Погода

В Улан-Удэ сегодня до 5 мороза, отмечается Всемирный день социальной справедливости

Туризм в Бурятии

«Острый бурятский репортаж»: В «Вечернем Урганте» рассказали о праздновании Сагаалгана в Бурятии

Отопительный сезон

В Улан-Удэ пенсионерка три года живет в квартире с отрезанными батареями

Дежурная часть

Бывший начальник подразделения МВД по Бурятии проведет 4 года в колонии за хищение средств

Новости Азии

Жители Монголии пытались ввезти в Бурятию вареное мясо, кисломолочные продукты и буузы

Новости на бурятском языке

Юрий Трутнев Алексей Цыденов хоëр уулзажа, ажалаа хэлсэбэ

Парламентское обозрение

Петр Носков: Аграрный комитет Народного Хурала повторно рассмотрит поправки в бюджет 20 февраля

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Политика и власть 5 Июля 2018 г., 08:11

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын толгойлогшын анхаралда хэдэн дурадхал һанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной январиин 1-һээ хангалтын ажалшадые һургуулинуудай мүнгэн һангай мэдэлһээ гаргахые дурадхаа, шадаа һаа, мүнгэнэй байбал, 2018 оной сентябриин 1-һээ энэ хэрэг ябуулжа захалбал болохо һэн гэбэ. «Зарим һургуулинуудта иимэ гурим эхилэнхэй. Һургуулинууд имагтал зарлалайнгаа мэдэлдэ, гэбэшье мүнгэ салингынь муниципалитедһээ дамжуулагдана ха юм. Буряад уласай һанһаа багшанарай салин хангаха болоно, харин туһаламжын ажалшадай салин муниципалитедһаа гаргашалагдаха зэргэтэй. Иигэхэ гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая түхэриг нэмэжэ дамжуулжа байха шухала. Энэ жэлэй дүүрэтэр 140 сая түхэриг олохо хэрэгтэй болоно», - гээд Стопичев ойлгуулна һэн.

Үшөө тиихэдэ, багшанарай гэр байрын түлөө түлбэринүүдые эрдэм һуралсалай яаманай мэдэлһээ гаргаад, ниитын байдал хамгаалгын яаманда даалгабал таатай гээд ажалай бүлэг дурадхаба. Энэ үүсхэл 2019 оной январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ захалха юм. Мүнөөдэрэй байдалаар, гэр байрын түлбэринүүд багшанарта хүдөө нютагта байрлажа хүдэлһэнэй түлөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэ гэжэ тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэмжээниинь хаа хаана илгаатай, гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим аймагта 5-6 мянгада хүрэдэг, тиигэжэ багшын салинда оруулагдадаг гуримтай. 

Гадна, багшын салингай үндэһэн хүбиие 90% хүрэтэр үндылгэхэ хэрэгтэй, харин урмашуулгын хабида 10%-ень үлөөхэ гээд дурадхал дотор оруулагданхай. Тиигэбэл, улас түрын һанһаа үлүү мүнгэн гаргашалгдахагүй. Мүнөө сагта урмашуулгын хуби багшын салингай 30% -дэ хүрэжэ магад. Эды шэнээн мүнгэн анханайхяар, ангиин хүтэлбэрилэгшэдэ гэжэ Холбоото уласай мүнгэн һанһаа мүнгэнэй дамжуулагдадаг үеһөө үлэшэнхэй. Мүнөө тэрэ мүнгэн ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% зарим тээ балай хараалагдахаяашье болëо. Һургуулинууд өөһэдөөшье энээниие арсадаг болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаарилгые болигоод, 10%-ые урмашуулгада үлөөхые хуулиин ëһоор баталая», - гээд Стопичев тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые нэбтэрүүлбэлнай, багшанай салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, мүнгэн болгожо тоолоо һаа, 2,7 мянгаар салингынь дээшэлхэ гээд багсаамжалагдаба.

-Эндэ тэмдэглэхэ шухала, хаа хаагуур энэ хэмжээн хубилгагдажа магад шуу, зарим тээ 2 мянгаш байха, нүгөө тээ 1 мянган түхэриг бүридүүлжэ болохо, - гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной 1-дэхи кварталда ажалай энэ бүлэг мүнгэ салингай хубаарилагдаха хэм хэмжээ нарилан тоолохо, тиихэдээ мүнөөнэйхи шэнги нютагта хэды хүн ажаһуунаб гэжэ харалтагүй, харин һургуулида хэды үхибүүн һуранаб гэжэ хараада абаха гурим баримталха жэшээтэй. Хорооной түрүүлэгшын һанамжаар, эгээл энэ гурим одоол таатай байха. Теэд тэрээниие нэбтэрүүлхын тулада аяар 900 сая түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин хаанаһаа тэрэ мүнгэ олохоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

20 Февраля 2019 г.

Глава Бурятии будет курировать сохранение Байкала в Госсовете России

Глава Бурятии Алексей Цыденов назначен руководителем подгруппы «Экологическая реабилитация водных объектов» Госсовета России. Ранее Цыденов возглавил группу по направлению «Транспорт», пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

19 Февраля 2019 г.

Владимир Путин наградил орденом экс-аудитора Счетной палаты от Забайкальского края

Орденом Дружбы награжден бывший аудитор Счетной палаты РФ Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. Орден он получил за заслуги в укреплении системы государственного финансового контроля. Также Жамбалнимбуев удостоен знака отличия «Заслуженный сотрудник Счетной палаты Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу Счётной палаты Бурятии.

18 Февраля 2019 г.

Сангха России просит 70 миллионов рублей "на закупку бурятских коров"

- Продуктивность аборигенного скота является крайне низкой, их разведение экономически неэффективно, - считает депутат, кандидат экономических наук Галсан Дареев. - Для гибридизации не надо везти из Монголии 1000 голов, достаточно несколько быков-производителей или искусственное осеменение.

18 Февраля 2019 г.

Депутаты Народного Хурала засомневались в эффективности дальневосточных субсидий

Проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрел и решил не поддерживать на сессии Комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии. Заместитель министра финансов Лариса Самбарова сообщила, что значительно увеличивается доходная часть республиканского бюджета: из федеральной казны поступили субсидии, субвенции и иные бюджетные трансферты на объеме 6,05 миллиардов рублей, сообщает Восток-Телеинформ.

15 Февраля 2019 г.

Игорь Шутенков провел первое планерное совещание в мэрии Улан-Удэ

Исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков провёл первое общегородское рабочее совещание в новом статусе. Совещание прошло сегодня, 15 февраля, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на управление по информационной политике города.

Лента новостей
20.02.2019

13:00 Происшествия

В Бурятии в гараже сгорели микрогрузовик, легковушка и трактор

12:48 Город

В Улан-Удэ отключены от тепла и горячей воды три сотни домов, школы, детсады и больницы

11:52 Город

В Улан-Удэ началась бесплатная вакцинация домашних животных

11:10 Экономика, бизнес

Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» начнет производство товарного поголовья

10:57 Происшествия

Улан-удэнец получил многочисленные ожоги при пожаре в доме

10:49 Происшествия

В центре Улан-Удэ водитель пострадал в ДТП

10:41 Общество

В Улан-Удэ в курином мясе из Ангарска снова нашли сальмонеллу

10:36 Политика и власть

Глава Бурятии будет курировать сохранение Байкала в Госсовете России

10:21 Общество

В Бурятии пекли хлеб из небезопасных пшеничных отрубей

10:18 Город

В Улан-Удэ произошла авария на теплосетях

10:07 Общество

В Бурятии директор школы оплатила невыполненные работы по обустройству туалета

09:58 Общество

В Бурятии с «пьяного» виновника ДТП взыскали 156 тысяч рублей ущерба

08:12 Происшествия

В Улан-Удэ автобус врезался в легковушку, пострадали три пассажира

05:50 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 5 мороза, отмечается Всемирный день социальной справедливости

05:40 Происшествия

Бывший начальник подразделения МВД по Бурятии проведет 4 года в колонии за хищение средств

19.02.2019

17:01 Политика и власть

Владимир Путин наградил орденом экс-аудитора Счетной палаты от Забайкальского края

16:47 Общество

Бурятия на четвертом месте в ДФО по оттоку населения

16:02 Погода

По Бурятии ночью до 31, днем до 2-7 мороза

15:41 Экономика, бизнес

13 домов капитально отремонтировали в Бурятии с начала 2019 года

15:40 Экономика, бизнес

РЖД дарит скидку в 50% к 23-му февраля

15:31 Общество

В Бурятии открыли «горячую линию» по школьному питанию через автоматы

15:15 Экономика, бизнес

На ВСЖД снизилось количество несчастных случаев

14:56 Общество

Координатор проекта «Дальневосточный гектар» о предоставлении участков на Байкале: «Можно не переживать»

14:50 Экономика, бизнес

Бурятия в три раза отстает от максимальной зарплаты в ДФО

14:32 Экономика, бизнес

Бурятия и ДФО: Бурятстат подготовил статистику по Дальнему Востоку и месту в нем Бурятии

14:26 Общество

В Улан-Удэ тренинги чаще всего проводят женщины

13:53 Эко-Новости

В Бурятии начали сжигать прошлогоднюю сухую траву

13:45 Происшествия

В Бурятии общественный инспектор обнаружил «черных» лесорубов

13:15 Экономика, бизнес

В России установили сроки классификации гостиниц

12:49 Общество

В Иркутской области временно закрыли переезд в Култуке«« Февраль 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
5
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

гость

05.02.2019

Вот зачем звонить и мешать людям работать?? Все равно рано или поздно этих телефонных террористов поймают и это будет самой дорогой выходкой в их жизни.

В Улан-Удэ «заминировали» здание Сбербанка

Ljudmila

04.02.2019

Очень желаю, чтобы завод заработал в полную силу! В советское время в Улан-Удэ работал завод Теплоприбор, который поставлял приборы средств автоматизации регулирования теплоснабжения по всему Союзу и на экспорт, от которого сейчас остались маленькие кучки частных производств.

Вторая жизнь Улан-Удэстальмоста?

Ljudmila

04.02.2019

Помочь надо властям крупному местному С/Х производителю экологически чистых овощей, чем отраву китайскую покупать и травить народ! Побольше бы таких местных аграриев, с/х подняли бы, рабочие места появились бы.  

Правительство Бурятии намерено сохранить производство овощей на крупном агропредприятии

Геннадий Васильев

04.02.2019

Помогло несколько факторов. И слава Богу. Порыв произошел в 6 утра.  Поэтому к утру удалось мобилизовать необх.специалистов и техники. На это время был минимум потребления гор.водоснабжения. Плюс -  Не работали соц. объекты.  "Времянку"исполняли "платиском" - это в 4-5 раз быстрее по монтажу, чем проведение сварки по металлу. ВЫВОД, а если бы...

Правительство Бурятии выделит 25 миллионов рублей на восстановление водоснабжения в Улан-Удэ

Система Orphus