Погода

В Улан-Удэ сегодня до 31 тепла, 38 лет назад в этот день открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве

Туризм в Бурятии

В Бурятии обсудили влияние Великого Шелкового пути на развитие Восточной Сибири

Выборы в Бурятии

Глава МВД Бурятии получил благодарность от Владимира Путина за проведение выборов

Лесные пожары

В Бурятии горит лес в Прибайкальском районе

Дежурная часть

30 лет в колонии: В Иркутске вынесли приговор мужчинам, напавшим на АЗС и убившим кассира

Новости Азии

Инвестор из Китая вложит 100 миллионов рублей в реализацию блокчейн-проекта в Бурятии

Новости на бурятском языке

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Парламентское обозрение

Совет депутатов Народного Хурала Бурятии поддержал пенсионную реформу

Политика и власть | Главное

Арадай Хуралай ажалай бүлэг Засагай Газарта багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхал оруулба

Политика и власть 5 Июля 2018 г., 08:11

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай Засагай Газарай түрүүлэгшын орлогшо Игорь Шутенковай хүтэлбэри доро бүридхэгдэһэн тусхай ажалай бүлэг багшанарай салин дээшэлүүлхэ талаар дурадхалнуудые оруулһан байна. Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Александр Стопичевай Восток-Телеинформдо интервью үгэхэ үедөө хэлэгшээр, үнөөхэ ажалай бүлэг таба-зургаа дахин сугларжа зүбшэһэнэйнгээ удаа, улас түрын толгойлогшын анхаралда хэдэн дурадхал һанамжануудаа дамжуулаа.

Тэрэ тоодо, 2019 оной январиин 1-һээ хангалтын ажалшадые һургуулинуудай мүнгэн һангай мэдэлһээ гаргахые дурадхаа, шадаа һаа, мүнгэнэй байбал, 2018 оной сентябриин 1-һээ энэ хэрэг ябуулжа захалбал болохо һэн гэбэ. «Зарим һургуулинуудта иимэ гурим эхилэнхэй. Һургуулинууд имагтал зарлалайнгаа мэдэлдэ, гэбэшье мүнгэ салингынь муниципалитедһээ дамжуулагдана ха юм. Буряад уласай һанһаа багшанарай салин хангаха болоно, харин туһаламжын ажалшадай салин муниципалитедһаа гаргашалагдаха зэргэтэй. Иигэхэ гэбэл, аймагуудтаа жэлэй 400 сая түхэриг нэмэжэ дамжуулжа байха шухала. Энэ жэлэй дүүрэтэр 140 сая түхэриг олохо хэрэгтэй болоно», - гээд Стопичев ойлгуулна һэн.

Үшөө тиихэдэ, багшанарай гэр байрын түлөө түлбэринүүдые эрдэм һуралсалай яаманай мэдэлһээ гаргаад, ниитын байдал хамгаалгын яаманда даалгабал таатай гээд ажалай бүлэг дурадхаба. Энэ үүсхэл 2019 оной январиин 1-һээ бэелүүлэгдэжэ захалха юм. Мүнөөдэрэй байдалаар, гэр байрын түлбэринүүд багшанарта хүдөө нютагта байрлажа хүдэлһэнэй түлөө хараалагдаһан хүнгэлэлтэ гэжэ тоологдодог гээд мэдээжэ. Хэмжээниинь хаа хаана илгаатай, гээд Стопичев тэмдэглээ, зарим аймагта 5-6 мянгада хүрэдэг, тиигэжэ багшын салинда оруулагдадаг гуримтай. 

Гадна, багшын салингай үндэһэн хүбиие 90% хүрэтэр үндылгэхэ хэрэгтэй, харин урмашуулгын хабида 10%-ень үлөөхэ гээд дурадхал дотор оруулагданхай. Тиигэбэл, улас түрын һанһаа үлүү мүнгэн гаргашалгдахагүй. Мүнөө сагта урмашуулгын хуби багшын салингай 30% -дэ хүрэжэ магад. Эды шэнээн мүнгэн анханайхяар, ангиин хүтэлбэрилэгшэдэ гэжэ Холбоото уласай мүнгэн һанһаа мүнгэнэй дамжуулагдадаг үеһөө үлэшэнхэй. Мүнөө тэрэ мүнгэн ерэхэеэ болинхой. Тэрэ 30% зарим тээ балай хараалагдахаяашье болëо. Һургуулинууд өөһэдөөшье энээниие арсадаг болоо. «Бидэ энэ иимэ хубаарилгые болигоод, 10%-ые урмашуулгада үлөөхые хуулиин ëһоор баталая», - гээд Стопичев тэмдэглээ.

Эдэ булта хубилалтануудые нэбтэрүүлбэлнай, багшанай салин 9,3%-ээр нэмэхэ байна, мүнгэн болгожо тоолоо һаа, 2,7 мянгаар салингынь дээшэлхэ гээд багсаамжалагдаба.

-Эндэ тэмдэглэхэ шухала, хаа хаагуур энэ хэмжээн хубилгагдажа магад шуу, зарим тээ 2 мянгаш байха, нүгөө тээ 1 мянган түхэриг бүридүүлжэ болохо, - гээд Стопичев тайлбарилна.

Гэхын хажуугаар, 2019 оной 1-дэхи кварталда ажалай энэ бүлэг мүнгэ салингай хубаарилагдаха хэм хэмжээ нарилан тоолохо, тиихэдээ мүнөөнэйхи шэнги нютагта хэды хүн ажаһуунаб гэжэ харалтагүй, харин һургуулида хэды үхибүүн һуранаб гэжэ хараада абаха гурим баримталха жэшээтэй. Хорооной түрүүлэгшын һанамжаар, эгээл энэ гурим одоол таатай байха. Теэд тэрээниие нэбтэрүүлхын тулада аяар 900 сая түхэриг хэрэгтэй болохо. Харин хаанаһаа тэрэ мүнгэ олохоб гэжэ энэ сагта эли бэшэ.

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии к новости

Оставить комментарий к новости

Отзывы проверяются модератором, пишите культурно

Другие новости

18 Июля 2018 г.

77 отзывов о пенсионной реформе поступило в Госдуму из регионов

77 отзывов о проекте пенсионной реформы поступило в Госдуму из регионов России. Отрицательных среди них не оказалось. В комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поступили консолидированные отзывы более чем 50% российских регионов, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой на Интерфакс.

18 Июля 2018 г.

Совет депутатов Народного Хурала Бурятии поддержал пенсионную реформу

Совет депутатов Народного Хурала Бурятии поддержал реформу по повышению пенсионного возраста.  Как сообщил корреспонденту ИА «Восток-Телеинформ» депутат, член партии «Справедливая Россия» Баир Гармаев, законопроект был поддержан с учетом предложений комитета по социальной политике НХ РБ.

18 Июля 2018 г.

Народный Хурал Бурятии порекомендовал министерству туризма разработать свою программу

Развитие сельского туризма в Бурятии обсудили депутаты на очередном заседании Совета представительных органов при парламенте. Подводя итоги, председатель Цырен-Даши Доржиев, новому министерству туризма не хватает должных и проработанных нормативно-правовых актов. Чтобы Минтуризма могло решать стоящие перед ним задачи, оно должно иметь свою программу и соответствующее финансирование, прописанное в бюджете 2019 года, сказал он.

18 Июля 2018 г.

Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили Селенгинский ЦКК

Выездное  заседание Совета представительных органов местного самоуправления при Народном Хурале Бурятии прошло на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате. По словам председателя комитета Народного Хурала по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Бориса Ботоева Совет каждый раз стараются проводить в новом месте, сообщает Восток-Телеинформ со ссылкой пресс-службу республиканского парламента.

17 Июля 2018 г.

Алексей Цыденов предложил Медведеву возглавить оргкомитет по празднованию 100-летия Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву возглавить организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия образования республики. В настоящее время формируется федеральный комитет, пишет Восток-Телеинформ со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Лента новостей
19.07.2018

09:40 Территории

Администрацию Кяхты в Бурятии обязали оформить в собственность бесхозные леса

09:34 Общество

Бурятия примет факельную эстафету дружбы

09:33 Происшествия

В Улан-Удэ автовор проведет семь лет в колонии

08:03 Город

В Октябрьском районе Улан-Удэ почти на месяц отключат горячую воду

07:33 Происшествия

В Бурятии задержали иностранца с пятью женщинами, продававших технический спирт под видом алкоголя

07:07 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 31 тепла, 38 лет назад в этот день открылись XXII летние Олимпийские игры в Москве

18.07.2018

16:02 Общество

В Бурятии на озере Щучье выступят 108 моринхуристов

15:54 Эко-Новости

В лесах Бурятии установили первые фотоловушки

15:52 Регионы СФО

Цены на бензин в Сибири остаются самыми низкими в России

15:47 Общество

Более 1,6 тысяч жителей Бурятии сдали экспресс-тест на ВИЧ

15:45 Общество

Российский актер Евгений Миронов расскажет участникам лагеря на Байкале о волонтерстве

15:29 Здравоохранение

В Бурятии 14 человек заболело клещевым энцефалитом

15:13 Политика и власть

77 отзывов о пенсионной реформе поступило в Госдуму из регионов

15:11 Экономика, бизнес

РЖД модернизировала 5 тысяч километров путей на востоке страны

14:59 Город

Флаг горсовета Улан-Удэ установили на пике Черского

14:53 Погода

В Бурятии завтра местами короткие грозовые дожди, днем до 32 тепла

14:25 Погода

Сильные дожди и шквалистый ветер: В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

14:07 Общество

Предпринимателям Улан-Удэ предлагают купить байкальский мусор

13:48 Происшествия

30 лет в колонии: В Иркутске вынесли приговор мужчинам, напавшим на АЗС и убившим кассира

13:36 Культура

Выставка «Полет дракона. Степной шелковый путь» открылась в Улан-Удэ

13:29 Культура

В Бурятии обсудили влияние Великого Шелкового пути на развитие Восточной Сибири

13:09 Происшествия

В Бурятии заведующая техникумом продавала фальшивые дипломы

13:05 Экономика, бизнес

Алексей Цыденов: Аграрный сектор Бурятии создаёт до 10% валового продукта

12:59 Город

Улан-удэнцы продолжают нарушать правила на переездах

12:53 Город

14 жителей Улан-Удэ получили с начала года травмы на железнодорожных путях

12:27 Общество

В Бурятии проходит летняя спартакиада энергетиков Сибири

11:23 Происшествия

Трое улан-удэнцев пошли на ограбление с игрушечными пистолетами

11:16 Здравоохранение

«Вернули с того света»: В Бурятии врачи районной больницы спасли молодого человека с перерезанной артерией

11:01 Общество

Бурятия первая в Азии примет форум «Гастрономические дороги Великого шелкового пути»

10:41 Общество

Продукт с содержанием молока: В Бурятии вводится новый продуктовый термин«« Июль 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 

олег

28.06.2018

Какой может быть разговор о повышении пенсионного возраста.Ведь мы и так на жизнь не можем заработать, а пенсии ждём .Мне осталось 4 года до пенсии, а теперь ещё 7 лет.Здоровья уже не то.Я думаю до пенсии не доживу.Стаж уже 38 лет.Я думаю не повышать .И так думают очень много людей- примерно 90 %.

Глава Бурятии высказался по поводу повышения пенсионного возраста

Александр

27.06.2018

энергетики обнаглели в корень .знают что будут не наказуемы т.к за ними стоит Путин и Медведев .Весь энергетический комплекс в ихних руках.суды так-же не разбираются.Если человек способен оплатить значит он виноват  Пенсионер тем более не защищен  .Суд вычтет через пенсионный фонд и потом доказывай ,что не виноват Кто вообще не платит за зл.знергию, тех энергетики вообще не замечают  Я конкретно знаю такие примеры.При проверки абонентов  знергетики просто отвечают .что это не наше дело ине суйтесь не в свои сани

«Читаэнергосбыт» в Бурятии незаконно начислила пенсионеру плату за подключение электроэнергии

Katran

23.06.2018

Вот борются борются с казино и онлайн казино, а в новостях как были сводки о азартных играх так и остались. Даже Вулкан казино в онлайне не смогли задушить их пруд пруди. Реально ли вообще закрыть азартные игры?

Трех улан-удэнок оштрафовали за организацию азартных игр

Рус

22.06.2018

Начало новости Огонь. Куда вынесли мужчину?

Пьяный житель Бурятии убил начальницу пилорамы, на которой работал

Система Orphus