Погода

В Улан-Удэ сегодня минус 11, отмечается день спонтанного проявления доброты

Отопительный сезон

264 миллиона требуется, чтобы навести порядок в ЖКХ Муйского района Бурятии

Выборы в Бурятии

В Бурятии Союз кинематографистов Бурятии снял серию роликов о выборах президента

Будь бдителен

В Улан-Удэ студент украл у ровесницы карту с потратил 7 тысяч рублей

Новости Азии

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Байкальский регион рекомендовали включить в программу развития Дальнего Востока

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Арадай Хурал оршон тойронхи байгаали хамгаалха программын зүйл болохо өөрын программа зохёохо тухай дурадхал оруулба

Новости на бурятском языке 05 Ноября 2014 г., 10:11

Фото: с сайта www.vblagodarnost.ru

Арадай Хурал «Оршон тойронхи байгаали хамгаалха ба нөөсэ баялигуудыень гамтайгаар ашаглаха тухай» гүрэнэй программа дотор өөрын тусхай программа зохёое гэжэ Буряад Уласай правительствэдэ дурдхал оруулба. Экономическэ политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын ба оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Анатолий Кушнаревай октябриин 30-да дуулгаһаар, тус программа юрэнхы дээрээ үйлэдбэриин болон эд хэрэглэлгын үлөөдэһэнүүдые аша үрэтэйгөөр хэрэглэхые баадхаха жэшээтэй.

«Буряад Улас дотор үйлэдбэриин ба эд хэрэглэлгын үлөөдэһэнүүд тухай» 2010 оной республиканска хуулиин бэелүүлгые Арадай Хурал «бараг» гэжэ сэгнэһэн байна. Гэбэшье, правительствын абаһан хэмжээнүүд үшөөл дутуу гээд депутадууд тоолоно. Жэшээнь, үйлэдбэриһээ сугларһан үлөөдэһэ хоёрдохёо хэрэглэжэ буйлуулха хэрэгтэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые улам эдэбхитэйгээр хабаадуулха шухала гээд һунгамалнууд нэн түрүүн һанамжална һэн.

- Жэлэй туршада республика дотор 60-аад сая тоонно үлдөөсэ сугларна,тэдэнэй 90 – ээд хубинь малтамал ашаглалгын хойшолон мүн. Гэхэ зуура, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологиин ба хүтэлбэрилгын университедэй эрдэмтэдэй баримтануудай ёһоор, малтамал ашаглалгын хойшолонгуудһаа мүнөөнэй, хямдахан сэнтэй барилгын эд материал буйлуулан гаргахада ехэ таатай. Буряад уласта энэ хэрэгтэ анхарал огтолон хандуулагданагүй, - гэжэ Кушнарев тэмдэглэхэ юм.

Тэрэнэй хэлэһээр, байгаалиин баялигуудай айдхарай түргөөр хорожо байгаа сагта сугларжал байгааша үлдөөсэнүүдые дахяад хэрэглэхэ гээшэ амин шухала  болоод байна. «Тиимэһээ энэ талаар хуули дансануудые дары абажа шиидхэхэ гээшэ гүрэн түрыншье, нютагай өөрын хүтэлбэринүүдэйшье гол зорилгонуудай нэгэндэ тоологдохо ёһотой, - гээд депутат бодомжолно.Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
17.02.2018

06:24 Общество

В Бурятии у уроженца Вологодской области изъяли незаконное оружие

06:01 Экономика, бизнес

129 миллионов рублей аренды за земельные участки задолжали жители Улан-Удэ в казну

05:20 Происшествия

В Улан-Удэ студент украл у ровесницы карту с потратил 7 тысяч рублей

05:10 Город

В Улан-Удэ на сегодня считаются аварийными и подлежащими сносу 120 многоквартирных домов

04:55 Город

В Улан-Удэ идет оформление 1500 самоволок

04:40 Общество

В Забкрае житель Китая пытался провезти домой желчь медведя

04:28 Общество

Железная дорога в Бурятии готовится к паводкам

04:26 Общество

Сказочный персонаж поздравил пассажиров и железнодорожников с праздником Белого месяца

04:16 Общество

Из Улан-Удэ в Хабаровск конвоировали заключенную женщину с грудным ребенком

04:08 Погода

В Улан-Удэ сегодня минус 11, отмечается день спонтанного проявления доброты

16.02.2018

05:46 Спорт

Лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова пришла 17-й в индивидуальной гонке

05:41 Спорт

Минспорта России рассмотрит включение будущего ледового дворца и лукодрома в Бурятии в федеральные программы

05:21 Экономика, бизнес

Улан-Удэнский авиазавод изготовит за четыре года минимум 200 легких самолетов

05:11 Эко-Новости

Не менее 100 миллионов личинок омуля будет выпущено в Байкал в 2018 году

04:59 Политика и власть

Мэр Улан-Удэ поздравил с праздником Белого месяца

04:45 Экономика, бизнес

В Бурятии сегодня закрыты все офисы Сбербанка

04:39 Погода

В Улан-Удэ сегодня без осадков, максимум 16 градусов мороза

04:28 Общество

В Бурятии встречает Новый Год по лунному календарю

04:21 Происшествия

В Джидинском районе на пешеходном переходе 57-летний мужчина попал под колеса «Тойоты»

04:08 Происшествия

В Бурятии лоб в лоб столкнулись КАМАЗ и Хонда, госпитализирована пожилая женщина

15.02.2018

12:01 Происшествия

МЧС Бурятии рассказали подробности пожара, в котором погибли четыре человека

11:52 Общество

В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли двум автоледи, застрявшим в снегу после обряда «Дугжууба»

11:27 Экономика, бизнес

ВСЖД объявила скидку в 30 % на билеты в плацкартные вагоны до 18 февраля

11:09 Общество

«Позиция не изменилась»: Бурятия заняла 76-е место в рейтинге по качеству жизни среди российских регионов

10:53 Политика и власть

Глава Бурятии начал работу на Российском инвестиционном форуме в Сочи

10:43 Общество

В Бурятии Союз кинематографистов Бурятии снял серию роликов о выборах президента

10:39 Экономика, бизнес

Более 900 тысяч пассажиров перевезено на ВСЖД с начала года

10:05 Происшествия

В Забайкалье мужчина признан виновным в изнасиловании 10-летней падчерицы

10:02 Город

В два ближайших года власти Улан-Удэ прогнозируют снижение поступлений от приватизации земли

09:44 Город

Износ инженерной инфраструктуры в Улан-Удэ достигает 70

«« Февраль 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus