Погода

В Улан-Удэ сегодня дождь, днем +29, отмечается День пирожков с малиновым вареньем

Туризм в Бурятии

В Бурятии прошёл фестиваль клубники

Выборы в Бурятии

Игорь Шутенков собрал подписи на выборы мэра Улан-Удэ

Лесные пожары

В Бурятии тушили 18 лесных пожаров в минувшие сутки

Дежурная часть

Житель Бурятии планировал в лесу приготовить наркотик

Новости Азии

Участник ралли «Шелковый путь» попал в Улан-Удэ в больницу с травмой черепа

Парламентское обозрение

Депутат Хурала принял участие в обсуждении проблем Севера и Дальнего Востока в Магадане

Новости на бурятском языке | Главное

«Үдэшэлсэхэ сагнай ерээ үды»: Арадай Хуралай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа захалаа

Новости на бурятском языке 4 Июля 2018 г., 12:20

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Арадай Хуралай энэ болзорой зарлалай һүүлшын хуралдаан шагналнуудһаа эхилээ. Суглаанай урда спикер Цырен-Даши Доржиевай соносхоһоор, энэ хуралдаан онсо удхатай, юуб гэхэдэ, зарлалай хүдэлхэ болзорые тэрэ эсэслэхэ болоно. Энэ ушарһаа шалгарһан депутадуудай аша габьяа хайра шагналнуудаар, үргэмжэлэй үнэмшэлгэнүүдээр болоод үнэ сэнтэй бэлэгүүдээр тэмдэглэхэ гэжэ шиидхэбэри абтаһан байгаа. Һунгамалнуудта тэдэниие уласай толгойлогшо Алексей Цыденов барюулба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

Толгойлогшо олонхи һунгамалнууд удаадахи зарлалда дахяад һунгагдаха аабза гээд найдажа байһанаа мэдүүлбэ: Энэл зандаа хамта, үгэеэ ойлголсожо, нэгэ хүсэл зоригтойгоор хүдэлхэбди. Үдэшэнэ бэшэбди, ажалаа үргэлжэлүүлхэбди. Та бүгэдэ дүй дүршэлтэйт, хүн бүхэнтнай хамаг юумэ үзэһэн, гаталһан, дабаһан байха. Удаадахи зарлалда тудаа үгышье хадаа, ондоош ажал зиндаада хүдэлөө һаа түрэл Буряад оронойнгоо сэсэглэн һалбархын түлөө үнэн сэхээр шармайха гээд бата этигэнэб, - гээд Цыденов шагналайнгаа ëһолол эхилээ һэн.

Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар Буряад Уласай урда аша габьяатай ажал эрхилһэнэйнгээ түлөө «Ажалай абьяас» орденой медаляар депутат, Улаан-Үдын авиазаводай хүтэлбэрилхы зарлал Леонид Белых шагнагдаба. Майн 15-ай зарлигаар үндэр амжалтануудые туйлаһанайнгаа түлөө Игорь Марковец шагналда хүртэбэ.

 

Буряад Уласай Засагай Газарай июниин 25-ай тогтоолоор улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ аша габьяатайгаар хүдэлһэнэй түлөө Цыденжаб Батуев, Анатолий Кушнарев, Александр Стопичев, Борис Базаров гэгшэд Хүндэлэлэй үнэмшэлгөөр шагнагдаба. Буряад Уласай Толгойлогшын июниин 27-ой зарлигаар улас түрын хуули ëһонуудые нарижуулан баталха хэрэгтэ үнэн сэхээр хүдэлһэнэй, мүн улас түрын дээдын засаг зургаанай ажалда эдэбхитэйгээр хабаадаһанайнгаа түлөө «Буряад уласай урда габьяагай түлөө» гэһэн медаляар спикер Цырен-Даши Доржиев, тэрэнэй орлогшонор Владимир Павлов, Вячеслав Ирильдеев, гадна депутадууд Борис Ботоев,

Александр Попов, Виктор Малышенко, Баир Гармаев, Светлана Будаева, Андреян Зыбынов гэгшэд шагнагдаа.

 

Буряадтаа албанам, - гээд шагналай үедэ Владимир Павлов тэмдэглээ һэн.

  

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

4 Июля 2018 г.

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Буряад уласай толгойлогшын тоосоо тайлбарилба

Буряад Уласай толгойлогшын тоосоон июниин 28-да табадахи зарлалай парламентын һүүлшын хуралдаан дээрэ шагнагдаа. Хуралай спикерай тэмдэглэһээр, тэрэ тоосоон яһала үнэн зүб байба, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

4 Июля 2018 г.

Энэ болзорой зарлалай Арадай Хуралай һүүлшын, ээлжээтэ хуралдаан үнгэрбэ

Июниин 28-да Арадай Хуралай ээлжээтэ хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа дүүргэбэ. Суглаан дээрэ 33 асуудал харагдахаар түсэблэгдэнхэй. Тэрэшэлэн, һунгамалнууд «Засагай Газарай сагай» үргэлжэлдэ Буряад Уласай Засагай Газарай Агуу Илалтын 75 жэлэй ойдо бэлдэлгэ тухай тоосоо шагнаха зэргэтэй.  

4 Июля 2018 г.

Буряад Уласай табадахи зарлалай Арадай Хурал 900 хуули ëһо баталан абаа

Буряад Уласай Арадай Хуралай табадахи зарлалай һүүлшын 30-дахи хуралдаан июниин 28-да түгэсэбэ. Парламентын спикер Цырен-Даши Доржиевай тэмдэглэһээр, үнгэрэгшэ табан жэлэй туршада һунгамалнууд улас түрын хэмжээнэй аяар 900 гаран хуули ëһо баталан абаа, тэдэнэй 85-ниинь шэнээр зохëогдоһон үндэһэ табиһан хуули мүн, гээд Восток-Телеинформ дуулгана.

15 Июня 2018 г.

Солонгосой бұлгэм Байгал дээрэ курорт барихань

Солонгос ороной нэгэ бүлгэм Байгал дээрэ аяншалгын түб һаядаа барихань. Энээн тухай хэлсээндэ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон солонгосой «ГЕО ГРУПП/Ист Азия Ко., Лтд Энерджи» бүлгэмэй юрэнхылэгшэ Ву Таеквонг гэгшэд мэнэ һаяхана, июниин 7-до гараа табилсаба.

15 Июня 2018 г.

Ородой Холбооной Үйлэдбэри наймаанай сайд Буряад уласта нэбтэрүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые дэмжэбэ

Ородой Холбоото Уласай Үйлэдбэриин ба худалдаа наймаанай сайд Денис Мантуров Буряад орондо нэбтэррүүлэгдэжэ байһан инвест-түсэлнүүдые ехэ дэмжэнэ. Улаан-Үдын авиазаводай бизнес-түбтэ олзын хэрэн эрхилэгшэдтэй тэрэ июниин 8-да уулзаһан байна. Нютагай олзо эрхилэгшэдэй дунда улас түрын томо-томо компани нэгэдэлнүүд тэндэ дурадхагдаа гэбэл, Сэлэнгын ЦКК, «Ажур-текс», БЛК, Улаан-Үдын авиазавод, ЛВРЗ, «Тимлюй цемент», «Байгалай аршаан юулгын завод», «ДРД» болон бусад.

Лента новостей
19.07.2019

14:06 Общество

Дача с приставкой «SMART»: МТС предлагает фишки для продвинутых дачников Бурятии

13:45 Политика и власть

Игорь Шутенков показал Baikal Urban Fest полпреду ДФО

13:38 Культура

В Бурятии появились комикс-баннеры «Байкалу нужны герои»

13:26 Происшествия

С начала года в Бурятии сгорело 60 автомобилей

13:11 Экономика, бизнес

В Иркутской области начались страховые выплаты пострадавшим от наводнения жителям

12:59 Экономика, бизнес

Юрий Трутнев прокомментировал многомиллиардный проект строительства второй ТЭЦ в Улан-Удэ

12:46 Общество

«Спасибо от Сбербанка» теперь можно поменять на голоса во «ВКонтакте»

12:37 Общество

Банк «Открытие» предлагает дистанционное открытие депозитов корпоративным клиентам

12:26 Общество

Жители Бурятии могут оформить биометрический загранпаспорт в МФЦ

12:06 Общество

В Бурятском филиале Почты России прошли противопожарные учения

11:49 Происшествия

На Гусином озере спасли женщину

11:15 Спорт

Заключённые Бурятии сдали нормы ГТО

11:05 Здравоохранение

Врачи Бурятии спасли жителя Узбекистана «с ножевым в сердце»

10:55 Город

В Улан-Удэ на месяц частично перекроют центр города

10:48 Политика и власть

Юрий Трутнев предложил вместо воды из Байкала продавать воду из рек

10:36 Общество

В Бурятии около пяти тысяч человек хотели бы получить «дальневосточный гектар»

10:27 Экономика, бизнес

Юрий Трутнев предложил Бурятии активизировать работу по привлечению инвесторов

10:17 Эко-Новости

Полпред президента в ДФО: Мы пытаемся создать систему, отслеживающую все движение леса

10:03 Экономика, бизнес

Бурятия остается свободной от чумы свиней территорией

09:44 Экономика, бизнес

В Бурятии с управляющей компании взыскали 2 миллиона

09:42 Политика и власть

Юрий Трутнев пообещал проверить ситуацию в здравоохранении Бурятии

09:31 Общество

В колонии Бурятии выявили нарушения санитарных норм

09:22 Общество

В Бурятии женщину-инвалида с тростью отправили работать уборщицей

06:05 Погода

В Улан-Удэ сегодня дождь, днем +29, отмечается День пирожков с малиновым вареньем

18.07.2019

19:13 Политика и власть

Срок начала выпуска легкомоторного самолета «Байкал» перенесен на два года

18:23 Регионы ДФО-СФО

В Иркутской области начали выплачивать компенсации пострадавшим от наводнения

16:36 Политика и власть

В Забайкальском крае пострадавшим от пожаров выплатили 64 миллиона рублей

15:28 Экономика, бизнес

Юрий Трутнев провел совещание по социальному развитию центров роста Бурятии

15:22 Общество

В Улан-Удэ судоводители сдадут экзамены

15:03 Эко-Новости

Greenpeace определит топ-10 пластиковых загрязнителей Байкала«« Июль 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 

Врач

04.07.2019

Это когда дома плывут по реке и скапливаются, перемалываясь,  под мостом - это "подтопление"?! А приказ держать уровень Братского водохранилища на максимальной метке 402 метра (предел 380) - это " переувлажнение почвы"?!

алла

26.06.2019

Мамы выигрывают суды получают путевки в детсады! Вот радость какая! То есть раньше места в детских садах были, а их просто не давали? Очередной абсурд. Детей запихивают просто, не глядя на наличие мест в садах. Потом эти же мамаши пойдут к тем же судьям с претензиями о том, что группы переполнены и им не выдали личную кабинку и кроватку. Очередное фэйковое решение проблемы. И при этом крайним пытаются назначить Вежевич (Иванова, Петрова...)

Мамы Улан-Удэ просят не назначать уполномоченным Татьяну Вежевич

Наталия

18.06.2019

Интересно, освоят эти миллиончики, а кто будет на этом оборудовании работать? У моей сестры под Читой так мрт простаивает. Расчихляют перед проверяющими. Вот сестра дочу свою и возила аж в Москву. В РДКБ. Там лучшее гинекологическое детское отделение. Хорошо, что по проекту Здоров Я это бесплатно- был бы полис. Да и лучше на дорогу потратиться, зато ребёнку здоровье сохранила.

Мухоршибирская ЦРБ в Бурятии получит 47 миллионов на новое оборудование

Знающий

08.06.2019

почему пыталась то??? Вывезла и далеко не на 16 млн.

В Бурятии бизнес-леди подозревают в контрабанде

Система Orphus