Погода

21 сентября: в Улан-Удэ +24, отмечается международный день мира и день рождения Стивена Кинга

Туризм в Бурятии

«Вокруг света»: Супруги из Новой Зеландии прилетели в Бурятию на маленьком самолёте

Выборы в Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов: Пора притормозить

Дежурная часть

Полицейские из Бурятии задержали в Ленинградской области обвиняемого в покушении на убийство

ВЭФ

Восточный экономический форум-2019 подвел итоги

Парламентское обозрение

Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

Новости на бурятском языке | Главное

Сонхоор унаһан монгол хүбүүнэй амии наһа абарһан эмшэд тухай фильм Буряад уласта буулгагдажа байна

Новости на бурятском языке 3 Августа 2015 г., 12:02

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Монголой энэрхы сэдьхэлтэнэй мэдээжэ нэгэ эмхи «Сансар» телеканалтай хамта гэрэй хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унажа гэмтэһэн Монголой харьяатан болохо таба наһатай Тэмүүлэн  хүбүүнэй түүхэ тухай фильм буулгажа байнхай. Хүбүүнэй гэртэхин Буряадта байрланхай юм. Аюулта ушар энэ жэлэй зургаа дугаар һарада тохёолдоо гээд Семашкын нэрэмжэтэ клиникын эмшэлгын газарта дуулгаа.

Буряад эмшэдэй хариин гэжэ газаашалаагүй, энэрхы дулаан хандаса зураг буулгагшадай зүрхэ сэдьхэлые тон ехээр хүдэлгөө.

- Монголдо багашуулые имагтал өөгшөөдэг. Тэдэ ерэхэ һайн сагай һүлдэ мүн гэлсэдэг агша. Тэмүүлэн хоёр гүрэниие холбон нэгэдүүлээ. Танай врачнууд ондоо гүрэнэй эдирхэн эрхэтэнэй ами наһа харюусалгадаа даажа, һүниндөө манажа, амаралтынгаашье үдэрнүүдтэ орхингүй хараа. Энэ түүхэ ушар бидэ бүгэдые ехэтэ уярлуулаа, тиимэһээл иигэжэ, бүхы Монгол орондо энээн тухай хөөрэхые бодообди, - гээд фильм зохёогщод тэмдэглэнэ.

«Хүн чанар» гэжэ гаршагтай фильм удангүй, энэ жэлэй август һарада долгиндо дамжуулагдахаар хараалагдана.

Харууһагүй үлэһэн хүүгэн хоёрдохи дабхарһаа сонхоор унаа бэлэй гээд һануулалтай. Эмшэлгын газарта түргэн туһаламжа үзүүлэгдөө һааб даа. Гэбэшье, гэртээ табигдаһанай удаа дахин муудахадань, уураг тархиин үбэр талын һудаһанда бүлин тогтожо магад гэжэ Семашкын нэрэмжэтэ улас түрын клиникэ - больница руу мэгдүү түргэн тэрэ асарагдаһан байгаа. Нейрохирург Игорь Бухаев түрүүтэй бүлэг эмшэд 8 сагай туршада нилээд хүндэхэн операци хэжэ, хүбүүхэнэй ами наһа абараа. Тэмүүлэн 10 үдэр реанимациин таһагта хэбтэжэ гараа. Удаань, нейрохирургиин таһагта долоон хоногой туршада байрлаа. Тэрээндэ мүнөө бэеэ шэнээр мэдэрлэхэ удаан сагай сагааруулга хэрэгтэй. Хэр тиигэбэшье тон аймшагтай юумэниинь дабагдаа гээд врачнууд найдамтай. Семашкын нэрэмжэтэ эмшэлгын газар энэ сагта Монголойшье эрхэтэниие аргалдаг болонхой. Улаан-Баатарта больницын мэдэлэй таһаг нээгдэнхэй. Буряадай улас түрын больницын ахамад врачай нарин онол аргануудай талаар орлогшо Анатолий Дмитриевай хэлэһээр, хүршэ оршодог Монгол Уласай улад зондо эмшэлгын туһаламжа түсэбэй ёһоор үзүүлжэ байха саг балайшье холо бэшэ. 

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

Лента новостей
21.09.2019

09:39 Общество

«Вокруг света»: Супруги из Новой Зеландии прилетели в Бурятию на маленьком самолёте

09:21 Происшествия

Черные лесорубы: В Бурятии житель Кижинги нарубил леса на 317 тысяч рублей

09:17 Происшествия

В Бурятии укравших 11 тонн нефрита граждан освободили от наказания

09:13 Происшествия

Полицейские из Бурятии задержали в Ленинградской области обвиняемого в покушении на убийство

08:58 Общество

ТОП-8 советов от Роспотребнадзора Бурятии, как собирать, покупать и готовить грибы

08:54 Политика и власть

Буряад Уласта мал хүдөөлхэ газар тухай хуулиин проект бэлэдхэгдэбэ

08:42 Эко-Новости

На Байкале часть строительства могут разрешить без эко-экспертизы

08:30 Спорт

В Улан-Удэ пройдут соревнования по конному спорту

08:11 Общество

Докурил до смерти: мужчина погиб в пожаре

08:01 Погода

21 сентября: в Улан-Удэ +24, отмечается международный день мира и день рождения Стивена Кинга

07:00 Политика и власть

Буряад Уласта хуулиин наhа хүсөөгүй үхибүүдээр хүдэлхэ комиссиин ажалтанай тоо олошоруулха гэжэ дурадхагдана

20.09.2019

22:38 Эко-Новости

Звезда «Универа» Станислав Ярушин убрал мусор с берега Байкала

21:50 Политика и власть

Арадай Хуралай Вице-спикер гириин спортын Түбэй нээлгэнэй баяр ёhололдо хабаадаба

20:08 Экономика, бизнес

Более 50 миллионов клиентов Сбербанка пользуются приложением Сбербанк Онлайн

19:49 Политика и власть

Буряад Уласта Арадай Хуралай депутат бэеэ hорилгын шэнэ түхэлэй талмай нээбэ

18:29 Экономика, бизнес

В Бурятии отремонтируют мост через реку Иволга

18:24 Происшествия

В Центре Улан-Удэ трамвай насмерть сбил человека

17:18 Эко-Новости

Известный актер Стас Ярушин прилетел в Бурятию и убрался на Байкале

16:09 Экономика, бизнес

В Бурятии сохранится сниженная стоимость на электроэнергию

15:33 Экономика, бизнес

Расписание нескольких поездов изменится на ВСЖД

15:10 Общество

ВСЖД и следственное управление на транспорте провели акцию для детей

15:05 Общество

В Улан-Удэ пройдет всероссийский конкурс таксистов

14:49 Общество

Супруги из Новой Зеландии прилетели в Бурятию на маленьком самолёте

14:17 Культура

Театр из Бурятии показал «Ричарда Третьего» Евгению Миронову

13:47 Политика и власть

Хуралай спикер Владимир Павлов Загаанай дабаан дээгүүр харгы нээбэ

13:22 Эко-Новости

В Бурятии стартовал эко-марафон «Чистые берега Байкала»

12:08 Экономика, бизнес

Стартовала аккредитация СМИ на международную специализированную выставку «Дорога 2019»

11:19 Происшествия

В Бурятии два человека погибли в ДТП за минувшие сутки

11:10 Происшествия

В Бурятии чёрный лесоруб ночью попал в засаду

11:06 Политика

Хурал Бурятии предоставил детям-сиротам госгарантию по жилью«« Сентябрь 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Тамара

16.09.2019

Девяносто пять процентов неудачников составляют люди, привыкшие искать оправдания своим поражениям.
Искать надо в незаконности пребывания во власти и лавирования муниципальныи фильтром  - народ всё вспомнит и цеплятьзс свой статус равносильно самоубийству, нет бы достойно сложить полномочия, а не придумывать....К тому же и трус!

Глава Бурятии: «Диалог не получился»

Валентина

09.09.2019

Стыдно за такой % избирателей!!! И что кворум состоялся? Потеряли голоса больных, которые находились на лечении в больницах. Я точно знаю они не голосовали. Муж мой лежит. Я с большим трудом добилась, чтобы он проголосовал за МЭРа. А по округу 26 отказали. БЕЗОБРАЗИЕ! Считаю, что выборы недействительны!

Глава Бурятии забыл взять на выборы паспорт

Баниска

27.08.2019

Директоров школ, не подготовившихся к новому учебному году, — на мыло!

Девять школ в Бурятии не откроются к 1 сентября

Система Orphus