ходе визита в холдинг New Media Group. По словам парламентария, газоснабжение для Бурятии вполне реально, только потребует больших вливаний, пишет Восток-Телеинформ. И перспективы эти связаны с газопроводом на Китай, считает он.

Лента новостей
06.02.2023

В Бурятии начали установку пожарных извещателей в жилые дома

15:03

Ветеринарная служба Бурятии рассказала о безопасности на свинокомплексе

14:48

В Улан-Удэ за 2022 год выявлено 360 незаконных подключений к водоснабжению

14:41

В Улан-Удэ начнут жестче контролировать подрядчиков после ситуации с незаконным подключением к водоводу

14:37

В Улан-Удэ жители Верхней Березовки нашли труп лисы

13:57

В Улан-Удэ 120 уборщиков вручную очищают тротуары от снега и наледи

13:53

В Улан-Удэ ищут дом для «маленького медвежонка»

13:48

В Бурятии снайперы учатся вести бой в городских условиях

13:32

Сотрудники 11% компаний в Улан-Удэ готовы «идти по головам» ради достижения целей

13:16

В Бурятию прибыла монгольская делегация

13:10

Как выбрать качественную парфюмерию – расскажут специалисты Роспотребнадзора Бурятии

12:32

Тестировщик компьютерных игр стал самой желанной вакансией в 2022 году у жителей Бурятии

12:13

Жители Бурятии на отдыхе в Симферополе теперь могут воспользоваться банкоматами Сбера

11:47

Житель Бурятии прокрался в чужой сарай и украл бензопилу

11:44

В Бурятии прошли учения артиллеристов по опыту СВО

11:41

Жители Бурятии могут посмотреть премьеру фильма «Мира» в онлайн-кинотеатре KION от МТС

11:34

В Бурятии открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО

11:25

На Байкале до сих пор не решен вопрос с бакланом

11:15

Житель Улан-Удэ отправится покорять «Голос» на Первом канале

11:06

В Бурятии во время приёма обращений к омбудсмену половина была по вопросам СВО

10:54

На Байкале рассматривается вопрос о возможном возобновлении промышленный добычи нерпы

10:45

Краткий зурхай на 6 февраля от настоятеля Курумканского дацана

10:42

Победительница федерального проекта из Бурятии развивает свою киностудию

10:38

В этом году от имени президента России и главы Бурятии поздравят более 500 юбиляров

10:33

Автомобилист лишил света улан-удэнцев

10:26

На Байкале появится современное научно-исследовательское судно

10:15

На дорогах Бурятии за выходные поймали 26 пьяных водителей

10:15

В Улан-Удэ водитель «Премио» сбил пожилого пешехода

10:02

В Бурятии на поддержку радио выделили почти 16 миллионов рублей

09:32

Прокуратура Бурятии взяла на контроль дело о погибшем малыше в пожаре

08:58

Житель Бурятии 5 раз сел за руль пьяным, теперь два года будет сидеть в тюрьме

08:53

В районе Бурятии 4 организации не следили за своими отходами

08:49

Прокуратура Бурятии наказала главврача районной больницы за медлительность

08:46

05.02.2023

В Бурятии с братьями и сёстрами погибшего малыша в пожаре работают психологи

16:01

23 школьника получили первые паспорта из рук первых лиц Бурятии

15:37

В Бурятии школьники вместе с инспекторами посчитали следы зверей

15:27

В Бурятии 6 февраля без осадков, днём до 20 градусов мороза

14:17

Родители пили у соседей – Следком Бурятии рассказал подробности гибели 4-месячного ребёнка на пожаре

14:11

МЧС просит жителей Бурятии аккуратно кататься на ватрушках

14:01

Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам 7,8 миллионов рублей

13:49

Окружные соревнования по универсальному бою пройдут в Бурятии

13:41

В Бурятии в размороженной поликлинике нормализовали температурный режим

13:37

04.02.2023

Двух военных из Бурятии вернули из украинского плена

23:20

В Бурятии на пожаре погиб пятимесячный ребенок

23:08

Страховки от серьёзных болезней чаще оформляют россияне в возрасте 30-45 лет

17:05

Зампред Бурятии Баир Цыренов принял участие в спартакиаде молодежи Мухоршибирского района

16:24

В Улан-Удэ проходит спартакиада в честь погибшего от ковида депутата Хурала

15:51

В Улан-Удэ участнику СВО вручили Орден Мужества и медаль Суворова

15:30

Фестиваль снежных фигур «Снегомэн» пройдет в Байкальске

15:16

Оперный театр Бурятии снова покажет рок-мюзикл «Бальжан Хатан»

14:57

Улан-удэнцам оперативно вернули холодную воду после аварии

14:50

Крупный свинокомплекс Бурятии расширил свое производство

14:11

Более 12 тысяч жителей Бурятии в 2022 году оплатили услуги ЖКХ, используя сервис Сбера «ДОМ»

14:03

В Улан-Удэ отправили за решетку владельца гостиницы, где при пожаре погиб мужчина

14:01

В Байкальске создадут большую снежную фигуру Лежачего Будды

13:45

В Улан-Удэ полицейские разыскивают напавшую на ребенка женщину

13:39

В Бурятии с военными провели радиотренировку

13:17

Центр креативного развития «Арт Байкал» открылся в селе Бурятии

12:30

03.02.2023

Сбербанк представил новое исследование по малому бизнесу и самозанятым

20:59

В Улан-Удэ завтра снег, днем до 11 мороза

20:11«« Февраль 2023 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus