Погода

В Улан-Удэ сегодня до 12 мороза, начался Великий пост

Отопительный сезон

В Бурятии предприятие «Икибзяк» оштрафовали за маленький запас угля

Выборы в Бурятии

Избирком Бурятии: голосовать на выборах президента России можно по месту нахождения

Будь бдителен

В Бурятии осудили банду скотокрадов, ущерб от которых превысил 2 миллиона рублей

Новости Азии

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

Новости на бурятском языке

В Улан-Удэ презентовали мультфильм на бурятском языке

Парламентское обозрение

Байкальский регион рекомендовали включить в программу развития Дальнего Востока

Новости на бурятском языке | Главное

Украинаһаа тэрьедэһэн хүнүүд Буряадта олоор ерээ

Новости на бурятском языке 22 Декабря 2014 г., 08:12

Фото: с сайта ozonline.ru

2014 ондо Буряад Республикада 331 хүн хари гүрэнһөө зөөжэ ерээ. Тэдэ булта харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программын бүридэлдэ оролсоо.

Хүн зониие ажалаар хангалгын республиканска түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Николай Пивоваровай хэлэһээр, Украинада тогтоод байһан байдалһаа ехээр дулдыдаа. Тэрэ муухай хоморёолдоонһоо тэрьелжэ гарагшадай 306-ниинь Буряад Республикада түбхинөө. Үшөө тиихэдэ Кыргызстан болон Казахстан гүрэнүүдһээ хүнүүд олоор ерээ.

2013 ондо Буряадта 200 хүнүүдые нүүлгэхэ тухай 107 мэдүүлгэ ороһон байна. Оройдоол 57 хүн ерээ гээд хэлэхэ хэрэгтэй. 2014 оной хугасаа соо иимэ мэдүүлгэнүүдэй тоо 249 хүрэтэр нэмээ, 500 гаран ажаһуугшадые хүлеэн абахаар хараалагдаа.

- Энэ ушарһаа боложо харида түбхинэһэн нютагаархидаа гэдэргэнь буусааха гэһэн программа мүнгөөр багаар һомологдодог болохо. Юуб гэхэдэ, тэрэнэй гуримаар гурбан жэл соо 300 хүнүүдые дэмжэхэ гэжэ бэшээтэй байгаа. Харин ганса 2014 ондо Буряадтамнай 300 гаран хүн ерээ бшуу. Харин программада үгтэдэг мүнгэ алтан бага болгогдоогүй һаа, манай нютаг ерэгшэдэй тоо үшөө олошорхо, - гээд Николай Пивоваров мэдүүлбэ.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
19.02.2018

11:27 Образование

В Бурятии заказали школьные учебники на 50 миллионов рублей

11:17 Спорт

Фестиваль спортивных единоборств пройдет в Бурятии

10:55 Город

Жители Улан-Удэ определили 9 мест для благоустройства

10:13 Происшествия

В Бурятии мужчины пытались украсть обшивку вагона

10:03 Экономика, бизнес

В Бурятии 10 фермеров готовы выращивать лекарственные растения

09:45 Общество

В Бурятии скончался мальчик, оказавшийся после ДТП прикованным к кровати

09:28 Происшествия

В Улан-Удэ с начала года мошенники шесть раз обокрали доверчивых пенсионеров

09:23 Происшествия

В Бурятии осудили банду скотокрадов, ущерб от которых превысил 2 миллиона рублей

08:28 Экономика, бизнес

В Бурятии продолжают жаловаться на аукцион по ремонту дома культуры за 42 миллиона рублей

08:03 Политика и власть

Избирком Бурятии: голосовать на выборах президента России можно по месту нахождения

07:42 Общество

В Бурятии в список для рейтингового голосования включили 48 территорий

07:28 Экономика, бизнес

Пять компаний пожаловались торги по ремонту дорог в Иволгинском районе Бурятии

07:22 Политика и власть

Избирательные бюллетени отпечатают в Бурятии до конца февраля

07:16 Общество

В ЦИК России предложили регионам отчитываться о рекламных баннерах, информирующих о выборах

07:06 Происшествия

Улан-удэнец на улице отобрал у пенсионерки сумку

06:55 Политика и власть

Избирательные комиссии продолжают уточнять списки избирателей

06:47 Спорт

Спортсменки сборной Бурятии устроили на Масленицу «Бокс зарядку»

06:39 Политика

В сети набирают популярность ролики, посвященные участию жителей в выборах президента России

06:36 Общество

В Бурятии сироты соревновались в конкурсе на лучшую родословную

06:27 Город

Более 40% жителей Улан-Удэ довольны своей работой

06:14 Культура

В Улан-Удэ презентовали мультфильм на бурятском языке

06:12 Общество

ЦИК России назвал избирательную кампанию как «наиболее корректную»

06:04 Происшествия

В Иркутской области после прорыва трубы с горячей водой в квартире скончалась пожилая пара

06:03 Политика и власть

В СМИ начался агитационный период по выборам президента России

05:58 Культура

Оперный театр Бурятии представит весной три премьеры

05:49 Общество

В Улан-Удэ от бешенства привили 10,5 тысяч собак и кошек

05:47 Экономика, бизнес

Жители Бурятии стали чаще регистрировать полисы ОСАГО в Интернете

05:34 Территории

Землетрясение произошло в Муйском районе Бурятии

04:57 Происшествия

В Улан-Удэ из горящего «Сагаан Морина» спасли 24 человек

04:47 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 12 мороза, начался Великий пост

«« Февраль 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus