Погода

Заморозки ожидаются в Бурятии предстоящей ночью, до-7 градусов

Туризм в Бурятии

Ростуризм решено перевести в ведение Минэкономразвития России

Выборы в Бурятии

В нескольких районах Бурятии выбрали глав

Лесные пожары

22 миллиона рублей ущерба заплатили в Бурятии нарушители лесного законодательства

Дежурная часть

В Бурятии подросток до смерти избил дядю, оскорбившего его покойную мать

Новости Азии

В Улан-Удэ представят керамику из фарфоровой столицы Китая

Новости на бурятском языке

Буряад уласта соëлой баялиг болохо эд объектнуудта дурасхаалай хүсэнэг самбарнуудые үлгэхэ дүрим тодорхойлогдобо

Парламентское обозрение

В Бурятии политические «паровозы» официально раздали свои мандаты

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Политика и власть 5 Июля 2018 г., 08:11

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын толгойлогшын анхаралда хэдэн дурадхал һанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной январиин 1-һээ хангалтын ажалшадые һургуулинуудай мүнгэн һангай мэдэлһээ гаргахые дурадхаа, шадаа һаа, мүнгэнэй байбал, 2018 оной сентябриин 1-һээ энэ хэрэг ябуулжа захалбал болохо һэн гэбэ. «Зарим һургуулинуудта иимэ гурим эхилэнхэй. Һургуулинууд имагтал зарлалайнгаа мэдэлдэ, гэбэшье мүнгэ салингынь муниципалитедһээ дамжуулагдана ха юм. Буряад уласай һанһаа багшанарай салин хангаха болоно, харин туһаламжын ажалшадай салин муниципалитедһаа гаргашалагдаха зэргэтэй. Иигэхэ гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая түхэриг нэмэжэ дамжуулжа байха шухала. Энэ жэлэй дүүрэтэр 140 сая түхэриг олохо хэрэгтэй болоно», - гээд Стопичев ойлгуулна һэн.

Үшөө тиихэдэ, багшанарай гэр байрын түлөө түлбэринүүдые эрдэм һуралсалай яаманай мэдэлһээ гаргаад, ниитын байдал хамгаалгын яаманда даалгабал таатай гээд ажалай бүлэг дурадхаба. Энэ үүсхэл 2019 оной январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ захалха юм. Мүнөөдэрэй байдалаар, гэр байрын түлбэринүүд багшанарта хүдөө нютагта байрлажа хүдэлһэнэй түлөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэ гэжэ тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэмжээниинь хаа хаана илгаатай, гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим аймагта 5-6 мянгада хүрэдэг, тиигэжэ багшын салинда оруулагдадаг гуримтай. 

Гадна, багшын салингай үндэһэн хүбиие 90% хүрэтэр үндылгэхэ хэрэгтэй, харин урмашуулгын хабида 10%-ень үлөөхэ гээд дурадхал дотор оруулагданхай. Тиигэбэл, улас түрын һанһаа үлүү мүнгэн гаргашалгдахагүй. Мүнөө сагта урмашуулгын хуби багшын салингай 30% -дэ хүрэжэ магад. Эды шэнээн мүнгэн анханайхяар, ангиин хүтэлбэрилэгшэдэ гэжэ Холбоото уласай мүнгэн һанһаа мүнгэнэй дамжуулагдадаг үеһөө үлэшэнхэй. Мүнөө тэрэ мүнгэн ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% зарим тээ балай хараалагдахаяашье болëо. Һургуулинууд өөһэдөөшье энээниие арсадаг болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаарилгые болигоод, 10%-ые урмашуулгада үлөөхые хуулиин ëһоор баталая», - гээд Стопичев тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые нэбтэрүүлбэлнай, багшанай салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, мүнгэн болгожо тоолоо һаа, 2,7 мянгаар салингынь дээшэлхэ гээд багсаамжалагдаба.

-Эндэ тэмдэглэхэ шухала, хаа хаагуур энэ хэмжээн хубилгагдажа магад шуу, зарим тээ 2 мянгаш байха, нүгөө тээ 1 мянган түхэриг бүридүүлжэ болохо, - гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной 1-дэхи кварталда ажалай энэ бүлэг мүнгэ салингай хубаарилагдаха хэм хэмжээ нарилан тоолохо, тиихэдээ мүнөөнэйхи шэнги нютагта хэды хүн ажаһуунаб гэжэ харалтагүй, харин һургуулида хэды үхибүүн һуранаб гэжэ хараада абаха гурим баримталха жэшээтэй. Хорооной түрүүлэгшын һанамжаар, эгээл энэ гурим одоол таатай байха. Теэд тэрээниие нэбтэрүүлхын тулада аяар 900 сая түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин хаанаһаа тэрэ мүнгэ олохоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

18 Сентября 2018 г.

Главе Бурятии заявили о готовности к началу отопительного сезона

О готовности к сезону 2018-2019 годов главы муниципальных образований и Минстрой Бурятии отчитались перед главой региона Алексеем Цыденовым. Отопительный сезон стартовал в Улан-Удэ и 13 муниципальных образованиях накануне, 17 сентября, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

18 Сентября 2018 г.

В Бурятии политические «паровозы» официально раздали свои мандаты

В Бурятии стало известно, кому передали свои депутатские мандаты лидеры партийных списков партий, принимавших участие в выборах по единым округам. Соответствующее постановление появилось на сайте Избиркома Бурятии, сообщает Восток-Телеинформ.

18 Сентября 2018 г.

Главой Северобайкальска стал железнодорожник

Главой Северобайкальска стал железнодорожник. Всенародные выборы главы города состоялись в единый день голосования – 9 сентября. Так, победу на выборах одержал железнодорожник, начальник филиала ОАО «РЖД» - Центральной дирекции по ремонту пути, путевой машинной станции № 303 Олег Котов. За него отдали голоса 45,92% жителей, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

18 Сентября 2018 г.

В нескольких районах Бурятии выбрали глав

В Бурятии избрали глав ряда районов. В единый день голосования - 9 сентября были избраны главы Закаменского, Кяхтинского, Мухоршибирского районов, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

18 Сентября 2018 г.

Глава Бурятии передал свой депутатский мандат

Глава Бурятии передал свой вакантный депутатский мандат. На основании личного письменного заявления Алексей Цыденов передал мандат зарегистрированному кандидату в депутаты Народного Хурала Василию Зубакову. Соответствующее постановление опубликовал Избирком Бурятии.

Лента новостей
18.09.2018

15:56 Погода

Заморозки ожидаются в Бурятии предстоящей ночью, до-7 градусов

15:50 Происшествия

На Байкале рыбак перевернулся на резиновой лодке и едва не утонул

15:45

Директор ГК «Экоальянс» Игорь Алексеев: в Бурятии с мусором все хорошо

15:28 Политика и власть

Главе Бурятии заявили о готовности к началу отопительного сезона

14:59 Политика и власть

В Бурятии политические «паровозы» официально раздали свои мандаты

14:53 Общество

Детскую туристическую группу признали самой ответственной в Байкальском регионе

14:33 Экономика, бизнес

Ростуризм решено перевести в ведение Минэкономразвития России

14:23 Город

В центре Улан-Удэ из-за ремонта теплотрассы изменят движение автобусов

13:57 Общество

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

13:46 Происшествия

В пригороде Улан-Удэ поезд разрезал мужчину пополам

13:38 Политика и власть

Главой Северобайкальска стал железнодорожник

13:23 Политика и власть

В нескольких районах Бурятии выбрали глав

12:59 Общество

В Бурятии взыскали компенсацию морального вреда в пользу работника, получившего ожоги

12:58 Экономика, бизнес

На ВСЖД билеты до Москвы можно приобрести со скидкой 40%

12:18 Происшествия

Житель Бурятии за замечание ребенку разбил машину незнакомому мужчине

11:30 Политика и власть

Глава Бурятии передал свой депутатский мандат

11:09 Экономика, бизнес

В Бурятии отремонтировали почти 75 процентов дорог

10:45 Происшествия

В Бурятии из-за неосторожного обращения с огнем сгорело здание

10:45 Политика и власть

В Бурятии предложили в два раза сократить зарплаты депутатам Народного Хурала

10:35 Экономика, бизнес

Почти 9 миллионов пассажиров перевезла ВСЖД за 8 месяцев

10:30 Культура

В Улан-Удэ представят керамику из фарфоровой столицы Китая

10:04 Происшествия

В Улан-Удэ женщина украла у пенсионерки постельное белье и ювелирные изделия

09:39 Общество

В Бурятии в честь дня пожилого человека проведут ярмарку долголетия

09:27 Происшествия

Иномарка сбила мужчину в Улан-Удэ

09:27 Общество

В Бурятии пройдет открытый кубок по интеллектуальным играм

09:22 Происшествия

В Улан-Удэ на пешеходном переходе «ГАЗ-66» сбил 15-летнюю девочку

09:03 Общество

В Бурятии около 600 заключенных могут досрочно выйти на свободу

08:50 Экономика, бизнес

В Бурятии аннулировали покупку 300 гектаров земли за 150 тысяч рублей

08:38 Город

В Улан-Удэ обнаружили цветочный трипс в партии хризантем из Голландии

08:04 Общество

ВСЖД сообщает об изменении расписания поездов дальнего следования с 18 сентября«« Сентябрь 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 

олег

28.06.2018

Какой может быть разговор о повышении пенсионного возраста.Ведь мы и так на жизнь не можем заработать, а пенсии ждём .Мне осталось 4 года до пенсии, а теперь ещё 7 лет.Здоровья уже не то.Я думаю до пенсии не доживу.Стаж уже 38 лет.Я думаю не повышать .И так думают очень много людей- примерно 90 %.

Глава Бурятии высказался по поводу повышения пенсионного возраста

Александр

27.06.2018

энергетики обнаглели в корень .знают что будут не наказуемы т.к за ними стоит Путин и Медведев .Весь энергетический комплекс в ихних руках.суды так-же не разбираются.Если человек способен оплатить значит он виноват  Пенсионер тем более не защищен  .Суд вычтет через пенсионный фонд и потом доказывай ,что не виноват Кто вообще не платит за зл.знергию, тех энергетики вообще не замечают  Я конкретно знаю такие примеры.При проверки абонентов  знергетики просто отвечают .что это не наше дело ине суйтесь не в свои сани

«Читаэнергосбыт» в Бурятии незаконно начислила пенсионеру плату за подключение электроэнергии

Katran

23.06.2018

Вот борются борются с казино и онлайн казино, а в новостях как были сводки о азартных играх так и остались. Даже Вулкан казино в онлайне не смогли задушить их пруд пруди. Реально ли вообще закрыть азартные игры?

Трех улан-удэнок оштрафовали за организацию азартных игр

Рус

22.06.2018

Начало новости Огонь. Куда вынесли мужчину?

Пьяный житель Бурятии убил начальницу пилорамы, на которой работал

Система Orphus