Погода

В Улан-Удэ сегодня до 19 мороза, отмечается Крещенский сочельник и голодный вечер

Отопительный сезон

В Бурятии жители города замотали трубы тряпками, спасая от мороза

Выборы в Бурятии

В Бурятии открыли предвыборный штаб Владимира Путина

Будь бдителен

Жилой дом в Улан-Удэ оцепили из-за спортивных вещей

Новости Азии

Алексей Цыденов открыл бизнес-конференцию по инвестиционному потенциалу Бурятии в Монголии

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов сайдуудай кабинет бүридхэбэ

Парламентское обозрение

В Бурятии обсудят, как увеличить явку молодежи на выборы

Новости на бурятском языке | Главное

Буряадай Олимпиин абарганууд квартирын түлөө тэдхэмжэ абадаг болохо

Новости на бурятском языке 06 Мая 2014 г., 07:05

Фото: с сайта nnm.ru

Олимпиин, Параолимпиин, Сурдолимпиин болон Эдиршүүлэй олимпиин наадануудай абарганууд Буряадай һанһаа квартира худалдан абаха тэдхэмжэдэ хүртэдэг болохонь. Энээниие хараалһан заһалтануудые «Буряад республикада физическэ культурын ба спортын хүгжэлтэ тухай» хуулида Арадай Хуралай депутадууд ээлжээтэ табадахи сесси дээрээ оруулһан байна.


Арадай Хуралай бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Цырен-Даши Доржиевай мэдүүлһээр, тэдхэмжэдэ хүртэхэ эрхэтэдтэ 70 хоёролжон метрһээ бага бэшэ, мүн 80 хоёролжон метрһээ ехэ бэшэ гэр байра худалдажа абамаар хараанай мүнгэн нэгэмүһэн дамжуулагдаха.  Энэ хуули ёһомнай республика дотор спортын орьёлнуудта улам эршэтэйгээр эрмэлзэхые баадхахын түлөө абтаба гээшэ гээд депутат һанамжална.

Мүнгэндэ хүртэхын түлөө тамиршан Олимпиин халаанай командын бүридэлдэ заабол ороһон байха ёһотой. Ушар юуб гэхэдэ, Россиин суглуулугдамал командын гэшүүд тус тэдхэмжэдэ хүртэлсэхэ эрхэгүй болоно. Гадна, республикын бюджедэй дэмжэлгэдэ Буряад ороной дэбисхэр дээрэ 5 жэлһээ доошо бэшэ хугасаа соо ажаһууһан тамиршад хүртэхэ зэргэтэй.

Заметили опечатку, выделите и нажмите Ctrl-Enter

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

13 Ноября 2017 г.

Буряад Уласта харгы заһабарилгада үшөө 400 сая түхэриг нэмэжэ болохо

Буряад Уласай Засагай Газар «Аюулгүй, шанар һайтай харгынууд» гэһэн хүтэлбэр программа бэелүүлхэ хүсэлтэйгөөр Ородой Холбооной Тээбэриин яаманда мүнгэ гаргашалхыень тусхай хандалга эльгээһэн байгаа. Тэрэнь одоол зүбшөөгдэжэ, 2018 ондо Буряадай харгынуудые заһабарилгада дүн хамта 1,8 миллиард мүнгэн һомологдохо болобо. Тэрэнэй тэн хахад гүрэн түрын һанһаа дамжуулагдаха.

Лента новостей
18.01.2018

12:17 Общество

Крещенские купели в Улан-Удэ проверили на безопасность водолазы и спасатели

11:56 Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, днем до - 32

11:42 Экономика, бизнес

ВСЖД перевезла более 13 миллионов пассажиров в 2017 году

11:27 Общество

Жилой дом в Улан-Удэ оцепили из-за спортивных вещей

10:46 Политика и власть

В Бурятии открыли предвыборный штаб Владимира Путина

10:33 Экономика, бизнес

Улан-Удэстальмост намерен до середины февраля рассчитаться со «старыми» долгами по зарплате

10:27 Происшествия

В Бурятии сын украл у матери телефон

10:22 Актуально

Как обед в кафе обернулся для улан-удэнцев больничной койкой: подробности

10:05 Экономика, бизнес

Проходка второго Байкальского тоннеля на БАМ выполнена на 95%

10:02 Общество

В Бурятии обсудят, как увеличить явку молодежи на выборы

09:42 Образование

Школьников Бурятии приглашают на работу в ФСБ

09:25 Общество

Улан-удэнка оплатила чужие штрафы ГИБДД после продажи своего «Ауди»

09:03 Политика и власть

Алексей Цыденов открыл бизнес-конференцию по инвестиционному потенциалу Бурятии в Монголии

08:43 Образование

В Бурятии 70 школьников примут участие в олимпиаде по русскому языку

08:26 Экономика, бизнес

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии почти три миллиарда рублей

08:01 Происшествия

В Улан-Удэ оцепили дом из-за подозрительной бесхозной сумки

07:54 Экономика, бизнес

Руководство Улан-Удэстальмоста планирует выйти в лидеры рынка в Бурятии

06:36 Происшествия

В Бурятии подростки обворовали гараж, чтобы сходить в компьютерный клуб

06:26 Общество

Сотрудники Росгвардии Бурятии патрулируют от браконьеров озеро Байкал

06:21 Экономика, бизнес

В 2017 году Бурятия вела торговлю с 48 странами

06:15 Общество

В Улан-Удэ пройдет первый детский рождественский бал

06:09 Экономика, бизнес

Почти на 60% сократился экспорт Бурятии в прошлом году

05:45 Общество

В Бурятии автоинспекторы проконтролируют безопасность дорог в Крещение

05:34 Общество

В Бурятии идет подготовка к новому пожароопасному сезону

05:19 Происшествия

В Бурятии за год произошло 179 ДТП с участием детей, двое погибли

05:15 Общество

Бурятия привлечет к патрулированию лесов легкомоторную авиацию

05:02 Общество

Бурят-монгольский зурхай с 18 по 23 января: благоприятные дни для стрижки волос

04:54 Политика и власть

Алексей Цыденов вошел в первую тройку губернаторов Сибири по упоминаемости в СМИ

04:24 Общество

В Улан-Удэ грамотность напрямую влияет на карьерный рост и уровень зарплаты

04:06 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 19 мороза, отмечается Крещенский сочельник и голодный вечер

«« Январь 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Дамбаев Жаргал Гомбоевич

24.12 14:43

Всегда надо поддерживать талантливых !
Только они двигают науку и необходимо финансовую поддержку.
Надеюсь, Хурал догадается!

С Уважением  профессор  Дамбаев Ж.Г.
                                            (СПГГУ)

В Бурятии наградили победителей школьной олимпиады по математике

Усы Пескова

22.12 09:37

Вот это даа.... На электрический стул его срочно!!!!!

Житель Улан-Удэ украл из кассы аптеки 300 рублей

Светлана

22.12 00:03

Я  очень рада,что вышел в финал Андрей Цыдендамбаев.

Андрей Цыдендамбаев из Улан-Удэ растрогал Владимира Соловьева на шоу талантов

Лена

15.12 14:24

ООО, ничего себе как здорово - Шерлок Холмс на бурятских инструментах! круто!

Музыканты театра «Байкал» исполнили главную тему из «Шерлока Холмса»

Система Orphus