Новый год

В Улан-Удэ сегодня -21, отмечается старый новый год и день создания трубопроводных войск России

Погода

В Улан-Удэ сегодня до 24 мороза, отмечается День детских изобретений

Отопительный сезон

В Бурятии жители города замотали трубы тряпками, спасая от мороза

Будь бдителен

Жительницу Бурятии обокрал собутыльник с шестью судимостями

Новости Азии

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» отправил очередную партию мяса в Монголию

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

Народный Хурал Бурятии доукомплектовал кабинет министров, подробности

Новости на бурятском языке | Главное

Арадай Хуралай депутадуудай тоо бүридэл үсөөрүүлхэ ябадал парламент дотор хүдөө аймагуудай түлөөлэмжэ һуладхажа магад

Новости на бурятском языке 19 Июня 2014 г., 05:06

Иигэжэ Гүрэн түрын байгуулалтын, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин, хуули ёһонуудай ба гурэнэй алба хаалгын талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Виктор Малышенко бодомжолно. Гэхэ зуураа, зарим депутадууд Арадай Хуралай тоо бүридэл үсөөрүүлхые дэмжэнэ гээшые баталан зүбшөөбэ.

-Арадай Хурал гээшэмнай ганса хуули ёһонуудые абадаг зургаан бэшэ, зүгөөр улад зоной һанаа бодол дамжуулдаг зургаан мүн болоно. Тиимэһээ депутадуудай тоо үсөөрүүлхэдээ холуур байдаг хүдөө нютагуурхидай эрхэнүүдые хашаһан удхатай. Тиигээдшье, ямар нэгэ албан эмхиин тоо бүридэл үсөөрүүлхэдөө һангай гарзануудые бага болгохотой заабол холбоотой бэшэ. Арадай Хуралай депутадуудай тоо үсөөрүүлжэ, тэрэниие мүнгэнэй хангалтада оруулжа мэргэжэлүүлхэ гээшэтнай гарзануудые бүрил ехэ болгожо магад шуу. Иимэрхүү хэмжээнүүдые одоо тэнсүүлжэ хараха шухала. Нэн түрүүн зонойнгоо һанамжа мэдэхэ ххэрэгтэй, - гээд Малышенко тайлбарина.

Улаан-Үдын хотын совет нютагаархидаа ба политик партинуудай талаһаа түлөөлгэтэй байһан һаа Арадай Хурал шэнги бэшэ шэнэ зарлалдаа ганса нютагаархидай түлөөлгэтэй һууринуудтай байха гээд дДепутат Малышенко һануулна.

- Зүб шиидхэбэри абтаа гү гэжэ саг харуулха байха. Теэд һунгалтада, политическэ партинуудта хабаатай асуудалнуудай үргэлжэ һэлгүүлэгдэжэ байхада би ходол һэжэглэгшэб. Арай шамай дадажа зонойнгоо байхада дахяад юумэнэй хубилхада хэншье гайхахал. Жэшээнь, депутадта дэбжүүлхэ һанаатан улад түмэндөө хүсэл зорилгоёо дамжуулжа үрдинэгүй бшуу, - гэхэ мэтэшэлэн коммунист Малышенко бодмжолһоноо мэдүүлөө.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
17.01.2018

10:04 Политика и власть

Правительство Бурятии отметило корпоратив, играя в веселые игры

09:46 Экономика, бизнес

Бурятия 19 января отправит «Мираторгу» первую партию молодняка

09:44 Политика и власть

«Осталось принять закон»: В Бурятии решено сократить доплаты к ВИП-пенсиям чиновников

08:49 Политика и власть

Сопредседатель ОНФ в Бурятии стала доверенным лицом Владимира Путина

08:22 Общество

2,5 миллиона рублей штрафов и 23 уголовных дела: Бурятская таможня подвела итоги года

06:57 Экономика, бизнес

На ВСЖД подвели итоги работы в 2017 году

06:56 Политика и власть

Строительство третьего моста в Улан-Удэ обсудят в Минтрансе России

06:45 Общество

В Бурятии определили лучших по плаванию среди ОМОНовцев

06:07 Общество

Фото дня: В Улан-Удэ замечена необычная машина

06:00 Общество

Роспотребнадзор Бурятии рассказал о правах заболевших сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо»

06:00 Общество

В Иркутской области два затонувших большегруза пытались достать тяжелым трактором, который тоже ушел под лед

05:55 Общество

В Бурятии увеличилось количество заболевших сальмонеллезом посетителей кафе «ШулэнДо»

05:14 Образование

Выпускники Бурятии должны определиться с выбором предметов ЕГЭ до 1 февраля

04:49 Общество

В Улан-Удэ студент заплатил за прогулы 70 тысяч рублей

04:45 Эко-Новости

Уровень Байкала упал на шесть сантиметров ниже критической отметки

04:39 Спорт

В Бурятии отобрали спортсменов на первенство России и СФО по лыжным гонкам

04:25 Происшествия

Улан-удэнца, склонявшего школьницу к интиму, оштрафовали на 50 тысяч рублей

04:12 Политика и власть

ООО «Прима-Пресс» предлагает расценки на размещение на сайте ИА «Восток-Телеинформ»

03:45 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 24 мороза, отмечается День детских изобретений

16.01.2018

11:29 Общество

Блогер из Гусиноозерска набирает популярность в сети с роликами о рыбалке

11:24 Общество

Осужденные колонии-поселения чистят улицы Улан-Удэ от снега

11:19 Город

Более ста опасных гаражей снесут в Улан-Удэ в 2018 году

10:43 Экономика, бизнес

Бурятии передали мост через реку Витим

10:35 Общество

Известный рэпер Jan Khalib привезёт в Улан-Удэ свои новые песни

10:25 Происшествия

В Улан-Удэ пьяный мужчина вонзил нож в живот друга

10:19 Экономика, бизнес

В Улан-Удэ стартовало голосование за лучших дизайнеров интерьера

10:08 Погода

В Бурятии завтра местами небольшой снег, днем местами до 34 мороза

10:01 Город

Активисты ОНФ недовольны качеством уборки снега на дорогах Улан-Удэ

09:43 Экономика, бизнес

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» отправил очередную партию мяса в Монголию

09:41 Территории

В Бурятии отмечают снижение заболеваемости бешенством

«« Январь 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus