Образование | Главное

Буряадай һургуулинуудта буряад хэлэ 1-дэхи ангиһаа үзэхэ


Образование 16 сентября 2022 г., 09:12

Уласай һургуулинуудта буряад хэлэ 1-дэхи ангиһаа үзэжэ эхилхэ. Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялга саг зуура дүүргэгшэ Валерий Поздняковой Буряад ТВ субагта мэдээсэһээр, иимэ хубилалта энэ жэлһээ программада оруулагдаа. Һая һургуулида ороһон хүүгэдэй ехэ уялга даабаритай хадань, энээнһээ урид буряад хэлэ 2-дохи ангиһаа үзэдэг байгаа.

- Энэ жэлһээ 1-дэхи ангиһаа буряад хэлэ заажа эхилхэмнай, - гэжэ сайдай уялга саг зуура дүүргэгшэ тэмдэглээ. – Тиимэһээ һуралсалай шэнэ жэлдэ һургуулинуудта буряад хэлэнэй номууд нэмэгдэжэ эльгээгдэхэ.

Һуралсалай номууд мүнөө жэл 1-дэхи ангиһаа буряад хэлэ үзэжэ эхилхэ һурагшадта, мүн анханай һуралсалай түсэбэй ёһоор энэл жэлһээ буряад хэлэ үзэжэ эхилхэ 2-дохи ангиинхидта үгтэхэ.

Номуудые «Үндэһэн хэлэнүүдые болон угсаата соёлой шэглэлтэй бусад зүйл шудалалгые дэмжэхэ талаар Улас түрын «Бэлиг» түб» гэһэн гүрэнэй бюджедэй эмхи зургаан хэблэжэ гаргадаг. Түбэй захирал Баяр Балдановай Восток-Телеинформдо мэдээсэһээр, буряад хэлэ 1-дэхи ангиһаа заажа эхилхэ тухай үнинэй хэлсэдэг байһан. Тиин энэ жэлэй эхиндэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов 1-дэхи ангиһаа һургажа эхилхэ даалгабари буряад хэлэнэй комиссида үгөө юм.

- Удаань тус шиидхэбэри холбоото уласай хэмжээндэ баталагдажа, тэрэ тоодо Оросой нютаг можонуудай түрэлхи хэлэнүүдые шудалха талаар холбоото уласай болбосоролой шэнэ жэшээтэ хэбүүд нэбтэрүүлэгдээ. Тиигэжэ түрэлхи хэлэнүүдые үзэлгэ һуралсалай түсэбүүдэй заатагүй хуби болоо, - гэжэ Баяр Балданов тэмдэглээ.

Мүнөө уласаймнай һургуулинуудта буряад хэлэн хоёр янзаар заагдана: гүрэнэй ба түрэлхи хэлэн. Буряад хэлые түрэлхи хэлэн гэжэ 104 һургуулида бүхыдөө 8,3 мянга гаран һурагшад үзэнэ. Мүн хэдэн зуугаад һургуулида буряад хэлые гүрэнэй хэлэн гэжэ шудална. Тиихэдээ 1-дэхи ангида һуралсалай хоёр согсолбори шэнэлхэ хэрэгтэй: нэгэниинь – гүрэнэй хэлэ үзэгшэдтэ, нүгөөдэнь – түрэлхи хэлэ шудалагшадта. Гадна түрэлхи хэлэн гурбадахи четвертьһээ түрэлхи хэлэн ба түрэлхи уран зохёол гэжэ баһа хубаардаг. Тиин согсолбори бүхэн соонь ном, ажалай дэбтэр, зааха онол аргын ном байха ёһотой.

- Мүнөө байһан «Амар Мэндэ» гэһэн буряад хэлэнэй һуралсалай согсолборинууд ангинуудаар бэшэ, шудалалгын жэлнүүдээр хубаардаг, - гэжэ Баяр Дашеевич хэлээ. – Шэнэ жэшээтэ хэбүүдээр бэлдэгдэһэн номууд шэнэ жэлһээ нэбтэрүүлэгдэхэ, харин даб дээрээ нютаг можонуудта байһан номуудаа хэрэглэхэ зүбшөөл үгтэнхэй. Тиимэһээ мүнөө бидэ һуралсалай согсолборинуудые хэрэгтэй хэмжээгээрнь хүсэлдүүлэн хэблэжэ, һургуулинуудта эльгээхэбди. Үхибүүд тэрээгээр үзэжэ байха.

- Бүхыдэнь хэлэхэдэ, буряад хэлэ 1-дэхи ангиһаа заажа эхилхэ гэһэн шиидхэбэри ехэ зүб. Хүүгэдэй сэсэрлигтэ буряад хэлэ үзэһэн аад, жэлэй туршада забһарлал хэжэ, 2-дохи ангида шудалалгаяа үргэлжэлүүлхэнь тааруугүй байгаа, - гэжэ «Бэлиг» түбэй захирал ойлгуулаа.

Буряадта мүнөө жэл шэнэ ФГОС-ууд 1-дэхи ба 5-дахи ангинуудта нэбтэрүүлэгдэнэ, удаань шата шатаар бусад ангинуудта нэбтэрүүлэгдэхэ. Эсэстээ бүхы үндэһэн болбосорол шэнэ жэшээтэ хэбүүдтэ орохо ёһотой юм гэжэ һануулая. Тиимэһээ бусадшье ангинуудай буряад хэлэнэй номууд шэнэ жэшээтэ хэбүүдтэ удаа дараалан тааруулагдаха. Энэ ажал «Бэлиг» түб бэелүүлхэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: мэрия Улан-Удэ

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

3 октября 2022 г.

Улаан-Үдэ хотодо олон хүүгэдэй эжы суранзанхабтаһаханууд дээрэ буряад багахан толи зохёогоо

Буряад орондо хүргөөбэртэ няадаг суранзан хабтаһаханууд дээрэ буряад толи бүтээгдээ. Тус толиин багахан хабтаһанууд үнгэтэ гоё зурагаараа хүүгэдэй һонирхол, анхарал эзэлүүдгүй татана.

3 октября 2022 г.

Десять новых школ откроют в Бурятии 1 сентября 2023 года

Каркасы школ готовы, тепловые контуры будут закрыты к середине октября, после этого начнётся подключение отопления, внутренняя отделка помещений и устройство внутренних инженерных сетей.

2 октября 2022 г.

В Улан-Удэ школьникам рассказали о бешенстве

Инспектора рассказали детям не только о болезни бешенство и мерах его профилактики, но и о правилах поведения при встрече с собакой, правилах выгула, содержания, ответственности владельца за своего питомца и другое.

29 сентября 2022 г.

В Улан-Удэ прошла Межрегиональная олимпиада по Байкаловедению

«Ростелеком» поощрил победителей XVII Межрегиональной олимпиады по Байкаловедению, которая прошла 23-24 сентября в детском оздоровительном лагере «Байкальский бор». Организаторами олимпиады выступили Министерство образования и науки Республики Бурятия и ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия».

29 сентября 2022 г.

В Улан-Удэ завершается строительство сетей для новых школ

Строительство сетей для новых школ в 102-103 микрорайонах подходят к заключительному этапу. Работники МУП «Водоканал» с марта текущего года собственными силами строят сети водоснабжения и водоотведения для новых школ, а также проводят благоустройство пришкольных территорий.

Лента новостей
03.10.2022

«Бэлэн буряад хэлэн»: Буряадта олон хүүгэдэй эжы түрэл хэлэнэй яряанай толи зохёогоо

20:30

Улаан-Үдэ хотодо олон хүүгэдэй эжы суранзанхабтаһаханууд дээрэ буряад багахан толи зохёогоо

20:23

В Бурятии военнослужащего осудили за сбор конопли

18:00

В Улан-Удэ завтра мокрый снег, днем до 6 тепла

17:56

В Улан-Удэ пройдёт бесплатная вакцинация животных от бешенства

17:29

У прокурора Бурятии Галины Ковалевой истек срок полномочий

17:26

В Бурятии тренеров наградили нагрудными знаками «Ветеран спорта»

15:59

В Бурятии автоледи отработает 200 часов за пьяную езду

15:54

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре «Пионер»

15:50

Банк «Открытие» увеличил до года срок вклада «Первый» под 8% годовых

15:37

Два раза горел лес за пожароопасный период в Улан-Удэ

15:35

Более тысячи браков за десять дней зарегистрировано в Бурятии

15:27

Улан-удэнец в пьяной потасовке украл у девушки телефон

15:09

Жительница Бурятии стала мамой в девятый раз

14:57

Житель Бурятии украл из незапертого автомобиля дамскую сумку

14:46

Гроссмейстер из Бурятии стал призером чемпионата России

14:30

Большинство улан-удэнцев поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных

14:24

В Кабанском районе Бурятии озеленили детские площадки

14:10

Каникулы с пользой: Пять современных решений для учеников младшей и средней школы Бурятии

13:52

Десять новых школ откроют в Бурятии 1 сентября 2023 года

13:42

В Бурятии мужчина украл запасное колесо и автоинструменты из двух автомобилей

13:30

Правительство Бурятии перечислит однодневный заработок участникам спецоперации

13:30

Улан-удэнец обокрал бывшую за отказ от встречи

13:26

В Бурятии стартует «горячая линия» по профилактике ОРВИ и гриппа

13:21

Прокуратура Бурятии взяла на контроль проверку пожара в поселке Северомуйск

13:18

Владелец приюта для животных в Улан-Удэ: «В день забирают около пяти собак»

13:15

В Бурятии стали известны подробности утреннего пожара

13:08

Житель Бурятии получил 12 лет колонии за сбыт наркотиков

13:04

Жители Бурятии заблудились в лесу на машине

13:02

Медики Бурятии обучают мобилизованных основам тактической медицины

12:32

Театр Бестужева представит свой спектакль на фестивале в Хабаровске

12:26

В Улан-Удэ впервые выступит «Российский квартет саксофонистов»

11:58

Житель Бурятии убил знакомого на фоне ревности и получил 9 лет колонии

11:47

В Улан-Удэ пройдет Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука»

11:38

В Бурятии пьяного водителя мопеда отправили в колонию на 9 месяцев

11:22

Дорожники обеспечили бесперебойное движение на федеральных трассах Бурятии

11:13

В Бурятии специалисты разных регионов страны обменялись опытом донорства

11:02

В Бурятии из-за сигареты на пожаре погибли четыре человека

10:41

64 новых случая коронавируса выявлено в Бурятии

10:21

В Бурятии водитель на трассе устроил тройное ДТП

09:56

В Кяхте водитель слетел с дороги и погиб

09:47

Для предпринимателей открыта регистрация на главный экспортный форум страны «Сделано в России»

09:42

Центральную улицу села Надеино в Бурятии отремонтируют в следующем году

09:21

Жительница Бурятии не прописала детей в доме, приобретённом за маткапитал

09:11

В Бурятии нерадивую мать осудили за неуплату алиментов

09:01

В Улан-Удэ коммунальщики ликвидируют последствия раннего снега

08:54

02.10.2022

В Улан-Удэ школьникам рассказали о бешенстве

15:19

В Бурятии росгвардейцы поздравили ветеранов с днем пожилого человека

15:07

По Бурятии ночью до 19 мороза

15:04

В Бурятии планируют открыть рейс в Катманду

14:56«« Октябрь 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 

Подробности

Интервью

Интернет-конференции

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus