Погода

8 декабря: в Улан-Удэ сегодня -13, отмечается День художника

Туризм в Бурятии

Эксперты: Байкальский регион входит в число регионов-локомотивов по развитию туризма

Новый год

Депутаты Народного Хурала стали Дедами Морозами

Отопительный сезон

Сессия Хурала: В северных районах Бурятии появятся льготные тарифы на тепло

75-летие Победы

Сессия Горсовета: 2020 год в Улан-Удэ станет Годом памяти и славы

Дежурная часть

Улан-удэнец обворовал 17-летнюю девушку, пока она отвлеклась на беседу с друзьями

Парламентское обозрение

Комиссия Народного Хурала Бурятии рекомендовала лишить должностей коммунистов за участие в митинге

Новости на бурятском языке | Главное

Хитадууд Байгалай эрье дээрэ дүхэригтөө зуу метр зайтай холлтой зохид буудал бариха һанаатай

Новости на бурятском языке 5 Августа 2015 г., 12:04

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Хитадай «Value Development Group.ltd» бүлгэм Байгалай эрье дээрэ асари томо зохид буудалай байшан бариха хүсэлтэй. Энээн тушаа хэлсээн Улаан-Үдэдэ баталагдаба. Буряадай талаһаа Улас мужа хүгжөөлгын жаса хэлсээ баталаа. Тус хэлсээн хүршэ ороной түлөөлэгшэдэй айлшалалгын оршондо дашарамдуулагдаһан байна.

Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын дуулгаһаар, түсэбэй дансаануудай ёһоор ганса холлой талмай 100 дүрбэлжэн метр эзэлмэ 660 номертой отель баригдахаар хараалагданхай.

Хитадай түлөөлэгшэд Буряад орондо мүнгэ ашаглаха аргануудые шэнжэлхэеэ бууһан байна гээд һануулая. Айлшалалгын үедэ тэдэ элдэб хэмжээндэ уулзалгануудые үнгэргөө. Ашагта малтамалнуудые олзоборилгын болоод хүдөө ажахын, аяншалгын гэхэ мэтэ һалбаринуудаар айлшад һонирхоно. Гэхэ зуура Буряад Уласай Худалдаа наймаанай – эд үйлэдбэриин палатын  ба «Хитадай эдэй засагай шэглүүлэмжын түбэй» дэргэдэ республика руу инвестици шэглүүлгын боломжонууд тухай мэдээсэлнүүдые андалдажа байха ажалай бүлэг байгуулая гэһэн дурадхалаа оруулаа.

Дурсагдаһан түсэл юрэнхы дээрээ түрүүшыншье бэшэ. Хитадай инвесторнууд Байгалай эрьеэр энэ мэтын хараа бодомжонуудые үнихэнэй бэелүүлхээр забдадаг. Жэшээнь, хитадай Nikolay Land Port Construction Co., Ltd компани «Байкальская гавань» гэһэн дэбисхэр дээрэ аяншалгын – бэеэ һамааруулгын комплекс бариха түсэбтэй. Энээниие бэелүүлхэ һанаанай хэлсээн Хитадай Шеньян хотодо анхан баталагдаһан байгаа. Энээнһээ гадна, хитадай инвесторнууд Улаан-Үдэдэ зам заршамуудай түб бариха һанаатайгаа мэдүүлэнхэй. Барилгын хаһа болзор тухай мэдээн дуулгагдаадүй.

Тэрэшэлэн, республика дотор Кабанскын аймагай Выдрино тосхондо Байгалай уһа амһарта руу юулхэ талаар үйлэдбэриин комплекс байгуулха түсэл бэелүүлэгдэжэ эхилэнхэй. Байгал далайн тунгалаг уһа Хитад руугаа худалдажа байха зорилготой эндэхи инвестор гэжэ Бээжэнэй уласхоорондын худалдаа наймаанай «Цзинь Бэй Юань» компани  тодоронхой. Татагдаһан мүнгэнэй хэмжээн хамта дээрээ 1 млрд. түхэриг бүридүүлхэ юм ха. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
08.12.2019

12:39 Образование

Анатолий Белоусов: Чемпионат «WorldSkills» как площадка для профессий будущего Бурятии

12:37 Образование

В Бурятии выбрали лучших в чемпионате «WorldSkills»

12:07 Происшествия

В Улан-Удэ мужчину будут судить за кражу пятилетней давности

12:02 Экономика, бизнес

Эксперты: Байкальский регион входит в число регионов-локомотивов по развитию туризма

12:01 Происшествия

В Улан-Удэ ребенок пошел ночью искать родителей и выпал из окна

11:10 Экономика, бизнес

О стратегии развития туризма Бурятии рассказала инвесторам Мария Бадмацыренова

10:39 Экономика, бизнес

Объем платных услуг от туризма в 2019 году составит 2,6 миллиарда рублей в Бурятии

10:29 Экономика, бизнес

Мария Бадмацыренова: Бурятия ведет большую работу по изменению нормативной базы для развития туризма

09:27 Экономика, бизнес

Мария Бадмацыренова: мы пользуемся в развитии туризма Бурятии дальневосточными льготами

09:15 Экономика, бизнес

Председатель Байкальского банка «Сбербанка»: доля туризма в ВРП Бурятии может вырасти до 3% через 5 лет

08:47 Экономика, бизнес

Министр туризма и Сбербанк подписали соглашение в «День инвестора»

07:25 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов: мы должны ориентироваться на среднего и богатого туриста

07:01 Общество

В Бурятии подвели итоги реализации «единой» дальневосточной субсидии

05:01 Погода

8 декабря: в Улан-Удэ сегодня -13, отмечается День художника

07.12.2019

16:44 Экономика, бизнес

В Бурятии в рамках Дня инвестора обсудили развитие туризма

15:30 Город

Улан-Удэ стал первым городом, пустившим на линию "Львят"

15:02 Происшествия

В Улан-Удэ 5-летний ребенок выпал из окна

13:20 Город

В Улан-Удэ полицейские ловили автолюбителей, выезжающих на тонкий лед

13:03 Общество

Первая ледовая переправа открылась в Бурятии

12:52 Происшествия

В Улан-Удэ хозяин автомобиля сам поймал угонщика

12:47 Общество

Из-за нарушений районной школе в Бурятии придется заново проводить торги

11:45 Общество

Жители Бурятии смогут задать вопросы руководителю «Бурятэнерго»

11:38 Экономика, бизнес

Энергетики: «Умные» счетчики повысили качество электроснабжения Сибири

11:28 Общество

Московские блогеры попробовали буузы на Дальневосточной ярмарке

11:09 Экономика, бизнес

Глава Бурятии подписал соглашения с тремя компаниями в «День инвестора»

07:53 Погода

В Бурятии сегодня без осадков, до 18 мороза

06.12.2019

16:46 Город

В Улан-Удэ в 2020 году отремонтируют в два раза больше дорог

16:31 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод представит «арктический» вертолет на Днях Дальнего Востока в Москве

15:47 Город

Мэрия Улан-Удэ: Комбинат школьного питания продолжит работать во время реконструкции

15:36 Общество

Лесозаготовителям Бурятии позволят работать в охранных зонах ЛЭП«« Декабрь 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

увыаыу

04.10.2019

люди уничтожают лес в тысячи раз больше, а вы о каких то бакланах. не отвлекайте от проблемы - проблема в людях. а бакланы это мелочь по сравнению с человеком

В Бурятии на Байкале бакланы уничтожают лес

Юлия

03.10.2019

На сегодня 2 октября 2019 года. Где аквапарк?

В Бурятии построят первый детский аквапарк

Елена

25.09.2019

Какое отопление?!!! Тридцать градусов на улице! Прекратите!!!!  

Более 70 домов в Улан-Удэ остаются без отопления

Ирина Патракова

21.09.2019

Да, конечно! Правительство поддерживает грабительскую политику Грефа..., но может Вы одумаетесь! Все прекрасно понимают, это захват власти очередным  (видимо ...) даже не хочу вникать...  Сбербанк уже опозорил себя во всех направлениях... Засланный казачок? Служба безопасности!!! Даже  простые люди понимают , что это враг!!!!

Более 50 миллионов клиентов Сбербанка пользуются приложением Сбербанк Онлайн

Система Orphus