Общество | Главное

Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөөн үнгэрбэ


Общество 10 сентября 2021 г., 17:12

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали  хамгаалгын хороон Баргажанай аймагта нүүдэл зүблөө үнгэргэбэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев, байгаали ашаглалгын һалбари хинаха талаар холбоото уласай албанай Буряад Уластахи хүтэлбэриин дарга Марина Дамдинова болон Баргажанай аймагай захиргаанай хүтэлбэрилэгшэд энэ суглаанда хабаадаһан байна. Байгал далайн экологиин бэрхэшээлнүүдтэ хабаатай асуудалнуудые энэ удаа зүбшэн хэлсээ.

Максимиха нютагта оршодог уһа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые ошожо хараба. Үни удаан саг соо энэ барилга ябуулагдажа, байгша оной эхиндэ хүдэлжэ эхилһэн тухай һануулая. Сүүдхын туршада 150 кубометр уһа сэбэрлэхэ аргатай.

Хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай тэмдэглэһээр, энэ уһа сэбэрлэлгын түхеэрэлгэ ехэ бэрхэшээлтэйгээр баригдаһан байна. Федеральна һанһаа 600 сая түхэриг барилгада һомологдоһон юм. Гадна уласай бюджедһээ мүн лэ мүнгэн гаргашалагдаһан байна.

- Сэбэрлэлгэ гараһанай удаа, уһанай шанар һайн болоо. Шэнэ технологи хэрэглэгдэнэ. Концессионно хэлсээн баталалагдаа. Новосибирскын эрдэмтэд ерэхэдээ, шэнэ технологи хэрэглэхэ тухай хэлэһэн байна. Мүнөө ноябрь һара соо шэнэ оньһон түхеэрэлгэ тодхогдохо юм. Уһанай шанар үшөө сэбэр болохо зэргэтэй. Максимиха нютаг аяншалгын талаар хүгжэнэ. Айлшадай хонодог гэрнүүд руу уһанай сорго татажа оруулха асуудал шиидхэхэ еһотойбди. Энээндэ мүнгэн хэрэгтэй гээшэ ааб даа. Барилгын яаманай талаар бюджет соо мүнгэ оруулжа, нүгөө жэл энэ ажал ябуулха шухала, - гэжэ Анатолий Кушнарев хэлэнэ.

Баргажан Адаг нютагта бог шоройн газар сэбэрлэхэ талаар ажал мүнөө үедэ ябуулагдажа байнхай. Байгал далайн эрье дээрэ оршодог энэ нютаг хүн зон амархаяа олоор ябадаг юм.

- «Сэбэр гүрэн» гэһэн федеральна программын еһоор үндэһэтэнэй «Экологи» түсэлөөр бог шорой хаядаг газар сэбэрлэхэ ажал ябуулагдажа эхилһэн байна. Федеральна һанһаа мүнгэн һомологдоо. Ажалай ябуулагдажа байһаниие манай яаман тон наринаар шалгана, - гэжэ Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаманай сайд Сергей Матвеев тэмдэглээ.

Бог шорой сэбэрлэхэ, абаашажа хаяха ажал ябуулжа байһан олзын хэрэг эрхилэгшэ Денис Тонконоговай хэлэһээр, Сэлэнгын аймагай Гусиноозерскын болон Загарайн полигон дээрэ бог шорой абаашагдана. Дүн хамта 187 мянган гурбалжан метр бог шорой зөөгдэхэ. Удаань 8,7 гектар газар дээрэ шэнэ модонууд таригдаха юм.

- Аяншалагшад иишээ ерэхэдээ, энэ ехэ бог шорой хаража, дураа гутадаг байна. Федеральна дэмжэлгын аргаар мүнгэн ерэжэ, 421 сая түхэриг энэ ажалда һомологдоо. Мүнөө үедэ ажал ябуулагдажа байна гэжэ харанабди. Эндэһээ бог шорой зөөгдэжэ эхилээ. Хэзээб даа, нэгэтэ эндэ ой модон таригдаха гээд ехэ найданабди. Аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ энэ ехэ нүлөөтэй, -гэжэ Анатолий Кушнарев һанамжална.

Нүүдэл зүблөөнэй дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтаһан байна. Бог шорой хаядаг газар хаагдажа, хүн зон нобшо ноохойгоо ой модон соо хаядаг болоо. Энэ бэрхэшээлтэйгээр Баргажанай Адаг һууринай гулваа Светлана Кривогорницына Арадай Хуралай һунгамалнуудта хандаһан байна. Эдэ болон бусад асуудалнуудые шиидхэхэ тухайгаа депутадууд найдуулаа.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Фото: Народный Хурал

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати
Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

27 мая 2022 г.

В 3-D тур по музею железной дороги могут отправиться жители Бурятии

В виртуальный тур по музею ВСЖД могут отправиться жители Бурятии. Создали тур ученики технопарка «Кванториум РЖД», который работает на базе Детской железной дороги в Иркутске. «Виртуальная экскурсия – это специальная программа, которая состоит из фотоматериалов четырех экспозиционных залов музея с аудио-сопровождением. Интернет-посетители могут изучить экспонаты и узнать интересные исторические факты о строительстве и начале эксплуатации первых магистралей в Российской Империи», - отмечают в компании.

27 мая 2022 г.

У жителей Бурятии спросили, что их больше всего раздражает за рулем

Стало известно, что больше всего раздражает автолюбителей. В опросе приняло участие 15,3 тысячи человек из 83 регионов РФ, в том числе, в Бурятии. Автомобильный сайт Дром выяснил, что больше всего автолюбителей Бурятии нервирует намеренный объезд пробки по свободной полосе и потом «вклинивание» в поток - так ответили 57% опрошенных

27 мая 2022 г.

Краткий зурхай на два дня от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

27 мая, пятница. Планета Венера, 27 лунное число, день белого Дракона, мэнгэ – 9 красных отметин, местоположение (hуудал) – Огонь. Благоприятный день для торговли, бизнеса, культуры, науки, многих начинаний, путешествий, брачных и похоронных дел. Приготовление лекарств, домашних блюд, заготовок впрок, посадка растений и уход за ними зарядят долголетием. Стрижка волос – к счастью.

27 мая 2022 г.

Украинская бабушка с красным флагом добралась до Улан-Удэ - глава Бурятии купил сувенир

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе Российско-монгольского форума в Улан-Удэ купил сувенир в виде известной украинской бабушки с красным флагом. На выбор в сувенирной лавке, продукцией которой он заинтересовался, ему предложили две фигурки – красавицу в кокошнике и бабушку с флагом.

27 мая 2022 г.

В Бурятии лесники собрали тонну мусора

В Муйском районе сотрудники лесхоза очистили берег озера Безымянное и прилегающий к нему лес. На берегу озера расположено место отдыха, где любят отдыхать местные жители и туристы, однако не все из них соблюдают правила санитарной безопасности.

Лента новостей
27.05.2022

В Улан-Удэ началась реставрация старого здания театра кукол «Ульгэр»

21:19

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первый день форума с Монголией

20:49

Идем на Восток: Бурятия принимает Российско-Монгольский форум

20:40

В Бурятии стали известны подробности о массовом отравлении детей

20:20

Сотрудничество России и Монголии в АПК обсудили на форуме в Улан-Удэ

20:15

Замминистра экономического развития России: у традиционного экспорта Монголии больше перспективы на российском рынке

19:39

В Бурятии мужчина украл автомобиль и устроил смертельное ДТП

19:07

Россия и Монголия обсуждают расчеты в тугриках

18:56

Жителя Дальнего Востока осудили за финансирование терроризма

18:33

В Улан-Удэ продолжается строительство нового корпуса школы №32

18:17

Глава Бурятии Алексей Цыденов: у нас с Монголией очень давние взаимоотношения

18:10

Замминистра экономического развития России отметил рост товарооборота с Монголией

17:43

ЭкоАльянс прокомментировал невывоз мусора у жителя Нового Уояна

16:59

Прокуратура Бурятии проверит информацию об отравлении детей в интернате

16:39

Монголия благодарит за высокий уровень организации форума в Улан-Удэ

16:25

В Бурятии мужчина забил собутыльника горбылем

16:16

В Бурятию на смену жаре идут грозы, дождь и местами снег

16:09

В Бурятии ожидается жаркий июнь

16:08

Упрдор «Южный Байкал» стал дипломантом премии правительства РФ в области качества

16:02

В 3-D тур по музею железной дороги могут отправиться жители Бурятии

14:11

Какой мусор вывозят и не вывозят в Бурятии – рассказал ЭкоАльянс

14:01

Главный санврач Бурятии рассказал, как предохраняться от обезьяньей оспы

13:19

В Тункинском нацпарке тушили 4 лесных пожара

12:35

У жителей Бурятии спросили, что их больше всего раздражает за рулем

12:25

В Бурятии детская шалость со спичками едва не закончилась трагедией

12:18

В Улан-Удэ кондуктор трамвая вызвала Росгвадию буйному пассажиру

12:11

Краткий зурхай на два дня от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

11:57

В Улан-Удэ стартовал Российско-монгольский форум: фоторепортаж

11:46

В Иркутске вынесли приговор по уголовному делу о краже с железной дороги

11:31

Украинская бабушка с красным флагом добралась до Улан-Удэ - глава Бурятии купил сувенир

11:23

Сбер начал выпускать бизнес-карты «Мир» в пластике

11:15

В Бурятии лесники собрали тонну мусора

11:11

В Забкрае отремонтируют более 10 км федеральной трассы Р-258 «Байкал»

11:08

Председатель Горсовета Улан-Удэ принял участие в форуме МСУ в Народном Хурале Бурятии

10:54

Сбер поздравил бизнесменов Иркутской области с Днем предпринимателя

08:22

26.05.2022

Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса

21:26

Отраслевое решение по грузоперевозкам стало доступным для предпринимателей со всей России

13:34

Сбербанк выдал первые кредиты по программе «Ипотека для IT-специалистов»

09:32

СберСтрахование запустила комбопродукт «Защита на любой случай»

09:29

25.05.2022

В Улан-Удэ наградили победителей международного конкурса «Пресс-служба года-2021»

18:21

Партия вертолетов из Улан-Удэ поступила в «Газпром авиа»

18:20

В Прибайкальском районе отремонтируют мост

17:51

В Муйском районе дети и лесники собрали 50 кг мусора

17:29

В Бурятии общественники проверили ремонт дороги в Большой Куналее

16:45

В Улан-Удэ в детских лагерях сняты все ковидные ограничения

16:31

В Бурятии лесники очистили лес от мусора в Куйтуне

16:27

Сбер и «ЛизаАлерт» выпустили памятку по безопасности для детей

16:11

О стратегии адаптации бизнеса в новых условиях рассказал Сбер предпринимателям байкальского региона

15:39

Житель Бурятии украл куртку у знакомого после застолья

15:36

В Улан-Удэ к 100-летию республики отремонтируют Русский драмтеатр

15:26«« Май 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
28
29
31
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus