Погода

В Улан-Удэ сегодня до 7 тепла, отмечается День автомобилиста

Коронавирус: профилактика, новости

Бурятия попала в «красную зону» по темпам распространения коронавируса

Туризм в Бурятии

Крупный проект в туристической сфере предложено реализовать в «Байкальской гавани»

Живая память: 75-летие Победы

Статистическая служба Бурятии в годы Великой Отечественной войны

Зурхай

Зурхай на 23 октября от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Спикер Хурала Владимир Павлов поздравил жителей с Днем бурятского языка

Новости на бурятском языке | Главное

Хитадууд Байгалай эрье дээрэ дүхэригтөө зуу метр зайтай холлтой зохид буудал бариха һанаатай

Новости на бурятском языке 5 Августа 2015 г., 12:04

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Хитадай «Value Development Group.ltd» бүлгэм Байгалай эрье дээрэ асари томо зохид буудалай байшан бариха хүсэлтэй. Энээн тушаа хэлсээн Улаан-Үдэдэ баталагдаба. Буряадай талаһаа Улас мужа хүгжөөлгын жаса хэлсээ баталаа. Тус хэлсээн хүршэ ороной түлөөлэгшэдэй айлшалалгын оршондо дашарамдуулагдаһан байна.

Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын дуулгаһаар, түсэбэй дансаануудай ёһоор ганса холлой талмай 100 дүрбэлжэн метр эзэлмэ 660 номертой отель баригдахаар хараалагданхай.

Хитадай түлөөлэгшэд Буряад орондо мүнгэ ашаглаха аргануудые шэнжэлхэеэ бууһан байна гээд һануулая. Айлшалалгын үедэ тэдэ элдэб хэмжээндэ уулзалгануудые үнгэргөө. Ашагта малтамалнуудые олзоборилгын болоод хүдөө ажахын, аяншалгын гэхэ мэтэ һалбаринуудаар айлшад һонирхоно. Гэхэ зуура Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын  ба «Хитадай эдэй засагай шэглүүлэмжын түбэй» дэргэдэ республика руу инвестици шэглүүлгын боломжонууд тухай мэдээсэлнүүдые андалдажа байха ажалай бүлэг байгуулая гэһэн дурадхалаа оруулаа.

Дурсагдаһан түсэл юрэнхы дээрээ түрүүшыншье бэшэ. Хитадай инвесторнууд Байгалай эрьеэр энэ мэтын хараа бодомжонуудые үнихэнэй бэелүүлхээр забдадаг. Жэшээнь, хитадай Nikolay Land Port Construction Co., Ltd компани «Байкальская гавань» гэһэн дэбисхэр дээрэ аяншалгын – бэеэ һамааруулгын комплекс бариха түсэбтэй. Энээниие бэелүүлхэ һанаанай хэлсээн Хитадай Шеньян хотодо анхан баталагдаһан байгаа. Энээнһээ гадна, хитадай инвесторнууд Улаан-Үдэдэ зам заршамуудай түб бариха һанаатайгаа мэдүүлэнхэй. Барилгын хаһа болзор тухай мэдээн дуулгагдаадүй.

Тэрэшэлэн, республика дотор Кабанскын аймагай Выдрино тосхондо Байгалай уһа амһарта руу юулхэ талаар үйлэдбэриин комплекс байгуулха түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Байгал далайн тунгалаг уһа Хитад руугаа худалдажа байха зорилготой эндэхи инвестор гэжэ Бээжэнэй уласхоорондын худалдаа наймаанай «Цзинь Бэй Юань» компани  тодоронхой. Татагдаһан мүнгэнэй хэмжээн хамта дээрээ 1 млрд. түхэриг бүридүүлхэ юм ха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
24.10.2020

21:06 Экономика

В Бурятии сельхозкооперативам продлили меры поддержки для преодоления последствий COVID-19

20:41

Тимур Дугаржапов о книге «Герои Бурятии»: неизвестно, как бы мы повели себя, глядя в лицо смерти

16:25 Эко-Новости

В Байкале обнаружили депрессивных самок рачков и выяснили причину их стресса

15:26 Регионы ДФО-СФО

Ученые решили называть красный прилив на Камчатке «медвежьим»

12:23 Здравоохранение

Бурятия попала в «красную зону» по темпам распространения коронавируса

12:09 Экономика, бизнес

В ТОР «Бурятия» может появиться еще пять новых резидентов

12:06 Экономика, бизнес

Крупный проект в туристической сфере предложено реализовать в «Байкальской гавани»

11:55 Экономика, бизнес

Налоговая служба Бурятии рассказала, как оформить режим самозанятости, а Минпромторг – о господдержке

11:50 Общество

В Улан-Удэ продолжается строительство водовода по нацпроекту «Экология»

11:44 Здравоохранение

Юрию Трутневу показали ход строительства Центра ядерной медицины в Улан-Удэ

11:38 Здравоохранение

В Бурятии число заболевших коронавирусом превысило 10 тысяч человек

05:00 Общество

Зурхай на 23 октября от настоятеля Курумканского дацана

23.10.2020

21:19 Экономика, бизнес

Министр промышленности и торговли Бурятии Сергей Желтиков прокомментировал режим «самозанятых»

20:13 Экономика, бизнес

Министерство промышленности и торговли Бурятии ответило на вопросы о самозанятых

18:59 Здравоохранение

В Улан-Удэ в гостинице «Гэсэр» откроют стационар для лечения коронавирусных больных

18:09 Погода

Штормовое: в Бурятии обещают ухудшение погоды в воскресенье

17:43 Погода

В Бурятии в ночь на субботу до 17 мороза

17:22 Экономика, бизнес

Сергей Желтиков: рециркуляторы Улан-Удэнского приборостроительного объединения получают декларацию соответствия

17:14 Общество

Сергей Козлов: на Аршане и Лысой горе можно перевести на электроотопление больше 2 тысяч абонентов

16:43 Город

В Улан-Удэ есть мощности для перевода жителей Верхней Березовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки на электроотопление

16:37 Здравоохранение

Юрию Трутневу доложили о реализуемых в Бурятии мероприятиях по борьбе с COVID-19

16:15 Здравоохранение

В Бурятии 59 миллионов рублей потратили на лечение больных ковидом

16:09 Регионы ДФО-СФО

Более тонны красной икры перевозили из Хабаровского края без документов и попались

15:45 Политика и власть

В Бурятии Юрию Трутневу представили собственное производство антиковидной продукции

15:41 Культура

Поезд-музей ВСЖД представили на Белорусском вокзале Москвы

15:30 Спорт

Улан-удэнская школа №57 комплекс с футбольным полем и хоккейной коробкой

15:23 Город

В Улан-Удэ планируют реконструировать котельные для производства бездымного топлива

13:40 Экономика

Пять простых решений, чтобы поднять продажи в кризис в Бурятии

13:32 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ снова оборвали кабельные линии

13:12 Происшествия

Жителя Бурятии отправили в колонию за покушение на убийство бывшего зэка«« Октябрь 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
26
27
28
29
30
31
 

Владимир

09.10.2020

А кто разносит передачи, почему их считают прочими,почему они не относятся к группе риска?

Как на войне: БСМП переполнена пациентами с коронавирусом

Виктор

06.10.2020

И тепла нет до сих пор. Живем в 113 квартале. Включат на несколько часов и опять выключают, напороли видать косяков,теперь дыры латают,но главное отрапортовать-как тот петух прокукарекал,а там хоть не рассветай.

В сотых кварталах Улан-Удэ к теплу подключен 151 многоквартирный дом

Наталья

29.09.2020

Замечательная новость, жаль что только Байкала. Ни кто не обращает внимание на другие озера Бурятии, такие как Гусиное, которое  скоро превратится в болото. И все из-за той же спирогиры, "благодаря" работе аварийной станции биологической очистки канализационных стоков и сброса воды с Гусиноозерской ГРЭС.  

Север Байкала в Бурятии очистят от спирогиры

Система Orphus