Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, днем до 15 тепла

Туризм в Бурятии

Мария Бадмацыренова о развитии туризма в Бурятии: работы море, работы - Байкал

Выборы в Бурятии

В Бурятии победителей фотоконкурсов «Большой компанией на выборы» и «А я пойду» определят 22 и 24 марта

Дежурная часть

В Бурятии 17-летняя девочка украла одежду родственницы, надев ее на себя

Новости Азии

«Типаж в тренде»: 17-летний улан-удэнец подписал контракт с китайским модельным агентством Elite

Новости на бурятском языке

Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ КВН-эй үедэ хошонлоод абаа

Парламентское обозрение

Семь депутатов Народного Хурала Бурятии пожелали войти в рабочую группу по повышению зарплаты учителей

Новости на бурятском языке | Главное

Буряад Уласай Толгойлогшо Байгаали ашаглалгын яаманда шононуудтай хэр тэмсэл ябажа байһан тухай тоосохо даабари үгэбэ

Новости на бурятском языке 15 Декабря 2016 г., 07:33

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Энэ ажал хэр ябуулагданаб, ямар хэмжээнүүд үшөө хэрэгтэйб гэжэ Байгаали ашаглалгын яаманай хүтэлбэрилэгшэд декабриин 12 болотор тоосохо ёһотой гээд Буряадай Толгойлогшын болон Засаг-газарай хэблэлэй албан мэдээсэнэ. Буряадай Байгаали хиналтын зургаанай мэдээгээр, һүүлэй үедэ хүхэ арьяатанай тоо эрид үсөөрүүлэгдээ. Жэшээнь, 2012 ондо тэдэнэй тоо 2,5 мянгаһаа дээшэ байгаа һаа, 2015 ондо 1,1 мянга хүрэтэр хасагдаа. Жэл бүри 800-1000 шоно хюдагдана. 

2016 ондо шоно агнаха хэрэгтэ бүхы аймагуудаар 1500-аад ангуушад хабаадуулагдаа. Энэ сагта 45 бригада хүдэлжэ байна. Декабриин эхинэй баримтаар, агнууриин дэбисхэр дээгүүр 750 шоно олзобрилогдоод байна, зүгөөр үбэлэй дүүрэтэр үшөө 800-ад шоно олзоборилхоор хараалагдана. 

Гэхэ зуура, нютаг нугануудай захиргаануудай мэдээгээр, илангаяа, Түнхэнэй, Зэдын, Яруунын аймагуудта шононууд бүри годооржо, малһаа байха хүндэшье аюултай болонхой. Энээнһээ боложо Яруунын аймагай Тэлэмбэ тосхонодо мал нилээд хосорно. «Комсомольский» хамтаралай түрүүлэгшэ Жаргал Токтохоевай дуулгаһаар, энэ жэл эртын үбэлэй тогтоһоор үлэн шононууд хохидолто агнуурияа бүри октябрь сооһоо эхилээ. 

- Намар һаял эхилбэ гэхэдэ, үдэр бүри шахуу нэгэ толгой шонын хүнэһэн болоно. Хоро хаяха, баймга урьха, хапха табиха арганууд хоригдонхой гээд мэдээжэ. 

Нютагай ангуушад үдэжэ мэдэһэн арьяатадтай тэнсүү үрэ дүнтэйгөөр тэмсэхэ арга нүхэсэлгүйдэнэ гээд сэхыень хэлэлтэй.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

16 Марта 2018 г.

Алексей Цыденов Улаан-Үдэдэ КВН-эй үедэ хошонлоод абаа

Буряадай Толгойлогшо КФН-эй хуралдаан дээрэ шүлэгөөр дуугаржа эхилээ. Алексей Цыденов буряад үгэнүүдые хабшуулжа байгаад, ябууд шүлэг зохёохо юм. Энэ аашань нааданай түсэбөөр хараалагдаагүй байгаа. Хуралдаанай залан хүтэлэгшэ, Буряадтахи КВН-эй хүдэлөөнэй хүтэлбэрилэгшэ Чингис Болотов айлшадтаяа, шүүгшэдтэй мэндэшэлдэхэ зуураа, улас түрын тамирай сайдай тушаалда хабаадаһаяа һануулан, олоной халуун альга ташалга татажа шадаа һэн.

22 Ноября 2017 г.

Улаан-Үдэдэ Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан түсгэсэбэ

Байгалай ажахы хангалгын хуралдаан Улаан-Үдэдэ ажалаа эсэслэбэ. Дүн согсолгын дансадань орон можын болоод Улаан-Үдэ хотын хүгжэлтэ нүлөөлхэ ажахы хангаха оньһон аргануудые зохёон ашаглаха боломжонууд бүридхэгдэһэн байна. Дүн согсолгын суглаан дээрэ орон нютагай толгойлогшо Алексей Цыденов хабаадагшадта баяраа мэдүүлээ.

22 Ноября 2017 г.

Зоной квартира соогоо хүлдэхэ туйлдаа хүрэһэн Северобайкальскын гулваае һуралсалһаань дуудахые Алексей Цыденов захирба

Северобайкальскын хүтэлбэрилхы зургаанай ажалые тулюур гэжэ Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов сэгнэбэ. «Энэ ушараар шэрүүн шиидхэбэри абтахал байха, -  гээд тэрэ согсолоод, нютагай гулваа Константин Горюновые һургуулиһаань дуудахые захирба. – Хотынгоо хүндүүлхэй байдал усадхаг», - гээд нэмэжэ хэлээ.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта Шэнэ Уоян хүрэтэр ошодог харгын үшөө нэгэ зай ашаглалгада тушаагдахань

«Улаан-Үдэ – Турунтаево – Хурамхаан - Шэнэ Уоян» гэһэн улас можын зэргэтэ авто-харгы Байгалай эрьедэ оршодог Максимиха һуурин хүрэтэр хүрэбэ. Ноябриин 17-до энэ харгын 215-һаа 230 км болотор зай нээгдэхэнь, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгаба.

13 Ноября 2017 г.

Буряад уласта түрүү түсэлнүүдэй урилдаан соносхогдобо

Буряад Уласай Үйлэдбэриин болон худалдаа наймаанай яаман «Эрхим түрүү түсэл» гэһэн урилдаа соносхобо. Тэндэ улас нютагай түрүү арга нүхэсэлнүүдые ажалдаа хэрэглэдэг бүлгэм хамтаралнууд хабаадаха аргатай, гээд Буряад Уласай Толгойлогшын болон Засагай Газарай хэблэлэй албан дуулгана.

Лента новостей
21.03.2018

17:00 Погода

В Бурятии завтра небольшой снег, днем до 15 тепла

16:50 Экономика, бизнес

«Ускоренное развитие технических способностей»: В Улан-Удэ откроют детский кванториум

16:24

Мария Бадмацыренова о развитии туризма в Бурятии: работы море, работы - Байкал

16:12 Экономика, бизнес

Ветераны ВОВ весь май смогут ездить на поездах бесплатно

15:51 Экономика, бизнес

ТГК-14 направит на ремонт котельных Улан-Удэ свыше 155 миллионов рублей

15:38 Общество

В Бурятии установили личность 25-летнего пешехода, пострадавшего в ДТП 8 марта

15:16 Общество

У жителя Бурятии изъяли незаконно переделанное огнестрельное оружие

14:59 Образование

Семь депутатов Народного Хурала Бурятии пожелали войти в рабочую группу по повышению зарплаты учителей

14:38 Происшествия

Житель Бурятии украл 20 килограмм мяса, разобрав стену дома

14:13 Происшествия

В Бурятии ищут пропавшую 17-летнюю школьницу

13:47 Экономика, бизнес

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов: За год не появилось принципиально новых схем кибермошенничества

13:37 Город

В Улан-Удэ стали известны территории-победители рейтингового голосования за благоустройство

12:37 Происшествия

В Бурятии лишенный прав водитель сбил 26-летнюю девушку

12:32 Экономика, бизнес

Около 500 километров пути отремонтирует ВСЖД в 2018 году

12:27 Общество

В Бурятии владелец самосвала заплатил сбитому на дороге рабочему

09:57 Город

В Улан-Удэ из-за проблем с тающим снегом временно изменили маршрут двух автобусов

09:55 Происшествия

В Бурятии депутату, которого осудили на 4 года, могут ужесточить приговор

09:39 Здравоохранение

В Бурятии снизился уровень заболеваемости туберкулезом

09:09 Экономика, бизнес

ТГК-14 готовится к весенним паводкам

09:03 Экономика, бизнес

Министру здравоохранения Бурятии внесли представление за назначение гендиректора крупной компании

09:00 Общество

Житель Бурятии привлечен к уголовной ответственности за незаконную рубку леса в особо крупном размере

08:57 Экономика, бизнес

Жительница Бурятии незаконно прописала у себя гражданку Монголии

08:30 Экономика, бизнес

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии более 250 миллионов рублей налогов

08:00 Происшествия

В Бурятии из-за смерти 6-летней девочки перед судом предстанут два врача-педиатра

07:34 Общество

В Бурятии победителей фотоконкурсов «Большой компанией на выборы» и «А я пойду» определят 22 и 24 марта

07:08 Погода

В Улан-Удэ сегодня днем до 6 тепла, отмечается Международный день кукольника

20.03.2018

18:45 Общество

«По щучьему велению»: Гонки на собачьих упряжках пройдут в марте на Байкале

18:40 Город

Фоторепортаж: в Улан-Удэ талые воды уничтожили дорогу в жилые микрорайоны

17:34 Общество

Российский фотограф снимал соболей в заповеднике на Байкале

16:40 Спорт

На льду Байкала сыграют в гольф«« Март 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
9
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Прот

20.03.2018

Если бы хотели, то давно бы уже развили этот несчастный туризм. Но для меня честно лучше так как есть, потому что если мы разовьем все это нахлынет море народа, а оно нам надо?
Вот Тайландцы и прочие такие народы живут на туризме, а хорошо ли они живут? Пашут как кони, да еще и в баб детей своих превращают или в существ непонятных.
Поэтому нахуй туризм в Бурятии. А если развивать то только для внутреннего туризма, чисто для россиян, народа не будет так много, будут созданы специальные условия для свиней которые мусорят постоянно на Байкале бухая и порой убивая друг друга, да и БАйкалу легче будет переносить все тяготы людской натуры.

Предприниматели Бурятии успешно представили туристический потенциал республики в Берлине

Александр

14.03.2018

Интересно, что касается цен и спроса в сегменте автомобильных шин, то примерно та же история, растут продажи среди местных производителей, особенно это касается ЦМК для грузового автотранспорта, взять к примеру, Каму нового поколения, после обновления производства, качество существенно выросло, цена правда немного тоже, но в сравнении с импортными аналогами она прилично ниже, а по ходимости их шины ничуть не уступают известным брендам. Отечественным производителям полегче сейчас.

Директор группы компаний «СМИТ» Геннадий Доржиев: Из количества мы перешли в качество

Павел

10.03.2018

Что самое интересное, никто не может сказать когда закончится грипп в этом сезоне, а уже прогнозируют эпидемию на сезон 2018-2019 год. Как такое может быть? Как можно спрогнозировать но при этом не знать текущую обстановку? Лучше-бы Роспотребнадзор сообщал как нужно его правильно лечить.

На 16,4 % выросла заболеваемость ОРВИ в Бурятии за неделю

Александр

04.03.2018

Почему ловя так называемых "браконьеров" никто не учитывает то что принято называть одним словом безработица? И прежде чем "навешивать" на человека очередной срок нужно найти место куда бы мог человек устроиться на рботу. Так в нашей Республике Бурятия проблемно куда-либо устроиться на работую А выехать за пределы Республики невозможно из-за отсутствия денежных средств.

Еще одного жителя Бурятии поймали за выловом омуля

Система Orphus