Погода

Видео дня: в Бурятии пошел снег

Туризм в Бурятии

Поселок Хужир в Иркутской области вошел в 10-ку мест в России для летнего отдыха в глэмпингах

Выборы в Бурятии

Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах

Дежурная часть. Происшествия

Зарезанная сожителем улан-удэнка несколько дней лежала в комнате

Зурхай

Зурхай на 22 сентября от настоятеля Курумканского дацана Бурятии

Восточный экономический форум

Бурятия подписала на Восточном форуме соглашения на 6,5 млрд рублей

Парламентское обозрение

Владимир Павлов: нужна концепция развития сельского хозяйства в Бурятии

Политика и власть | Главное

Гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаанай «Засаг газарай саг» соо харагдаха

Политика и власть 18 Марта 2016 г., 04:42

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Олоной гэрнүүдтэ ажаһуугшадай бүгэдын хэрэгсээ гэжэ зайн галай түлөө түлбэри хэр зүб тоологдоно хаб гэһэн асуудал Арадай Хуралай дүрбэ дүгээр һарада үнгэрхэ ээлжээтэ хуралдаан дээрэ харагдаха. Энэ асуудал хуралдаанай түсэбтэ «Засаг газарай саг» соо хэлсэгдэхээр оруулагдаба. Буряад Уласай Засаг газарай үмэнэһөө элидхэгшэ үшөө тодороодүй.

Хүндүүлхэй тус асуудалые парламентые үзэмжэдэ табиха тухай үүсхэл депутадууд Сергей Мезенин, Валерий Цыремпилов гэгшэдһээ ороһон байна. Арадай һунгамалнуудай албан ёһоной бэшэг Хуралай хаягаар февралиин 26-да ба мартын 1-дэ ороо һэн. Восток-Телеинформай анхан дуулгаһаар, гэр байрын бүгэдын хэрэгсээ тухай асуудал Мезенин урдахи хуралдаанай үедэ, февралиин 25-да табяа бэлэй. Тиихэдээ тэрэ Буряадта ажаһуугшадта үргэлжэ ородог болоһон олон тоото «жаргалай бэшэгүүд» тухай бусадтаа дуулгаа һэн. Депутадай хэлэһээр, бүгэдын хэрэгсээгэй түлөө даамаар бэшэ түлбэринүүдые хараалһан тоо дансанууд олоор орожо захалаа гээд мүргэлнүүдые эрхэтэд эльгээнэ. Хэнэйшье мэдээгүй аяар гарбаһаа долоо-арба хүрэтэр мянганай үри шэринүүдэй гаража ерэһэн ушарнууд зоной һанаа зобоонгүй яахаб. Жэшээнь, Байгал шадарай аймагта заналтатай мэдүүлгэнүүдэй буухада аргаяа ядаһан улад зон нютагайнгаа дарганарта түлбэринүүдээ хуу дууһан түлөө һэлби гэхысэ хандана.

Мезенинэй тус асуудалые хуралдаан дээрээ хаража үзэе гэһэн дурадхал һунгамалнуудай дунда яһала зүбшөөгдэбэ. Валерий Цыремпиловай дэмжэн бодомжолһоор, гэнтэ хаанаһаашьеб һанагдаа, дуулдаагүй үри шэринүүдэй тохогдошоходо гол түлэб пенси абадаг, наһажаал зон хохидоно, юуб гэхэдэ, гээл эдэ зон тон хананхатайгаар, сугларшахаһаань айжа удаашаруулангүй түлбэринүүдээ түлэжэ байдаг ха юм.

- Оройдоол 8 мянгые пенси абадаг хүнүүд юундэ аяар 3,6 мянган түхэриг дулаанай түлөө түлэхэ баатайб? Иимэ байдал заһаха шиибхэбэри абаха шухала, хэн нэгэндэ эрхэтэдэйнгээ гуйлтануудые даалгаха ёһотой, - гээд тэрэ тэмдэглэхэ юм. Депутат Селиверстовай онсолһоор, энэ асуудал ганса Байгал шадархидта хүндүүлхэй бэшэ, энэл ушарһаа Кабанскын аймагые хүлгөөнэ.

- Тусхай комисси байгуулха хэрэгтэй. Мүн Гэр байрын инспекциие бэрхэшээлдэ хандуулха шухала. Худалдагша компани юушье хэнэгүй, манай хандалгануудаар хүдэлнэгүй, -гэжэ депутат тэмдэглээ.

Урдахи сессиин асуудалнуудай тоод энэ асуудал дуунуудай дутахаһаа боложо, оруулагдагүй һэн. Удангүй Хуралай Түрүүлэгшэ Цырен Доржиев иимэ бэрхэтэй асуудалнуудые табихадаа анха түрүүн тэрэнээ хүсэд буйлуулха ёһотой гээд депутадуудта хандаа һэн. Энэнь ямарш данса баримтануудгүйгөөр, миин юрэ дуугаралсаад тараха ушарай болохогүйн тулада ааб даа.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

23 Сентября 2021 г.

Глава Бурятии принял отставку Вячеслава Дамдинцурунова

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ об отставке министра спорта Вячеслава Дамдинцрунова. Документ составлен на основании результатов  выборов в Госдуму и статьи Трудового Кодекса. Указ опубликован 21 сентября на официальном сайте правительства РБ, пишет Восток-Телеинформ.

23 Сентября 2021 г.

Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах

Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах в Госдуму. Благодаря тому, что население проголосовало именно за их, они одержали победу, подчеркнул глава.

23 Сентября 2021 г.

Депутат Хурала Бурятии подал заявление о сложении полномочий

Депутат Хурала Бурятии подал заявление о сложении полномочий

22 Сентября 2021 г.

Жаргал Цыбиков написал заявление о снятии с него полномочий депутата Горсовета Улан-Удэ

Депутат Горсовета Улан-Удэ Жаргал Цыбиков сложит с себя полномочия, сообщает пресс-служба Горсовета. Поступило письмо от депутата, в котором говорилось о сложении полномочий депутата по собственному желанию.22 Сентября 2021 г.

Находящемуся под следствием депутату Горсовета Жаргалу Цыбикову оставили мандат

Находящемуся под следствием депутату Горсовета Жаргалу Цыбикову оставили мандат


Лента новостей
23.09.2021

16:03 Общество

Спасатели Бурятии помогают местным жителям перевозить продукты

15:46 Экономика, бизнес

Зампред правительства Бурятии предложил расторгнут договор с компанией, строящей школу

15:41 Погода

В Бурятии завтра дожди, в горах – с мокрым снегом

14:56 Общество

Владимир Павлов: нужна концепция развития сельского хозяйства в Бурятии

14:47 Экономика, бизнес

В подтопленные районы Бурятии направлено еще свыше 14 миллионов рублей

14:40 Происшествия

В Бурятии в ДТП пострадало 7 человек, еще один погиб

14:08 Город

Игорь Шутенков наградил лауреатов премии мэра Улан-Удэ «Молодые таланты»

13:57 Экономика, бизнес

В поездах и на вокзалах ВСЖД продолжается обязательная дезинфекция

13:49 Политика и власть

Глава Бурятии принял отставку Вячеслава Дамдинцурунова

13:27 Происшествия

Два жителя Бурятии спасли из пожара 7 человек и одного младенца

13:14 Город

В Улан-Удэ возобновили капремонт крыш многоквартирных домов

13:02 Город

Депутаты городского совета Улан-Удэ провели первую после летних каникул сессию

12:53 Город

Cессия горсовета Улан-Удэ: Ипподром освободили от уплаты земельного налога

12:42 Происшествия

Житель Улан-Удэ пытался незаметно от сотрудников Росгвардии выбросить пачку сигарет с наркотиками

12:34 Происшествия

Зарезанная сожителем улан-удэнка несколько дней лежала в комнате

12:05 Политика и власть

Глава Бурятии поблагодарил жителей за поддержку «Единой России» и Вячеслава Дамдинцурунова на выборах

11:03 Экономика, бизнес

Бурятия готова помочь Якутии кормами

10:49 Здравоохранение

В Бурятии зарегистрировано почти 90 новых случаев коронавируса

10:32 Регионы ДФО-СФО

Поселок Хужир в Иркутской области вошел в 10-ку мест в России для летнего отдыха в глэмпингах

10:26 Экономика, бизнес

В ЗГРП требуются вахтовые сотрудники

10:23 Политика и власть

Депутат Хурала Бурятии подал заявление о сложении полномочий

10:21 Общество

В Улан-Удэ прошли соревнования по авиамодельному спорту

09:13 Происшествия

В Бурятии и Иркутской области ищут добровольцев, ушедших на поиски рыбака

09:00 Общество

В Бурятии открыто движение на трассе в Мухоршибирском районе

08:49 Происшествия

Прокуратура Бурятии выявила порядка 500 не учтенных преступлений

08:33 Общество

В Бурятии школьников возили на сломанном автобусе

22.09.2021

22:50 Общество

На трассе в Бурятии ввели реверс из-за ДТП

22:38 Политика и власть

Жаргал Цыбиков написал заявление о снятии с него полномочий депутата Горсовета Улан-Удэ

17:09 Спорт

Ультрамарафонец из Италии пробежит по Байкалу

16:40 Политика и власть

Находящемуся под следствием депутату Горсовета Жаргалу Цыбикову оставили мандат«« Сентябрь 2021 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 

Viktor N.

01.09.2021

А что так мало -то?! Они отсидят и выйдут. И снова начнут жрать алкоголь и убивать. Пока не будет око за око, жизнь за жизнь- у нас всё-также будут грабить. убивать, насиловать.

В Бурятии вынесли приговор за зверское убийство

fedor7082

23.08.2021

Скорым поездом надо было отправить...может за четыре бы добрался...

Новый вертолет прилетел на форум в Москву из Улан-Удэ своим ходом

Николай

11.08.2021

Свой МЧС улетел тушить Турцию а  дома хоть всё синем пламенем гори

Дым в Бурятии связан с лесными пожарами в соседних регионах

Наталья

17.07.2021

Добрый день! Хотелось бы знать когда подключат горячую воду? Сроки и даты прошли, понимаем, что сложности, ремонты, неожиданные ситуации - все таки хотелось бы конкретики. Сезон не позволяет, и никакие  кипятильник, кастрюльки, тазики уже не помогают.( Гагарина)

Более 80 тысяч улан-удэнцев сегодня останутся без холодной воды

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus